Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Světová literatura 1945 - 1989

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (54,51 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

SVĚTOVÁ LITERATURA 1945-1989 Evropská literatura Společensko-historické okolnosti − soupeření 2 velmocí – USA a SSSR − V letech 1946 – 1948 – v zemích střední a JV Evropy – se k moci dostaly komunistické režimy (státy: Bulharsko, Jugoslávie, ČSR, …) − Vznik 2 mocenských bloků: 1. východní – Varšavská smlouva, socialismus podle sovětského vzoru 2. západní – NATO − 1946 – W. Churchil − USA – Trumanova doktrína – politika zadržování komunismu − Marshallův plán – ekonomická pomoc Evropě při poválečné obnově – odmítl východní blok − Poválečné uspořádání Německa - vznik NDR a NSR − Napětí mezi bloky – studená válka v rovině ideologické, ve vzájemném soupeření − Symbolem rozdělené Evropy – berlínská zeď − Komunisté ve vládě v Itálii a Francii − Vlna antikomunismu − Evropská integrace (západní blok) – nadnárodní − instituce Evropského společenství − X východní blok – RVHP − Ve Španělsku a Portugalsku – do 70. let fašistické diktátorské režimy − Smrt J. V. Stalina – kritika kultu osobnosti – krize uvnitř východního bloku – povstání v NDR a Maďarsku – tvrdě potlačena − Mírné uvolnění sovětského režimu za vlády N. S. Chrusčova, ukončil nástup L. I. Brežněva − M. S. Gorbačov – se snažil v polovině 80. let vyřešit hospodářské a politické problémy v SSSR reformou tzv. perestrojka − Uvolnění využily demokratické opoziční síly v jednotlivých zemích ke svržení komunistických vlád – symbolem pádu zboření berlínské zdi v listopadu 1989 − existencionalismus • vznikl ve Francii už v době 2. SV → po 2. SV se tam nejvíce rozšířil • inspiroval se myšlenkami představitelů existenciální filozofie • vnímá svět subjektivně očima jedince izolovaného od spol. • člověk žije ve světě, kterému nerozumí – jeví se mu jako absurdní • Albert Camus, Jean-Paul Sarte, Simone de Beauvoirová, Graham Greene, N. Kazantzakis − absurdní drama • formovalo se od pol. 50. let 20. stol. ve Francii v souvislosti s existencionalismem • vyjadřuje pocity úzkosti z prožitku absurdity lidské existence • chybí mu děj i zápletka • postavy nejsou blíže charakterizovány • jazyk nemá sdělnou funkci • Eugené Ionesco, Samuel Beckett, Jean Genet, Harold Pinter − rozhněvaní mladí muži • volné seskupení generačně spřízněných autorů, kteří vstoupili do angl. lit. kolem 50. let • kritizovali soudobý konzumní život anglické spol. • v tzv. univerzitním románu kritizovali i situaci na provinčních VŠ − neorealismus • rozvíjel se v italské filmové a literární tvorbě po pádu fašismu v r. 1945 • autory spojoval kritický postoj k měšťanské střední vrstvě, která z fašismu profitovala • autoři zachycují závažné soc. problémy (nevzdělanost, nezaměstnanost, …) vesnických i městských lidových vrstev • autoři – př.: Alberto Moravia, Curzio Malaparte − skupina 47 • uskupení mladých autorů začínajících ze Z Německa • cíl: vyvést něm. literaturu z mezinárodní izolace • jako antifašisté • tematicky čerpá z bezprostřední historie a současnosti • kompoziční prostředky experimentální prózy – proud vědomí, změny hlediska vypravěče • různé žánrové formy • Heinrich Böll, Günter Grass, Siegfried Lenz

Témata, do kterých materiál patří