Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


První a druhá fáze národního obrození

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

První a druhá fáze národního obrození 1. Charakteristika národního obrození - je to proces vytváření novodobého národa a národní kultury. periodizace: 1. fáze Obranná 70. léta 18. stol. - poč. 19. stol. - typická je skepse (nedůvěra) v možnost obnovení češtiny - učenecký charakter - Josef Dobrovský - zaměření na nenáročného čtenáře a diváka - cílem bylo vytvořit základy českého jazyka 2. fáze Ofenzivní poč. 19. stol - konec 20. let 19. stol. - vytvořen široký obrozenecký program usilující o pozvednutí české kultury na úroveň Evropy - vliv romantismu - myšlenka slovanské vzájemnosti 3. fáze Vrcholná 30. až 50. léta 19. stol. - vrcholné období - Tyl, Mácha 2. I. fáze NO - Josef Dobrovský, počátky obrozeneckého divadla 1.rozvoj jazykovědy - vydávání obran češtiny: ● Balbínova obrana- vydána po 100 letech roku 1773 ●Obrana Karla Ignáce Tháma - psaní slovníků a příruček gramatiky 2.rozvoj historie - zaměření na slavné kapitoly českých dějin s cílem povzbudit národní sebevědomí. 3.vydávání českých knih a novin Václav Matěj Kramerius - zakladatel nakladatelstvíČeská expedice -vydal první noviny:Krameriovy C. K. vlastenecké noviny 4.rozvoj českého divadla - divadlo jako důležitý prostředek ovlivňování společnosti - úkolem divadla bylo : zajistit pravidelná česká představení  vychovat české herce  vytvořit české hry - první scény: v Kotcích  ve stavovském divadle (výjimečně se hrálo česky)  ve vlasteneckém divadleBoudana koňském trhu - repertoár divadlaBouda: překlady klasiků (Moliere, Shakespeare, Schiller,..)  veselohry, komedie, frašky  rytířské hry vlastenecké, historické hry 5.představitelé: Josef Dobrovský - teolog, Němec, pracoval jako vykladatel u hraběte Nostice - píše formouOsvíceneckého racionalismu - zastává přísně vědecký a kritický přístup ke skutečnostem. Většina spisů latinsky a německy. - popsal a ustálil spisovnou normu češtiny. Podrobná mluvnice češtiny čeština. Německo-Český slovník - dvoudílný Dějiny české řeči a literatury - literárně-historická práce Základy staroslovanského jazyka - základní slavistické dílo Česká prozodie - prosazuje sylabotonický verš. Impuls k rozvoji novočeské poezie Slavistika - věda o slovanských národech Václav Thám - herec, ředitel divadelní společnosti, dramatik Břetislav a Jitka Václav Kliment Klicpera - psal komedie a frašky, ve kterých kritizoval špatné lidské vlastnosti. Pokračovatel Boudy. Hadrián z Římsu Rohovín čtverrohý Palacký, Jan Kollár, František Ladislav Čelakovský, RKZ Josef Jungman - profesor na gymnáziu, rektor Pražské Univerzity, nejvýznamnější osoba 2.fáze NO, jazykovědec, překladatel, básník, organizátor vědeckého a kulturního života. Rozmlouvání o jazyce českém - je dána jazykem. Slovesnost - učebnice pro výuku Češtiny na gymnáziu. Historie literatury české Česko-německý slovník- pětidílný, celoživotní dílo, - způsoby obohacování slovní zásoby: 1. oživování staročeských výrazů 2. přejímání z cizích jazyků - slovanských 3. vytváření novotvarů Krok- 1. vědecký časopis Oldřich a Božena František Palacký -přítel P. J. Šafaříka. Zajímal se o filozofii, estetiku a historii. Trpělivé studoval české i zahraniční archivy - základ celoživotního díla. - stoupenecaustroslavismu - setrvání českých zemí v rámci Rakouska na principu federace. Dějiny národu českéhov Čechách i v Moravě po rok 1526 (nástup Habsburků). Koncepce dějin - naše dějiny jsou ovlivňovány střetáváním živlu kultury slovanské a germánské. Mají význam historický a umělecký - dílo mělo vliv na českou kulturu a rozvoj historické prózy. Pavel Josef Šafařík - básník a historik. Slovanské starožitnosti prehistorie a archeologie. Jan Kollár Slávy dcera - Slovanů. Struktura: předzpěv  3 zpěvy František Ladislav Čelakovský - sběratel lidové slovesnosti, překladatel, novinář, profesor Slavistiky. - píšeOhlasovou poezii -poezie, která vzniká jako ohlas určitého vzoru. Ohlas písní ruských - vychází z ruské lidové tvorby. Ohlas písní českých -převaha lyriky, využití satiry Rukopisy: KrálovedvorskýaZelenohorský - Oba nálezy byly padělky. Pravděpodobní autoři:Josef Linda  Václav Hanka hrdinské epiky.

Témata, do kterých materiál patří