Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Majetkové daně

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Majetkové daně - patří mezi přímé daně - plátce= poplatník - platí se, pokud vlastníme nějaký majetek, který podléhá majetkové dani, není podstatné, zda máme příjmy na úhradu daní - druhy majetkových daní: daň silniční, daň z nemovitých věcí (daň z pozemků, daň ze staveb), daň z nabytí nemovitých věcí Silniční daň Předmět daně - silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a používaná k podnikání v ČR - všechna vozidla nad 3,5 tuny k přepravě nákladů a registrovaná v ČR - předmětem daně nejsou zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka Osvobození od daně - vozidla zabezpečující osobní vnitrostátní přepravu, zametací vozidla, značkovače silnic, vozidla provozované ozbrojenými silami Poplatník daně - provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkazu vozidla - z- tel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému z- nci za použití osobního automobilu Základ daně - u osobních aut zdvihový objem motoru v ccm - u nákladních aut součet největší povolené hmotnosti na nápravu v tunách a počet náprav u návěsů - největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel Sazba daně - u osobních aut min. 1. 200,- Kč/ rok, max. 4. 200,- Kč/ rok - u nákladních aut min. 1. 800,- Kč/ rok, max. 50. 400,- Kč/ rok - 25,- Kč/ den u z- nců, pokud to je pro z-tele výhodnější Snížení a zvýšení daně - snížení o 25%- vozidla určená pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě - snížení o 48%- u nových vozidel prvních 36 kalendářních měsíců od data první registrace - snížení o 40%- u nových vozidel dalších 36 kalendářních měsíců - snížení o 25%- u nových vozidel dalších 36 kalendářních měsíců - snížení o 100%- u nákladních vozidel vč. tahačů nad 3, 5t, pokud nejsou používaná k podnikání - zvýšení o 25%- u aut poprvé registrovaných do 31. 12. 1989 Zálohy na daň - jsou splatné do 15. 4., 15. 7., 15. 10., 15. 12. - výše zálohy 1/12 příslušné roční sazby za každý kalendářní měsíc, ve kterém trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost k silniční dani - rozhodným obdobím je předcházející kalendářní čtvrtletí, u prosincové zálohy je rozhodným obdobím říjen a listopad Zdaňovací období - kalendářní rok Daňové přiznání - do 31. ledna Daň z nemovitých věcí - přímá majetková daň - právní úpravou je zákon o dani u nemovitých věcí - tato daň zahrnuje daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek 1. Daň z pozemků Předmět daně -pozemky na území ČR, vedené v katastru nemovitostí - předmětem daně nejsou pozemky zastavěné stavbami Poplatník daně - vlastník pozemku nebo nájemce či pachtýř pozemků spravovaných Pozemkovým fondem ČR Osvobození od daně - pozemky ve vlastnictví státu, pozemky ve vlastnictví té obce, v jejímž katastrálním území se nacházejí, hřbitovy, pozemky určené pro veřejnou dopravu, pozemky sloužící škole Základ daně - u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů a trvalých travních porostů je cena půdy dle vyhlášky - u hospodářský lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb, je to cena pozemku= výměra v m2* 3,80 Kč/m2 - u ostatních pozemků, je to výměra v m2 Sazba daně - u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů 0,75% ze ZD - u trvalých travních porostů, hospodářský lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 0,25 Kč ze ZD - u ostatních pozemků sazba závisí na využití např. pro průmysl, stavebnictví, dopravu a ostatní podnikatelskou činnost je 5Kč, u stavebních pozemků 2Kč, u zastavěných ploch a nádvoří 0,20 Kč Místní koeficient - používá se u stavebních pozemků - závisí na velikosti obce, rozhodující je počet obyvatel dle posledního sčítání lidu 1,0 obce do 1000 obyvatel1,4 obce 1000- 6000 obyvatel1,6 obce 6000- 10000 obyvatel2,0 obce 10000- 25000 obyvatel2,5 obce 25000- 50000 obyvatel3,5 obce nad 50000 obyvatel4,5 v Praze - obec může obecně závaznou vyhláškou tento koeficient zvýšit nebo snížit o jednu až tři kategorie, koeficient 4,5 lze zvýšit na 5 2. Daň ze staveb a jednotek -předmětem daně je zdanitelná stavba= budova podle katastrálního zákona, inženýrská stavba, jednotka - předmětem daně není budova, ve které jsou jednotky Poplatník daně - vlastník zdanitelné stavby nebo jednotky

Témata, do kterých materiál patří