Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


B 3 - Moc Vykonna

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,03 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

3) MOC VÝKONNÁ dle Ústavy České republiky Výkonnou mocí se v České republice rozumí 3 typy orgánů: Prezident republikyVládaStátní zastupitelství Prezident republiky: Ujímá se úřadu zvolením a složením slibu, volební prezidium trvá 5 letPrezident může být zvolen maximálně 2x (tedy maximálně na 10let)Prezident může být zvolen jako občan, který je volitelný do Senátu (40 let), navrhovat lze 10 Poslanci, 10 Senátory a 500 000 podpisů občanůPrezident je hlavou státu, zastupuje stát na venekZ výkonu své funkce není odpovědný, proto za své rozhodování a jednání nenese důsledky včetně případné sankceJe vrchní velitel ozbrojených sil České republiky Pravomoci prezidenta ČR: Pravomoci výlučné – vykonává je nezávisle na vládní mociPravomoci kontrasignované – vykonává je v součinnosti s vládou – vyžadují spolupodpis předsedy nebo jiného člena Pravomoci výlučné: Jmenuje a odvolává předsedu a další členy vládyJmenuje soudce Ústavního soudu, soudce obecných soudůJmenuje členy bankovní rady České národní bankyPodepisuje zákonyMůže vrátit zákony Poslanecké sněmovně, nelze Ústavních (vetovat zákon)Svolává zasedání vlády Pravomoci kontrasignované: Zastupuje stát na venekJmenuje a povyšuje generálySjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvyVyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a SenátuMá právo udělovat amnestie nebo milost Další pravomoci: Prezident se může zúčastnit zasedání – schůzí komor Parlamentu, schůzí vládyImunita – prezident není stíhán za přestupek, trestný čin, může být stíhán jen za velezradu (žalobu podává Senát, soudí Ústavní soud)Zastoupení prezidenta republiky v době, kdy on nezastává svoji funkci (zemře) Vláda: Vrcholným orgánem moci výkonnéVláda se skládá z Předsedy vlády, Místopředsedy vlády a ministrůVláda je kolektivní orgán odpovědna Poslanecké sněmovně a odpovídá za část rozhodnutí prezidenta.Je to soustava ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, které mohou v mezích zákona vydávat právní předpisyPředsedu vlády a na jeho návrh i ostatní členy vlády jmenuje prezident republiky a pověřuje je řízením ministerstev a jiných úřadůVláda je povinna do 30 dnů po jmenování předstoupit před Poslaneckou sněmovnu a požádat ji o vyslovení důvěry. V případě, že neuspěje, podává demisi. Prezident poté jmenuje nového předsedu vlády a celý proces konstituování vlády se opakuje s tím, že v případě neúspěchu jmenuje prezident předsedu vlády na návrh předsedy Poslanecké sněmovnyČlen vlády skládá slib do rukou prezidentaČlen vlády nesmí vykonávat činnost, jejichž povaha odporuje výkonu jeho funkce Pravomoci vlády: Rozhoduji ve sboru a nadpoloviční většinouŘízení má na starosti předseda vládyPředseda vlády zastupuje vládu na venekVláda má zákonodárnou iniciativu (může podávat návrhy zákona)Vláda zřizuje ministerstva Státní zastupitelství: Zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení, vykonává i další úkoly stanoví-li zákonPostavení a působnost stanoví zákonJe nadřízeno Policejnímu orgánu a podřízeno soudu

Témata, do kterých materiál patří