Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


OTÁZKA Č. 7 - OBCHODNÍ PRÁVO

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (35,45 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Maturitní otázka č. 7 OBCHODNÍ PRÁVO, INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ, NEKALÁ SOUTĚŽ OBCHODNÍ PRÁVO Právní odvětví, které upravuje obchodní vztahy (vztahy mezi podnikateli) PRAMENY Občanský zákoníkZákon o obchodních korporacíchŽivnostenský zákon OBCHODNÍ PRÁVO UPRAVUJE Vztahy mezi podnikateliPodmínky podnikáníFormy podnikáníSmlouvy mezi podnikateli PODNIKATEL Osoba, která podniká na základě živnostenského oprávněníOsoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávněníOsoba, která je zapsána v obchodním rejstříku PODNIKÁNÍ Soustavná činnost, provozována podnikatelem za účelem dosažení zisku OBCHODNÍ REJSTŘÍK Veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelíchJe upraven zákonem o veřejných rejstřícíchZapisuje se tam název, sídlo podnikání, IČO, předmět podnikání, právní forma, statutární orgán OBCHODNÍ PODÍL Podíl společníka obchodní společnosti, který vyjadřuje míru práv a povinností tohoto společníkaZávisí na výši vkladu VYPOŘÁDACÍ PODÍL Podíl, na který má nárok společník, při ukončení jeho účasti ve společnosti PODÍL NA LIKVIDAČNÍM ZŮSTATKU Podíl společníka na zůstatku po provedené likvidaci společnosti NEKALÁ SOUTEŽ Jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžícím nebo spotřebitelůmJe zakázána FORMY NEKALÉ SOUTĚŽE Klamavá reklama reklama, která klame spotřebitele (např.: cena, dostupnost, použití, země původu, …)Klamavé označování zboží a služeb vyvolává ve spotřebiteli mylnou představu (např.: věc pochází z jiného státu, oblasti nebo jiného výrobce)Vyvolání nebezpečné záměny označení, které si spotřebitel může jednoduše splést s originálemPodplácení získání přednosti nebo jiné výhody v důsledku podplaceníZlehčování pomluva jiného výrobku nebo firmy ve prospěch naší firmySrovnávání reklam je přípustná, pokud srovnává stejné výrobky a změřitelné a prokazatelné údaje Porušení obchodního tajemství neoprávněné sdělení, zpřístupnění nebo využití obchodního tajemství, které bylo jednajícímu svěřenoDotěrné obtěžování vnucování“ výrobku prostřednictvím telefonu, faxu nebo elektronické poštyOhrožení zdraví a životního prostředí soutěžitel zkresluje podmínky, že svými výrobky, výrovou a výkony neohrožuje zdraví a ŽPParatizování na pověsti výrobku či služby jiného soutěžitele výrobek je stejně kvalitní jako výrobek jiné firmy OCHRANA PROTI NEKALÉ SOUTĚŽI Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Obchodní společnosti Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost s ručením omezeným Akciová společnost Definice společnost alespoň dvou osob, které ručí za její dluhy společně a nerozdílně společnost, v níž alespoň jeden společník ručí za její dluhy omezeně (komanditista) a alespoň jeden společník neomezeně (komplementář) společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše svého nesplaceného vkladu společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií Počet zakladatelů min. 2 osoby min. 2 osoby (1 komanditista a 1 komplementář) min. 1 FO nebo PO min. 1 FO nebo PO Základní kapitál 0 Neurčen (podle spol. smlouvy) min. 1 Kč min. 2 000 000 Kč nebo 80 000 EUR Vklad společníka není dána povinnost vkladu každého společníka neomezen min. 1 Kč takový, aby součet byl nejméně 2 000 000 Kč Ručení společníků ručí neomezeně komanditista – do výše svého nesplaceného vkladu společně a nerozdílně do výše svého nesplaceného vkladu neručí Orgány statutární – všichni společníci (další podle spol. smlouvy) statutární a řídící – všichni komplementáři kontrolní – komanditisté (další podle spol. smlouvy) valná hromada – všichni společníci (další podle spol. smlouvy) valná hromada – všichni akcionáři statutární orgán – představenstvo (další podle spol. smlouvy) OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Veřejná obchodní společnostKomanditní společnostSpolečnost s ručením omezenýmAkciová společnost AKCIE Cenný papír, s nímž jsou spojeny práva a povinnosti akcionáře, právo na podíl řízení společnosti, právo na podíl na zisku, právo na likvidačním podílu Fáze existence obchodních společností Založení Uzavřením společenské smlouvy, která obsahuje: Název Sídlo Předmět činnosti Statutární orgánMusí mít písemnou formu Vznik Dnem zápisu do obchodního rejstříku (získává právní subjektivitu) Zrušení Důvody: Právním jednánímUplynutím dobyRozhodnutím orgánu veřejné mociDosažením cíle, pro který byla založena Zbůsob: S likvidací= veškerý majetek se prodá, uhradí se dluhy a zbytek se rozdělí mezi společníkyBez likvidace = společnost přejde na jinou společnost (sloučení, odkoupení) → právní nástupce Zánik Výmaz z obchodního rejstříku INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ Řízení, jehož cílem je vyřešení majetkových poměrů dlužníka a poměrné uspokojení věřitelůJe to typ občanského soudního řízeníTýká se osob, které jsou v úpadku Prameny: Zákon o insolvenčním řízení ÚPADEK předlužení – dlužník má alespoň 2 věřitele a zároveň výše jeho dluhu převyšuje výši jeho majetku platební neschopnost – dlužník má alespoň 2 věřitele a není dlouhodobě schopen platit své splatné závazky INSOLVENČNÍ SOUD Soud (krajský soud – v místě bydliště dlužníka), před kterým probíhá insolvenční řízení INSOLVENČNÍ SPRÁVCE Osoba, který v insolvenčním řízení právně jedná na místo dlužníkaVybírá ho insolvenční soudJe evidován v insolvenčním rejstříku INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK Veřejný seznam, do kterého se zapisují údaje o dlužnících, kteří jsou nebo byli v insolvenčním řízeníJe veden insolvenčním soudem VĚŘITELSKÝ VÝBOR Skupina věřitelů, kteří v insolvenčním řízení přihlásili své pohledávky ZPŮSOBY ŘEŠENÍ ÚPADKU REORGANIZACE Týká se pouze dlužníků, kteří jsou velkými podnikatelskými subjekty (zaměstnávají více než 50 zaměstnanců a jejich roční obrat je více než 50 milionu) Probíhá podle tzv. REORGANIZAČNÍHO PLÁNU – musí obsahovat opatření k řešení úpadku (změna stylu výroby, propuštění zaměstnanců) – musí být schválen věřitelským výborem ODDLUŽENÍ Týká se nepodnikatelských subjektů Je to osobní bankrot Dlužník musí ve lhůtě 5 let uhradit alespoň 30 % svých závazků, a to buď postupným sp

Témata, do kterých materiál patří