Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


B 4 - Moc soudni

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,87 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

4) MOC SOUDNÍ dle Ústavy České republiky - Ústavní soud a Obecné soudy -Jednotný typ státní moci, která jako jediná je oprávněnavydávat Konstitutivní a Vynutitelná rozhodnutí: Ve sporech (občanskoprávní smlouvy)Viny a trestu (trestní řád) Vykonávají nezávislé soudySoudci nezávislí a nestranníSoudce nelze odvolat ani přeložit k jinému případuKomora rozhoduje a účinnosti soudce (Kárná komora)Funkce není slučitelná s prezidentem, poslancem,…Soudce Ústavního soudu je vázán pouze ústavními zákony a mezinárodní smlouvou a Soudce Obecného soudu je vázán zákonem Soudní moc poskytuje: Soudní ochranu ústavnostiOchranu práv a výlučné rozhodování o vině a trestu Ústavní soud: Kontrola a ochrana ústavnosti (působí jako výlučný a nezastupitelný orgán)Ústavní soud sídlí v BrněÚstavní soud se skládá z 15 soudců na 10 letÚstavního soudce nelze stíhat bez souhlasu SenátuÚstavní soud rozhoduje o zrušení právních předpisů, jsou-li v rozporu s Ústavním pořádkem ČRMůže podávat stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státuÚstavní stížnost proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné mociRozhoduje o souladu Mezinárodních smluv, Ústavní soud rozhoduje tzv. NálezemÚstavní soud může zrušením podústavních norem nebo jejich částí zasahovat do legislativní činnosti Poslanecké sněmovnyMůže rozhodovat o Mandátech všech Poslanců a Senátorů i o Ústavní žalobě Senátu proti PrezidentoviPodústavní norma – zákony, vyhláškyMůže zrušit podzákonné předpisy (vládní nařízení), jsou-li v rozporu s Ústavními zákony nebo Mezinárodními smlouvamiPředpoklady jmenování a výkonu funkce soudce Ústavního soudu: Bezúhonnost (prokazuje se výpisem z Trestního rejstříku) Volitelnost do Senátu (státní občanství ČR, právo volit a dosažení věku 40+let) Vysokoškolské právní vzdělání a praxe nejméně 10 let v oboru (související obor) Ústavní soudce skládá slib do rukou prezidenta Ústavní soudce jmenuje prezident se souhlasem SenátuSoudce Ústavního soudu je kárně odpovědnýVěcná působnost Ústavního soudu je taxativně stanovena Funkce soudce zaniká: Vzdáním se funkce Uplynutím doby jmenování Ztrátou volitelnosti do Senátu Odsouzením za úmyslný TČ Rozhodnutím ostatních soudců Ústavního soudu Obecné soudy: Poskytují ochranu právaRozhodují o vině a trestu za TČNejvyšší soud je vrcholný orgánSoudce je při rozhodování vázán Zákonem a Mezinárodní smlouvouÚčastníci řízení mají před soudem rovné postaveníSoudci musí mít vysokoškolské právnické vzdělání ukončené Justiční zkouškou, 3 roky praxe v oboru, není tu věková hranice jako u Ústavního souduSoudce musí být bezúhonný, musí být jmenován prezidentem republikySoudci mohou soudit jako: Samosoudce (1 soudce v řízení) Soudce + 2 přísedící Soudce + SenátÚstava rozeznává mezi Obecnými soudy: Okresní soudy (rozhodují v Občanském procesním právu a Trestním právu) Krajské soudy (rozhodují v Občanském procesním právu, TP a Správní právo) Vrchní soudy (rozhodují v Občanském procesním právu a Trestním právu) Nejvyšší soudy (rozhodují v Občanském procesním právu a Trestním právu) Nejvyšší správní soud (rozhodují ve Správním právu) Okresní soudy – rozhodují jako soudy 1. stupně, pokud zákony nestanoví jinakKrajské soudy – rozhodují jako soudy 2. stupně ve věcech, ve kterých rozhodovaly v 1. stupni Okresní soudy, rozhodují i jako soudy 1. stupně, pokud to stanoví zákonVrchní soudy – rozhodují jako soudy 2. stupně ve věcech, ve kterých rozhodovaly v 1. stupni Krajské soudyNejvyšší soudy – se sídlem v Brně, je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci Obecných soudů, rozhodují:mimořádných opravných prostředcíchuznání a vykonatelnosti rozhodnutí cizozemských soudů na území ČRsleduje pravomocná rozhodnutí soudů a zaujímá stanoviska Hlava 5 - Nejvyšší kontrolní úřad Nezávislý orgán, výkon kontroly – hospodaření se státním majetkem a státními financemi, v čele je Prezident NKÚ a více Prezident NKÚ Hlava 6 – Česká národní banka Pečuje o cenovou i měnovou stabilitu, ústřední banka státu, nelze v ní vyřizovat služby Hlava 7 – Územní samospráva Obce – Základní územní samosprávnými celky (v čele Starosta, Obecní úřad, Zastup.)Kraje – Vyšší územní samosprávnými celky ( v čele Hejtman, Krajský úřad, Zastup.)

Témata, do kterých materiál patří