Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Majetkové daně

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18.58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Majetkové daně

- patří mezi přímé daně

- plátce= poplatník

- platí se, pokud vlastníme nějaký majetek, který podléhá majetkové dani, není podstatné, zda máme příjmy na úhradu daní

- druhy majetkových daní: daň silniční, daň z nemovitých věcí (daň z pozemků, daň ze staveb), daň z nabytí nemovitých věcí

Silniční daň

Předmět daně

- silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a používaná k podnikání v ČR

- všechna vozidla nad 3,5 tuny k přepravě nákladů a registrovaná v ČR

- předmětem daně nejsou zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka

Osvobození od daně

- vozidla zabezpečující osobní vnitrostátní přepravu, zametací vozidla, značkovače silnic, vozidla provozované ozbrojenými silami

Poplatník daně

- provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkazu vozidla

- z- tel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému z- nci za použití osobního automobilu

Základ daně

- u osobních aut zdvihový objem motoru v ccm

- u nákladních aut součet největší povolené hmotnosti na nápravu v tunách a počet náprav u návěsů

- největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel

Sazba daně

- u osobních aut min. 1. 200,- Kč/ rok, max. 4. 200,- Kč/ rok

- u nákladních aut min. 1. 800,- Kč/ rok, max. 50. 400,- Kč/ rok

- 25,- Kč/ den u z- nců, pokud to je pro z-tele výhodnější

Snížení a zvýšení daně

- snížení o 25%- vozidla určená pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě

- snížení o 48%- u nových vozidel prvních 36 kalendářních měsíců od data první registrace

- snížení o 40%- u nových vozidel dalších 36 kalendářních měsíců

- snížení o 25%- u nových vozidel dalších 36 kalendářních měsíců

- snížení o 100%- u nákladních vozidel vč. tahačů nad 3, 5t, pokud nejsou používaná k podnikání

- zvýšení o 25%- u aut poprvé registrovaných do 31. 12. 1989

Zálohy na daň

- jsou splatné do 15. 4., 15. 7., 15. 10., 15. 12.

- výše zálohy 1/12 příslušné roční sazby za každý kalendářní měsíc, ve kterém trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost k silniční dani

- rozhodným obdobím je předcházející kalendářní čtvrtletí, u prosincové zálohy je rozhodným obdobím říjen a listopad

Zdaňovací období

- kalendářní rok

Daňové přiznání

- do 31. ledna

Daň z nemovitých věcí

- přímá majetková daň

- právní úpravou je zákon o dani u nemovitých věcí

- tato daň zahrnuje daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek

1. Daň z pozemků

Předmět daně

-pozemky na území ČR, vedené v katastru nemovitostí

- předmětem daně nejsou pozemky zastavěné stavbami

Poplatník daně

- vlastník pozemku nebo nájemce či pachtýř pozemků spravovaných Pozemkovým fondem ČR

Osvobození od daně

- pozemky ve vlastnictví státu, pozemky ve vlastnictví té obce, v jejímž katastrálním území se nacházejí, hřbitovy, pozemky určené pro veřejnou dopravu, pozemky sloužící škole

Témata, do kterých materiál patří

Podobné materiály