Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Veřejná správa

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,55 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

3. VEŘEJNÁ SPRÁVA VEŘEJNÉ STATKY A SLUŽBY Jsou to statky, které uspokojují veřejné potřeby. Patří sem např. veřejné osvětlení, dopravní infrastruktura (silnice, cyklostezky, chodníky), parky, veřejná zeleň, dětské hřiště. Je nerivalitní ve spotřebě- může ho současně užívat (spotřebovávat) více osob, aniž by kvalita tohoto statku byla jiná. Poskytován zdarma nebo za symbolickou úhradu a ze spotřeby obvykle není možné vyloučit černého pasažéra, ale je možné ho sankcionovat (např. dálnice- symbolická úhrada - dálniční známka 1500 Kč za rok, Česká televize – 135,- Kč/měsíc). Jsou financovány z veřejných rozpočtů tzn. ze státního rozpočtu, z rozpočtů krajů, měst a obcí =˃ veřejné statky platí ti, kteří platí daně. Jsou neefektivní (kvůli neziskovému principu), a tedy pro soukromé organizace nezajímavé Veřejné služby jsou takové služby, které jsou financované z veřejnýchfinancí. Veřejné služby zajišťuje stát ve prospěch občanů, kteří je platí nepřímo prostřednictvím daní. Př.školství, policie, armáda, hasiči. Státní správa Realizuje státní moc. Pramenem realizace státní správy jsou normy ústavního práva a normy správního práva. Státní správa je vykonávána ústřednímu orgány státní správy, regionálními a krajskými institucemi a podřízenými orgány místních institucí. Činnost státní správy slouží veřejným zájmům, k ochraně občanů a obraně státu. Pravomoci státní správy: Zákonodárná - tvorba právních norem, což jsou zákony, vyhlášky. Výkonná - státní správa plní různé úkoly a zabezpečuje různé činnosti (př. FÚ zajišťují výběr daní). Nařizovací- nařízení vlády a soudní rozhodnutí. Kontrolní - kontrola prostřednictvím státního dozoru a inspekcí (př. Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce). Členění státní správy: Ústřední orgány státní správy: Prezident ČR - např. může rozpustit Poslaneckou sněmovnu, jmenuje a odvolává předsedu vlády a členy vlády, zastupuje stát navenek, sjednává a podepisuje …., má právo amnestie, má právo se zúčastnit schůzí vlády, vyžadovat zprávy z jejich schůzeVláda ČR - má předsedu, místopředsedu a ministry, např. navrhuje zákony, řídí a kontroluje státní administrativní aparát, každý ministr má na starostí určitý úsek, obor státní správyÚstřední výkonné orgány státní správy a jejich instituce - např. Český statistický úřad v Praze, český katastrální a zemědělský úřad v Praze (evidence nemovitých věcí), úřad pro ochranu hospodářské soutěže v Brně, úřad průmyslového vlastnictví v Praze (evidence patentů) Územní státní správa - souvisí s územním členěním státu včetně územního členění pro potřeby EU patří sem: správa státu - neboli NUTS0, NUTS1 Správa regionů - neboli NUTS2 – oblast = sdružený kraj - patří sem: NUTS2. Praha (hl. území Prahy), NUTS2. střední Čechy (Středočeský kraj), NUTS2. jihozápad (Jihočeský a plzeňský kraj), NUTS2. severozápad (Karlovarský a Ústecký kraj), NUTS2. severovýchod (Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj), NUTS2. jihovýchod (Vysočina a Jihomoravský kraj), NUTS2. střední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj), NUTS2. Moravsko - slezsko (Moravskoslezský kraj) Správa… - NUTS3.- kraje - vyšší územní samosprávné celky Správa okresů - NUTS4. - okres Správa místní - NUTS5. – obec - základní územní jednotka Vnitřní správa - vykonávají ji např. kraje, obce a obce s rozšířenou působností Samospráva Je to organizace, která spravuje své vlastní záležitosti a záležitosti veřejného zájmu. Je finančně podporována státem, FO a PO a může mít také své vlastní příjmy. Má svůj vlastní rozpočet, o kterém rozhoduje sama. Do výdajů samosprávy patří: mzdy a zákonné odvody, údržba, úroky z úvěrů atd. Do příjmů samosprávy patří: podíl na vybrané DPH, dani z příjmů PO, celá daň z nemovitých věcí, daň z příjmů FO. Dělení samosprávy: Profesní sdružení- představuje sdružování občanů stejné profese, členství je povinné, obvykle má v názvu komora, patří sem: lékařská komora, stomatologická komora, komora soudců, exekutorů, daňových poradců, auditorů, agrární komora… Zájmová sdružení - sdružuje občany stejných zájmů, členství je dobrovolné, patří sem: různé spolky, kluby sdružení, svazy, odbory, politické strany (např. svazky včelařů, sokol, odborný svaz železničářů). Územní samospráva se člení na: Vyšší územní samospráva - ČR má 14 krajů, v krajském městě sídlí krajský úřad, kraje ČR + krajské město: Praha - Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj - Brno, Karlovarský kraj - Karlovy vary, Královéhradecký kraj - Hradec králové, Liberecký kraj - Liberec, Moravskoslezský - Ostrava, Olomoucký kraj - Olomouc, Pardubický kraj - Pardubice, Plzeňský kraj - Plzeň, Středočeský kraj - Praha, Ústecký kraj - Ústí nad Labem, Vysočina - Jihlava, Zlínský kraj - Zlín Územní samospráva obcí - patří sem: obecní úřady s rozšířenou působností, městské úřady, obecní úřady, obec vykonává sa

Témata, do kterých materiál patří