Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
OTÁZKA Č. 12 - DĚDĚNÍ

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,76 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Maturitní otázka č. 12 DĚDĚNÍ DĚDĚNÍ Přechod vlastnického práva ze zůstavitele na dědice DĚDICTVÍ Majetek a dluhy zůstavitele, které po jeho smrti přecházejí na dědice (je to majetek a dluhy, která vlastní ke dni své smrti)Dědic má právo dědictví odmítnout, ale musí tak učinit předem a musí ho odmítnout celé (nemůžu si nechat majetek a odmítnout dluhy) DĚDIC Osoba, na kterou po smrti zůstavitele přechází dědictví (pozůstalý) ZŮSTAVITEL FO, po jehož smrti přechází dědictví na dědice (ten, kdo umřel) DĚDICKÝ TITUL Způsob, podle kterého přechází majetek zůstavitele na dědice Zákon (občanský zákoník Závěť ZÁKONNÝ PODÍL Podíl, který by dědici připadl při dědění ze zákona ZPŮSOBY DĚDĚNÍ – ve světě Zásada familiarizace – automaticky dědictví připadne rodiněZásada individualizace – zůstavitel rozhoduje o tom, kdo bude dědicem Způsob dědění v ČR:Kompromis mezi familiarizací a individualizací 1. DĚDĚNÍ ZE ZÁKONA TŘÍDY DĚDICŮ 1. Manželka + děti; (děti dětí vnuci) Všichni dědí stejným dílemDědí manžel/ka a děti, pokud neexistují děti, tak dědí děti dětí (vnuci)V této třídě nemůže manžel/ka dědit sama, takže pokud neexistují děti dětí přechází se do druhé třídy 2. Manželka + rodiče + ti, kteří žili se zůstavitelem v domácnosti 1 rok před smrtí Všichni dědí stejným dílem, ale manželka minimálně 50 %Sami mohou dědit jen rodiče zůstavitele a manžel/ka, takže pokud neexistuje manžel/ka ani rodiče zůstavitele přechází se do třetí třídy 3. Osoby ve společné domácnosti + sourozenci; (děti sourozenců) Dědí stejným dílemNedělí-li některý ze sourozenců zůstavitele, tak dědí děti sourozencůJestliže nedědí v této třídě žádný dědic, přechází se do 4. třídy 4. Prarodiče - Dědí stejným dílem 5. Prarodiče rodičů - Dědí stejným dílem 6. Děti prarodičů + děti dětí sourozenců -pokud neexistuje žádný zákonný dědic, tak nastává tzv. ODÚMRŤ – pak majetek připadne státu NEOPOMENUTELNÝ DĚDIC Neopomenutelnému dědici náleží z pozůstalosti povinný dílJsou to dědi zůstavitele, pokud ti nedědí, tak jsou to jejich potomciPokud jsou nezletilí, tak musí dostat alespoň ¾ zákonného podíluPokud jsou zletilí, tak musí dostat alespoň ¼ zákonného podíluZákonný podíl je podíl, který by mu připadl při dědění ze zákona VYDĚDĚNÍ Ze zákonných důvodů lze neopominutelného dědice vyděděním z jeho práv na povinný díl vyloučitMusím to napsat do závěti nebo musím sepsat listinu o vyděděníNapíši to do závěti Vydědění je možné: Vyděděný nám neposkytl potřebnou pomoc v nouziVyděděný nejeví zájem o zůstavitele takový, jaký by projevovat mělVyděděný byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčící o jeho zvrhlé povazeVyděděný vede trvale nezřízený život 2. DĚDĚNÍ ZE ZÁVĚTI ZÁVĚŤ Odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkazZávěť musí mít písemnou formu ZÁVĚT MUSÍ OBSAHOVAT Označení zůstaviteleOznačení dědicůDatum pořízení závětiPodpis zůstavitelePopř. podíly dědiců, odkazPokud není psána vlastnoručně, tak ještě podpisy dvou svědků FORMY ZÁVĚTI VlastnoručněJinou formou než vlastnoručněFormou notářského zápisu UCHOVÁNÍ ZÁVĚTI V úschovně u notářeNa libovolném místě ZRUŠENÍ ZÁVĚTI Sepsáním nové závětiZničením staré závětiOdvoláním závěti (stejnou formou, jakou byla pořízená) DĚDICKÁ SMLOUVA Dvoustranný právní úkonBudoucí zůstavitel sepíše smlouvu a s budoucími dědici se dohodne kdo, a co zdědí KOMBINOVANÉ DĚDĚNÍ Situace, kdy se dědí ze zákona i ze závěti současně Dochází k tomu v případě, že: Je sepsána závěť, ale nezahrnuje neopomenutelné dědice (děti zůstavitele)Je sepsána závěť, ale není v ní rozdělen veškerý majetek DĚDICKÉ ŘÍZENÍ Probíhá před notářemSoud pověří konkrétního notáře, který má za úkol: Zjistit veškeré dědictví (majetek, dluhy) Zjistit okruh dědiců (závě ť, příslušníci zůstavitele) Navrhnout konkrétní způsob, jak bude dědictví mezi dědice rozdělenoSoud vydává konečné rozhodnutí

Témata, do kterých materiál patří