Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Majetkové daně

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18.58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Základ daně

- u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů a trvalých travních porostů je cena půdy dle vyhlášky

- u hospodářský lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb, je to cena pozemku= výměra v m2* 3,80 Kč/m2

- u ostatních pozemků, je to výměra v m2

Sazba daně

- u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů 0,75% ze ZD

- u trvalých travních porostů, hospodářský lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 0,25 Kč ze ZD

- u ostatních pozemků sazba závisí na využití např. pro průmysl, stavebnictví, dopravu a ostatní podnikatelskou činnost je 5Kč, u stavebních pozemků 2Kč, u zastavěných ploch a nádvoří 0,20 Kč

Místní koeficient

- používá se u stavebních pozemků

- závisí na velikosti obce, rozhodující je počet obyvatel dle posledního sčítání lidu

 • 1,0 obce do 1000 obyvatel

 • 1,4 obce 1000- 6000 obyvatel

 • 1,6 obce 6000- 10000 obyvatel

 • 2,0 obce 10000- 25000 obyvatel

 • 2,5 obce 25000- 50000 obyvatel

 • 3,5 obce nad 50000 obyvatel

 • 4,5 v Praze

- obec může obecně závaznou vyhláškou tento koeficient zvýšit nebo snížit o jednu až tři kategorie, koeficient 4,5 lze zvýšit na 5

2. Daň ze staveb a jednotek

-předmětem daně je zdanitelná stavba= budova podle katastrálního zákona, inženýrská stavba, jednotka

- předmětem daně není budova, ve které jsou jednotky

Poplatník daně

- vlastník zdanitelné stavby nebo jednotky

- nájemce nebo pachtýř nebytových prostor

Osvobození od daně

- budovy a jednotky ve vlastnictví té obce, v jejímž katastru se nalézají, zdanitelné stavby školy, knihoven, budovy nebo jednotky ve vlastnictví církve využívané pro bohoslužby, stavby vodárenských objektů, čistíren odpadních vod

Základ daně

- u stavby výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2 (zastavěná plocha)

- u bytu nebo samostatného nebytového prostoru je to výměra podlahové plochy bytu vynásobená koeficientem 1,20 (upravená podlahová plocha)

- vždy podle stavu k 1. 1. zdaňovacího období

Sazba daně

- závisí na využití stavby nebo jednotky

 • obytné domy 2Kč/m2

 • rekreační domy 6Kč/ m2

 • samostatné garáže 8Kč/ m2

 • ostatní stavby 6Kč/ m2

- základní sazba daně zdanitelné stavby se zvyšuje o 0,75 Kč/ m2 za každé další nadzemní podlaží, které přesahuje 2/3 zastavěné podlahové plochy

Místní koeficient

- stejné jak ou daně z pozemků

Zdaňovací období

- kalendářní rok

Daňové přiznání

- podává se do 31. ledna

- nepodává se, pokud oproti minulému období nedošlo ke změně dat, daň vyměřuje příslušný FÚ

Zaokrouhlování

- ZD se zaokrouhluje na celé Kč nahoru nebo na m2 nahoru

- vypočítaná daň se zaokrouhluje na celé Kč nahoru

Placení daně z nemovitých věcí

- u poplatníků provozující zemědělskou prvovýrobu a chov rov ve dvou stejných splátkách do 31. 8. a do 30. 11.

- u ostatních poplatníků ve dvou stejných splátkách do 31. 5. a do 30. 11

Témata, do kterých materiál patří