Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Pojmy z matematiky - planimetrie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,2 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Geometrie – část matematiky, zabývající se studiem geometrických útvarůGeometrickýútvar – množina bodů na přímce, v rovině nebo v prostoruPlanimetrie – studie geometrických útvarů v roviněStereometrie – studie geometrických útvarů v prostoruBod,přímka,rovina,prostorbod rozděluje přímku na 2 navzájem opačné polopřímky a je jejich společným počátkemDélkaúsečkyAB – vzdálenost bodů ABShodnostgeom.útvarůnepřímo shodné – musí se převrátit, až poté přesunoutStředúsečkyRamena úhlůPřímý úhel– úhel určený 2 opačnými polopřímkamiNulový úhel– úhel určený 2 splývajícími polopřímkamiPevný úhel– úhel určený 2 splývajícími polopřímkamiOsa úhluKonvexní úhel– pokud každá úsečka spojující 2 body je uvnitř útvaruNekonvexní úhelÚhly vedlejší – 2 konvexní úhly (AVB, AVC), které mají společné rameno VA, VB, VC jsou navzájem opačné polopřímky PravýúhelVrcholovéúhlyOstrýúhel – konvexní úhel, který je menší než pravýTupýúhelRůznoběžnépřímkyRovnoběžněrůznépřímkyTotožnépřímkyRovinnýpásOdchylka 2 přímekPřímky navzájem kolmé – různoběžky s odchylkou 90°Pata kolmice – průsečík přímky s přímkou k ní kolmouOsa úsečky – přímka procházející středem úsečky a je na ní kolmá ∆ - průnik polorovin ABC, BCA, CAB (když jsou dány body A,B,C)Vrcholy∆ - body A, B, CStrany∆ - úsečky AB, AC, BC Vnitřníúhly∆ - konvexní úhly BAC, CBA, ACBVnější úhly ∆ - vedlejší úhly k vnitřním úhlům Různostranný ∆ - žádné 2 strany shodnéRovnoramenný ∆ - 2 strany shodné (ramena), třetí strana jiná (základna)Rovnostranný ∆ - všechny strany shodnéOstroúhlý ∆ - všechny úhly ostréPravoúhlý ∆ - jeden pravý, 2 ostréTupoúhlý ∆ - jeden tupý, 2 ostréStřední příčkaVýška ∆ - úsečka jejímiž krajními body jsou vrchol ∆ a pata kolmice vedené tímto vrcholem k přímce procházející protější stranouPrůsečík výšek∆Těžnice ∆ - úsečka spojující vrchol ∆ se středem protější stranyTěžiště ∆Kružnice ∆ opsaná – kružnice procházející všemi vrcholy ∆Kružnice ∆ vepsaná Přímo shodné ∆ - po přemístění se kryjíNepřímo shodné ∆Věta sss – 2 ∆, které se shodují ve všech 3 stranách, jsou shodnéVěta sus - 2∆, které se shodují ve 2 stranách a úhlu jimi sevřeném, jsou shodnéVětausu - 2∆, které se shodují v 1 straně a obou úhlech k této straně přilehlých, jsou shodnéVěta SsuPodobnost∆ Zvětšení – podobnost pro k>1Zmenšení – podobnost pro k<1Shodnost – pro k=1Věta uu o podobnosti ∆ - 2∆, které se shodují ve 2 vnitřních úhlech, jsou podobnéVěta sus o podobnosti∆ - 2∆, které se shodují v poměru délek 2 stran a v úhlu jimi sevřeném, jsou podobnéLomená čáraUzavřená lomená čáraMnohoúhelník - ◊Úhlopříčka ◊Vzorce ◊Pravid. n-úhelník – konvexní ◊, jehož všechny strany a vnitřní úhly jsou navzájem shodnéVzorec pro velikost vnitřního úhlu pravidelného ◊Různoběžný čtyřúh. (□) = různoběžník - □Lichoběžník -□Střední příčka□ –Rovnoramenný lichoběžník –Pravoúhlý lichoběžník –Rovnoběžník -□, jehož 2 dvojice protějších stran jsou navzájem rovnoběžnéPravoúhlý rovnoběžník – všechny vnitřní vrcholy jsou pravéKosoúhlý rovnoběžník – nemají všechny úhly pravéRovnostranný rovnoběžník – všechny strany stejně dlouhéRůznostranný rovnoběžníkVlastnosti rovnoběžníků- protější strany a protější vnitřní úhly jsou vždy shodné - úhlopříčky : pravoúhlých Tětivový □Tečnový □Dvoustředový □DeltoidKružniceKruhVnitřní oblast ○● – množina všech bodů roviny, které mají od daného bodu roviny S vzdálenost menší než kladné číslo rVnější oblast ○●Tětiva○ – úsečka jejíž krajní body jsou 2 různé body ○Průměr○Oblast○Kruhová výsečKruhová úsečTečnaSečnaVnější přímka○Soustředné○MezikružíVýsečmezikruží – průnik mezikruží a úhlu, jehož vrcholem je společný střed kružnicStřednáPoloha 2 ○:Středový úhel ○Obvodový úhelVelikost středového úhlu – je rovny dvojnásobku velikosti obvodového úhlu k témuž oblouku ○Důsledky věty o vztahu střed.a obvod. úhluThaletova větaÚsekový úhel– konvexní úhel BAX, jehož jedním ramenem je polopřímka AB, kde A, B jsou krajními body oblouku kružnice a druhým ramenem polopřímka AX ležící na tečně kružnice v bodě A (shodný s obvod. úhly příslušnými k témuž oblouku)

Témata, do kterých materiál patří