Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


H 1 - Osobni obchodni spolecnosti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,38 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

H. OBCHODNÍ, ŽIVNOSTENCKÉ A FINANČNÍ PRÁVO 1) OSOBNÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI – pojem, charakteristika a jejich hlavní orgány, obchodní rejstřík Obchodní firma: Podnikatel (zapsaný v obchodním rejstříku) má firmu se jménem podle něj (jaký si zvolí název)Název – je Obchodní firmaPodnikatel jak ji založí tak musí vystupovat pod tou firmouNázev musí být jedinečný (nesmí se shodovat s jinou společností podnikající v téhož oboruTvoří se ze základu (kmene) ,, IDOS transport “ DodatekPovinné – (a. s.), (v. o. s.), (s. r. o.),…Nepovinné – stavební společnost, a spol.Osobní základ – užívá své jméno – Tomáš Moravec, s. r. o.Věcné – Od předmětu podnikání – truhlářství, a. s.Fantazijní – Lexili, Nova, ICOM – nedává smysl, ale je to názevSmíšený – Tomáš Moravec Lexili Obchodní rejstřík: Je upraven zákonem o veřejných rejstřícíchVeřejný seznam, je tedy veřejně přístupný, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelíchRejstříkové soudy (Krajské soudy) – k založení je nutná evidenceJe elektronicky vedenýPlatí zásada v důvěru v zápis a jedná v dobré vířeZápisy do Obchodního rejstříku – se dělí na konstitutivní a deklaratorní Konstitutivní – zápisem nastává účinek Deklaratorní – platí už před zápisemCo se do Obchodního rejstříku zapisuje – obchodní společnosti, družstva, právnické osoby o kterých to stanoví zvláštní předpis, zahraniční osoby, které podnikají na území ČR, fyzické osoby na vlastní žádostZapisované skutečnosti – obchodní firma – firma, právnická osoba – sídlo, fyzická osoba – bydliště, IČ (identifikační číslo), předmět podnikání, právní forma právnické osoby, statutární orgány (ten kdo jedná za tu právnickou osobu), prokurista, pobočky Obchodní společnosti: Obchodní korporace – jsou myšleny obchodní společnosti a družstvaMá vlastní majetek, vytvořeno za účelem podnikání, členství pouze fyzické osobyDělíme na 2 druhy:Osobní společnosti aKapitálové společnostiOsobní společnosti – Veřejná obchodní společnost a Komanditní společnostZaložena na podnikatelským účelu nebo správy vlastního majetkuSpolečníci ručí za závazky společnosti celým svým majetkem Vznik obchodní společnosti – založení obchodní společnosti má 2 fáze: Založení (zřízení) – zakládá se společenskou smlouvou (zakladatelskou listinou) – smlouvu mezi 2 lidmi, listinu mezi 1 člověkem (je to forma veřejné listiny, přístupná veřejnosti) Vznik společnosti – dnem, kdy je zapsána do Obchodního rejstříkuZánik společnosti – 2 fáze: zrušení a zánik Zrušení – uplynutí doby, kdy byla zřízena, splnění účelu, dohodou Zánik – vymazána z obchodního rejstříku Veřejná obchodní společnost (v. o. s.)Osobní společnost, společnost, ve které mají být minimálně 2 osobyZakládá se Společenskou smlouvou písemné formyObsah – Obchodní firmu společnosti dané firmy určení společníků – musí být uvedeno název a sídlo právnické osoby a u fyzické jméno a bydlištěPředmět podnikání – proč se společnost zakládáČlenství ve společnosti – společníci – úvodní zakladatel společnosti (ti co podepsali společenskou smlouvu) nebo ti co ke společnosti přistoupili později, platí pro ně zákaz konkurence (členové nesmí podnikat ve stejném oboru v jiné firmě)za závazky společnosti ručí celým svým majetkemosobní typ společnosti tím, že ručí majetkemkaždý společník je statutární orgán, pokud nestanoví jinak Společenská smlouvaStatutární orgán – ten, kdo jedná za právnickou osobuObchodní vedení – je oprávněný každý společník, pokud nestanoví jinak SSZisky a ztráty se dělí podle podílu ve společnostiSpolečník je oprávněn nahlížet do všech dokladů společnostiZaniká odstraněním z obchodního rejstříku Komanditní společnost (k. s.), (kom. spol.)Řadíme do Osobní společnostiZakladatelé minimálně 2 osoby –Komanditista aKomplementářZaložení je Společenskou smlouvou písemné formySpolečníci: Komanditista – vkladová povinnost, jaký má vklad určí Společenská smlouva, ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v Obchodním rejstříku, nepodílí se na chodu společnosti, má nárok na zisk Komplementář – postavení mají jako společníci v. o. s., mají právo na zisk, ale větší riziko ztráty, ručí celým svým majetkem, statutární orgán, vykonávají obchodní vedení společnostiKomanditní suma – určuje Společenská smlouva, komanditisté ručí za dluhy společnosti do výše určené částky, ta částka nesmí být nižší než vklad komanditisty

Témata, do kterých materiál patří