Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


24.-Právo-III-Trestní právo

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36,89 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Právo III. Trestní právo = soubor právních norem týkajících se trestání fyzických a také právnických osob za závažná provinění proti chráněným společenským zájmům základní členění trestního práva hmotné zákon č. 40/2009 Sb. obecná část znaky trestného činu účastníci trestného činu podmínky trestní odpovědnosti stanovení druhu trestu zvláštní část definuje skutkové podstaty trestných činů procesní trestní řád zákon č. 141/1961 Sb. proces vymáhání právapostup orgánů činných v trestném řízeníprůběh trestního řízenívýkon uloženého trestu trestní právo hmotné Obecná část trestního zákona přestupek pojem ze správního právadeliktní jednání nižší závažnosti než trestný činškoda do 5 000 Kč trestný čin je závažnější než přestupekdělení přečiny všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, za něž zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí 5ti let zločin vždy úmyslný a trest odnětí svobody s horní hranicí sazby vyšší než 5ti let znaky trestného činu společenská nebezpečnostzavinění trestný je i pokus o trestný čin účastníci trestného činu pachatel (spolupachatelé) každý spolupachatel je zodpovědný jako kdyby tr. čin provedl on sámorganizátor (reálně naplánuje)» přitěžující (nejvíce trestané)návodce (přijde s myšlenkou)pomocník všichni jsou trestně odpovědní, za daný trestný čin, ale ne všichni dostanou stejné tresty nepřímý pachatel trestně odpovědná osoba užije ke spáchání trestného činu osobu trestně neodpovědnou (typicky dítě) podmínky trestní odpovědnosti naplnění skutkové podstaty každý trestný čin má svoji skutkovou podstatu skutková podstata = souhrn typických znaků, které od sebe odlišují různé trestné činy základní definice skutkové podstaty, první odstavec kvalifikovaná tvrdší trest za tuto skutkovou podstatu, ostatní odstavce upravující první odstavec (závažnější charakter) skutkové podstaty se nesčítají, bere se nejvážnější a ostatní jsou přitěžující okolnostivina u nezletilých (15 – 18 let) se nazývá proviněním úmysl přímý pachatelchtěl ohrozit zájem chráněný trestím zákonem nepřímý pachatelvěděl, že může ohrozit zájem chráněný trestím zákonem, ale neučinil nic, aby se tak nestalo nedbalost vědomá pachatelvěděl, že může zájem chráněný trestím zákonem, ale spoléhal se, že k tomu nedojde nevědomá pachatelnevěděl, že může zájem chráněný trestím zákonem, ačkoliv by to vědět měl a mohl zásada teritoriality trestnost se posuzuje dle zákonů ČR, pokud trestný čin byl spáchán na jejím územízásada teritoriality předchází zásadu personality Trestní sankce o sankci rozhoduje soud2 podoby ochranné opatření trest trest účel napravit zabránit pachateli v další tr. činnosti varování pro zbytek společnosti chránit společnostpřiměřenost a spravedlnost trestůpokusit se o trest, který pachatel přijmetresty lze kombinovat (můžou být uloženy 2 tresty) substituovat (vybírat, může dostat jen jeden) druhy trestů odnětí svobody nejzávažnějšímá se udělit poté, co žádný jiný trest nestačí na potrestánínepodmíněné rovnou nástup k výkonu trestupodmíněné trestné činy, které mají horní hranici sazby 3 roky může být stanovena na 1 – 5 let pokud odsouzený se dopustí v době trvání podmínky nějakého trestného činu, tak nástup k výkonu trestupodmínečné propuštění týká se již uvězněných osob mohou být propuštěni po uplynutí alespoň poloviny trestu (u doživotí 20 let) zkušební doba 1 – 7 letvýjimečný trest doživotí nepodmíněné odnětí svobody na 20, 30 letsnížení sazby (jít úplně pod hranici sazby) spolupracující obviněný rozkrytí jiné trestné činnostizvýšení sazby (jít nad horní hranici max. o 1/3 původní sazby)skutková podstata základní kvalifikovanáúhrnný trest jedno řízení př. 3 související trestné činy, bude obviněn z nejzávažnějšího a ostatní přitěžující okolnosti (může se jít o třetinu nad sazbu)souhrnný trest více řízení př. 2x krádež, jednou loupež krádež – krádež - loupež soudce udělí trest loupeže a zruší ty ostatní rozsudky a budou vnímány jako přitěžující okolnosti loupež – krádež – krádež soud může uznat, že trest za loupež je dostatečný a zruší/nepotrestá toho pachateletypy věznic s ostrahou s nízkým zabezpečením se středním zabezpečením s vysokým zabezpečením se zvýšenou ostrahou obecně prospěšné práce jen za přečinymožná substituce a kombinace50 – 300 hodin ve volném časevhodná alternativa nápravy ztráta čestných titulů a vyznamenání v případě min. nepodmíněného trestu odnětí svobody na 2 roky a za zavrženíhodné pohnutky ztráta vojenské hodnosti v případě min. nepodmíněného trestu odnětí svobody na 2 roky = degregace (i na nejnižší hodnost) jak za trestné činy civilní, tak vojenské zákaz činnosti zabránit pachateli v dalším trestném jednánídá se kombinovat1 – 10 letčasto se kombinuje s peněžitým trestem propadnutí majetku náleží státubuď majetek propadne celý, nebo jeho část určená soudemza trestné činy, ze kterých se pachatel značně obohatil (značný majetkový prospěch)s uložením tohoto trestu zaniká společné jmění manželů peněžitý trest za snahu obohacení se nebo za poškození majetkuu přečinů většinounejčastěji místo odnětí svobodylze udělit i mladistvému, pokud je výdělečně činnýmaximálně 36,5 milionu Kč propadnutí věci vždy v kombinaci s jiným trestem, nedá se uložit samotnýněco, co náleží k tomu danému trestnému činu vyhoštění nelze vyhostit občan ČRcizinec na 1 – 10 let zákaz pobytu vztahuje se na určité území nebo obvod, které souvisí s místy, kde by pachatel mohl páchat trestnou činnostmůže být uložen i za stalkingaž na 5 let zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce typicky výtržnictví na sprot. akcíchmůže být uložen samostatně, v kombinacimax. 10 let domácí vězení za přečinymax. 2 rokyelektronická kontrola přitěžující a polehčující okolnosti trestného činu každý trest má dolní a horní hranici sazby přitěžující recidivapoužití větší míry násilí (trýznivý způsob)pokud se trestný čin týká více lidípomstanenávist polehčující spoluprácedoznánísnížená míra schopnosti odhadnout následky svého jednánípod vlivem nátlaku, hrozby, tlakem závislosti, podřízenosti, tíživé

Témata, do kterých materiál patří