Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Veřejná správa

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26.55 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

3. VEŘEJNÁ SPRÁVA

VEŘEJNÉ STATKY A SLUŽBY

Jsou to statky, které uspokojují veřejné potřeby.

Patří sem např. veřejné osvětlení, dopravní infrastruktura (silnice, cyklostezky, chodníky), parky, veřejná zeleň, dětské hřiště.

Je nerivalitní ve spotřebě- může ho současně užívat (spotřebovávat) více osob, aniž by kvalita tohoto statku byla jiná.

Poskytován zdarma nebo za symbolickou úhradu a ze spotřeby obvykle není možné vyloučit černého pasažéra, ale je možné ho sankcionovat (např. dálnice- symbolická úhrada - dálniční známka 1500 Kč za rok, Česká televize – 135,- Kč/měsíc).

Jsou financovány z veřejných rozpočtů tzn. ze státního rozpočtu, z rozpočtů krajů, měst a obcí =˃ veřejné statky platí ti, kteří platí daně.

Jsou neefektivní (kvůli neziskovému principu), a tedy pro soukromé organizace nezajímavé

Veřejné služby jsou takové služby, které jsou financované z veřejných financí. Veřejné služby zajišťuje stát ve prospěch občanů, kteří je platí nepřímo prostřednictvím daní. Př. školství, policie, armáda, hasiči.

Státní správa

Realizuje státní moc.

Pramenem realizace státní správy jsou normy ústavního práva a normy správního práva.

Státní správa je vykonávána ústřednímu orgány státní správy, regionálními a krajskými institucemi a podřízenými orgány místních institucí.

Činnost státní správy slouží veřejným zájmům, k ochraně občanů a obraně státu.

Pravomoci státní správy:

Zákonodárná - tvorba právních norem, což jsou zákony, vyhlášky.

Výkonná - státní správa plní různé úkoly a zabezpečuje různé činnosti (př. FÚ zajišťují výběr daní).

Nařizovací - nařízení vlády a soudní rozhodnutí.

Kontrolní - kontrola prostřednictvím státního dozoru a inspekcí (př. Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce).

Členění státní správy:

Ústřední orgány státní správy:

  1. Prezident ČR - např. může rozpustit Poslaneckou sněmovnu, jmenuje a odvolává předsedu vlády a členy vlády, zastupuje stát navenek, sjednává a podepisuje …., má právo amnestie, má právo se zúčastnit schůzí vlády, vyžadovat zprávy z jejich schůze

  2. Vláda ČR - má předsedu, místopředsedu a ministry, např. navrhuje zákony, řídí a kontroluje státní administrativní aparát, každý ministr má na starostí určitý úsek, obor státní správy

  3. Ústřední výkonné orgány státní správy a jejich instituce - např. Český statistický úřad v Praze, český katastrální a zemědělský úřad v Praze (evidence nemovitých věcí), úřad pro ochranu hospodářské soutěže v Brně, úřad průmyslového vlastnictví v Praze (evidence patentů)

Územní státní správa - souvisí s územním členěním státu včetně územního členění pro potřeby EU

  • patří sem: správa státu - neboli NUTS0, NUTS1

Témata, do kterých materiál patří