Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


40. územně příslušný poplachový plán

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (13,81 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

IZS
Stupně poplachu Velitel zásahu je velitel jednotky požární ochrany, která dorazila jako první na místo zásahu. stupeň – 0 až 10 postižených (jednotlivci) - 2. stupeň – 11 až 100 postižených 3. stupeň – 101 až 1000 postižených zvláštní stupeň – nad 1000 postižených Struktura a obsah havarijního plánu Vyhláška MV č. 328/2001 Sb. – stanoví strukturu havarijního plánu kraje a vnějšího havarijního plánu jaderných zařízení. Plán se skládá z části informační, operativní a plánů konkrétních činností. Vyhláška SÚJB č. 318/2002 Sb. – stanoví strukturu vnitřního havarijního plánu jaderného zařízení. Tento plán se skládá z: Úvodní část, uvažované mimořádné události v rámci jednotlivých stupňů, způsoby a systémy vyhlášení mimořádných událostí, způsoby omezení ozáření zaměstnanců a dalších osob, způsoby ověřování havarijní připravenosti, zásahové postupy, způsoby zdravotnického zajištění zaměstnanců a dalších osob, seznam orgánů státní správy a dalších dotčených orgánů. Vyhláška MV č. 103/2006 Sb. – stanoví vnější havarijní plán objektu nebo zařízení, u kterých je možnost vzniku závažné havárie. Struktura plánu: informační část, operativní část, plán konkrétních činnosti. Územně příslušný poplachový plán IZS (dále jen „poplachový plán“), kterým je ústřední poplachový plán IZS nebo poplachový plán IZS kraje. Územně příslušný poplachový plán je uložen na územně příslušném operačním a informačním středisku IZS, kterým je operační a informační středisko HZS kraje a obsahuje: spojení na základní a ostatní složky IZS; přehled sil a prostředků ostatních složek IZS; způsob povolávání a vyrozumívání vedoucích složek IZS a dalších funkcí a orgánů. Ústřední poplachový plán IZS je uložen na operačním a informačním středisku IZS, kterým je operační a informační středisko MV-generálního ředitelství HZS ČR. Havarijní plán Havarijní plán je dokument, ve kterém jsou popsány činnosti a opatření, které vedou ke zmírnění nebo odstranění následků mimořádné události nebo případné havárie. Typy havarijních plánů havarijní plán kraje - zpracovává se pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu, dle poplachového plánu. vnější havarijní plán- zpracovává pro jaderné zařízení nebo pracoviště IV. kategorie a pro objekty a zařízení, u kterých je možnost vzniku závažné havárie způsobené nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. vnitřní havarijní plán Zpracovávají ho pouze ti provozovatelé objektu a zařízení, u kterých je možnost vzniku závažné havárie, a kteří jsou zařazeni do skupiny B, dle zákona o prevenci závažných havárií a jejichž povinnosti je vypracovat bezpečnostní zprávu. (Zvláštní právní předpis stanoví zásady pro vypracování tak, aby bylo možné přijímat o patření v případě vzniku závažné havárie). Provozovatele jaderných zařízení nebo pracovišť IV. kategorie.

Témata, do kterých materiál patří