Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Tradice historické beletrie v české literatuře

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (106 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

PAGE 1 Maturitní otázka 11 Tradice historické beletrie v české literatuře PRAMENY HISTORICKÉ BELETRIE A PRÓZY Staroslověnské literární památky legenda o sv. Václavu –psaná demokraticky, zachycuje skutečný stav v tehdejší době legenda o sv.Václavu –psaná více ideologicky Legenda o sv. Vojtěchovi –sv. Vojtěch byl zakladatelem Břevnovského kláštera Znaky staroslověnských legend ústřední postava je světec, který představuje náboženský ideál přinášejí zprávy o naší nejstarší historii Latinské literární památky: Kristiánova legenda legenda o životě a utrpení sv. Václava a jeho babičky Ludmily Latinsky:Vita et passio santi Venceslai at sanctae Ludmile avie eius! originální dílo umělecky na výši srovnatelné i s díly evropské literatury Další literární památky: Kronika Česká (Kosmova) dějiny od nejstarších dob až po Kosmovu současnost, končí to Kosmovou smrtí. Umělecké historické dílo Kosmas své vyprávění oživoval zábavnými historkami, citáty římských autorů + několik českých slov. kronika má tři části Bájivá vyprávění starců, Hodnověrné vyprávění svědků, Kosmovy vlastní zážitky. styl: živé vypravování, přímá řeč (dialogy), podrobné charakteristiky postav, citáty římských autorů, próza prokládána časoměrnými verši; zábavné historky, líčení bitev dílo nejen historické, ale i umělecké (herojská kronika) cesta k zesvětšťování literatury 1. dílo kronikářského typu (3. kniha), 1. dějiny národa vlastenecký ráz (Kosmas myslí česky) tendenční dílo – straní katolické církvi, zachycuje úspěchy Přemyslovců, chybí záměrně zmínka o slovanské vzdělanosti Kronika Kanovníka Vyšehradského návaznost na kroniku Kosmovu, která líčí události do roku 1125 po umělecké stránce nedosáhl svého předchůdce Alexandreis: podle Alexandreidy Gualtera Cestellionského ( byly překládány do mnoha jazyků - mj. také do češtiny) vznik na přelomu 13.-14. stol. - 1310 hl. postava: makedonský král Alexandr Veliký (= ideál feud. panovníka) není zachována celá - je známo 9 zlomků. původně 9000 veršů. vyprávění začíná autorovou předmluvou, výklad o Alexandrově původu, líčení hrdinských činů až do jeho smrti Alexandr je vylíčen jako středověký vladař, příměry jsou brány z českého prostředí, např. jeho vojenská taktika je vlastně taktikou českého vojska. Alexandr je nabádán Aristotelem, aby se obklopoval rádci z řad šlechty. osmislabičné verše autor šlechtic Dalimilova kronika byla napsána ve 14. st. nejstarší známá česká veršovaná kronika, napsaná neznámým kronikářem nižší šlechty neprávem přiřčená Dalimilu Mezeřičskému. vypráví pověsti o příchodu Cechů do nové vlasti, o Krokovi a jeho dcerách zabývá se osudy české země za vlády všech Přemyslovců až do nástupu Jana Lucemburského je protiněmecká ,vlastenecká literatura méně pravdivá než Kosmova kronika je psána veršem s proměnlivým počtem slabik výrazný motiv (Oldřich a Božena) velmi oblíbena kritika vysoké šlechty Kronika česká (Hájkova) psáno na objednávku katolické církve. Byla psána poutavým vypravěčským stylem byla velice populární je plná výmyslů a nepřesností. pojednává o českých dějinách od příchodu praotce Čecha až do tehdejší současnosti, tj. r. 1527 Hájek na ní pracoval 6 let a vyšla roku 1541. Rukopis královédvorský byl nalezen u Hradce Králové jeho děj je kladený do 13 století obsahuje epické (Záboj a Slavoj, Čestmír, čerpající z mýtických dějin,Oldřich a Boleslav, Jaroslav,čerpající z historických dějin), lyrickoepické a lyrické básně oslavuje především vítězství nad nepřáteli vlasti byl přijat s velkým nadšením, dosáhl úspěchu i v cizině Rukopis zelenohorský byl nalezen u Zelené Hory je kladen do 9. století obsahoval krátký zlomek básně o staročeském sněmu a skladbuLibušin soud o dědickém sporu dvou bratří – Chrudoše a ťáhlava HISTORICKÁ BELETRIE umělecká literatura, která pojednává o historických událostech česká historická beletrie má bohatou tradici už od dob NO Její hlavní myšlenka se ostře liší od úkolů historické beletrie cizích národů, kde slouží hlavně k zábavě u nás se stala posilou českého sebevědomí, někdy sloužila jako vzor, jindy jako výstraha. V 2. polovině 19. století se vyvíjela od romantismu k realismu zatímco romantikové kladli hlavní důraz na vlastenecké tendence, realismus vyžaduje historickou věrnost HISTORICKÁ PRÓZA význam pro historickou prózu měla Hájkova Kronika česká, v době NO upravená F.Pelclem do Nové kroniky české. Alois Jirásek (1851 – 1930) český romanopisec a dramatik narodil se v Hronově po maturitě uvažoval o studiu malířství (započal přátelství s Mikolášem Alšem) vystudoval historii na pražské universitě a stal se středoškolským profesorem dějepisu v Litomyšli a později v Praze 1870 podepsal Manifest českých spisovatelů (chtěli samostatnost pro Čechy) nejdříve se věnoval psaní básní, teprve poté psal prózu psal povídky, romány a divadelní hry, ve kterých zachytil celé naše národní dějiny před napsáním každé knihy pečlivě studoval historické prameny, hlavně dějiny od Františka Palackého za nejslavnější období považoval husitství většina jeho knih nemá jednoho hrdinu, jelikož tvrdil, že dějiny netvoří osobnosti, ale lidé řada jeho knížek byla zfilmována většinu knih ilustroval Mikoláš Aleš Zdeněk Nejedlý je literární kritik, který napsal rozsáhlou monografii a zasloužil se o souborné vydání Jiráskovy tvorby Dílo: 1. próza a) nejstarší období dějin Staré pověsti české vychází z Kosmovy a Dalimilovy Kroniky O Čechovi -pověst vypráví o příchodu praotce Čecha a o osídlení naší země O Krokovi a jeho dcerách -po praotci Čechovi nastoupil Krok,který měl tři dcery Kazi,Tetu a Libuši O Bivojovi -statečný Bivoj zkrotil nebezpečného kance, kterého donesl na hrad. Kazi si ho vzala za manžela. O Libuši -O Přemyslovi -Libušina Proroctví -Libuše předpověděla založení a slávu Prahy, odhalila tajná ložiska kovů Dívčí válka -po smrti Libušině,chtěly ženy získat zpět nadvládu nad muži a pod vedením Vlasty vyhlásily O Přemyslu a Horymírovi -největším hrdinou této pověsti je koník Šemík,který zachránil Horymíra skokem z Lucká válka -Durynk a Nektan -O Králi Ječmín

Témata, do kterých materiál patří