Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Poe_Havran

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Edgar Allan Poe: Havran Druhová a žánrová charakteristika: Lyricko-epická romantická balada se symbolistickými prvky Celková charakteristika Jedná se o nejslavnější a nejpřekládanější báseň z autorovy sbírky Havran a jiné básně. V této básni dokázal autor mistrovsky navodit atmosféru tajemna a hrůzy. Téma lásky a krásy se prolíná s úzkostí ze života a smrti. PostavyHlavní postavou básně je samotný básník, který se stylizuje do postavy nešťastného, zoufalého milence, kterému zemřela jeho milá. Tato postava má typické romantické rysy - zabývá se pouze sama sebou, hluboce a bezútěšně prožívá míru své osobní tragédie, láska k ženě je povýšena na jedinou podstatnou hodnotu života. Básník touží po útěše, zklidnění, smíření se - jeho melancholie a smutek však nikdy nezmizí. Krkavec (v tradičních českých, ale i mnoha jiných cizojazyčných, překladech básně označovaný jakohavran, zoologicky sice nesprávně, ale ve shodě s tradiční literární symbolikou české poezie), - jeho barva (černá) a nevábný zjev je symbolem děsu, hrůzy, nezvratnosti věcí, smrti (viz oblečení na pohřbu). Jeho opakované krákánínevermore - nikdy víc -zdůrazňuje atmosféru beznaděje, smutku a sebetrýzně. Děj a kompozice Jedné zimní noci seděl básník nad knihami. Hledal v nich zapomnění na zemřelou lásku Lenoru. Znenadání se ozvalo jemné zaťukání na okno. Básník okno otevřel a dovnitř vletěl velký černý havran. Usadil se na bělostném poprsí mramorové busty Pallas Athény a tvářil se velmi zachmuřeně. Básník se posadil proti němu a začal s ním rozmlouvat. Viděl v havranovi jakéhosi proroka. Ptal se jej, zda nalezne klid, zda spatří ještě někdy svou milou, zda se sejdou byť po smrti, zda pomine jeho smutek. Havran mu však krákoravým hlasem na všechny jeho otázky monotónně odpovídánevermore - nikdy více. Poe napsal tuto báseň jako ukázku své tvůrčí metody (a v tomto duchu ji okomentoval esejem Filozofie básnické skladby). Báseň má 18 slok - 108 veršů nestejné délky v trochejském metru. Rozsah básně si autor racionalisticky stanovil. Na konci každé sloky je již zmíněný působivý refrénnevermore.Zajímavé je, že autor nejprve složil vrcholnou strofu - třetí od konce a pak postupoval dopředu. Jazyk a styl Báseň je psána v ich-formě, V básni se střídají monology hlavní postavy a dialogy s havranem. Atmosféra básně je emocionálně vypjatá, důraz je kladen na citový prožitek ve shodě s romantickou poetikou. V básni se střídá atmosféra uvolnění se stupňováním napětí. Básnické prostředky jsou velmi bohaté - objevuje se zde celá řada metafor a symbolů - což ovlivnilo později básníky - symbolisty. Okolnosti vzniku díla Báseň byla vydána poprvé 29. ledna 1845 v novinách New York Evening Mirror Vliv díla Touto básní se rázem proslavil. Jedná se o jednu z nejznámějších básní všech dob a jedno z nejvýznamnějších děl romantismu. Dílo se stalo také vzorem pro francouzské prokleté básníky - symbolisty. Báseň je velmi známá, především v anglofonních zemích, dočkala se mnoha odkazů, ohlasů i parodií v jiných dílech (je např. v mírně zkrácené verzi "zfilmována" v seriálu Simpsonovi a naopak značně rozvinuta ve volné, komediální adaptaci Havran - Rogera Cormana). Havran byl do češtiny přeložen mnohokrát, poprvé Šemberou roku 1869, následoval na dlouhou dobu nejúspěšnější překlad Jaroslava Vrchlického z roku 1881. Následovaly další překlady, velmi známý je překlad Nezvala. Že zájem o tuto báseň neopadl, o tom svědčí celá řada překladů od dalších novodobých autorů, např Pokorný 1997, Najser 1999, Jacko 2008. Z cizích překladů platí za nejpozoruhodnější francouzský překlad Charlese Baudelaira- 1853. Báseň se považuje za jeden z největších problémů translatologie - překladatelství a přitahuje neustále další. Literárně-historický kontext americký básník a prozaik první poloviny 19. století mistr krátké romantické i fantastické povídky, zakladatel žánru detektivní novely, průkopník žánru hororu z básnického díla nejznámější sbírka Básně - mimo Havrana např. Zvony, Ulalume povídky s hororovým nádechem - Jáma a kyvadlo, Zánik domu Asherů povídky detektivní - Vraždy v ulici Morgue, Odcizený dopis dobrodružný román - Příběhy Arthura Gordona Pyma

Témata, do kterých materiál patří