Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Analytická geometrie paraboly

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

45. Analytická geometrie paraboly Parabola je nestředová kuželosečka, jejíž všechny body mají stejnou vzdálenost od daného bodu F (ohniska) a řídící přímky d, která ohniskem neprochází. DV = VF  x; v (X, d) = v (X, F) Vrcholová rovnice: (y – n)2 = 2p (x – m) Obecná rovnice: y2 + Ax + By + C = 0, A 0 Vrcholová rovnice: (y – n)2 = - 2p (x – m) Obecná rovnice: y2 + Ax + By + C = 0, A 0 Vrcholová rovnice: (x – m)2 = 2p (y – n) Obecná rovnice: x2 + Ax + By + C = 0, B 0 Vrcholová rovnice: (x – m)2 = - 2p (y – n) Obecná rovnice: x2 + Ax + By + C = 0, B 0 Vzájemná poloha paraboly a přímky: tečna – neobsahuje žádný bod vnitřní oblasti paraboly a má s ní společný právě jeden bod dotyku sečna – má s parabolou buď společné právě dva body nebo právě jeden bod, ale není tečnou paraboly (je rovnoběžná s osou paraboly). Společné body paraboly a přímky nazýváme průsečíky přímky a paraboly vnější přímka – nemá s parabolou žádný společný bod

Témata, do kterých materiál patří