Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Veřejná správa

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26.55 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Přestupky proti občanskému soužití - narušení nočního klidu, spáchání urážky na cti, ublížení na zdraví.

Přestupky proti majetku - krádeže do 5.000 Kč.

Přestupky na úseku vnitřní správy - poškozování státních symbolů, OP.

Přestupky na úseku podnikání - neoprávněné provozování podnikání v menším rozsahu - neoprávněné provozování podnikání v menším rozsahu.

Přestupky na úseku školství - nepřihlášení dítěte k povinné školní docházce, zanedbání dozoru nad školní docházkou.

Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem - požití alkoholu před řízením vozidla, odmítání podrobit se dechové zkoušce.

Postup při řízení o přestupcích: podezřelý z přestupku, obviněný z přestupku, výrok, smír, odvolání, přezkoumání přestupku soudem, výkon za spáchaný přestupek.

Sankce za přestupek: napomenutí, pokuta, řízení blokové, řízení příkazní, zákaz činnosti, propadnutí věci.

Exekuce

Výkon rozhodnutí.

Nejčastěji spojena s dluhem, s nějakým závazkem.

Dlužník buď plní dobrovolně, nebo je exekuce nařízena a provádí se buď srážkami ze mzdy nebo jiných příjmů, odstavením účtu, prodejem movitých věcí nebo prodejem nemovitých věcí.

Exekuce srážkou ze mzdy nebo z jiných příjmů

Jiný příjem je např. nemocenské dávky, starobní, invalidní důchody, sirotčí a vdovské důchody, renty…

Nelze zabavit celou mzdu, dlužníkovi musí zůstat tzv. nezabavitelné minimum+ nezabavitelné minimum na vyživovanou osobu- manžel, manželka, nezaopatřené dítě do 26 let.

Nezabavitelné minimum pro rok 2016 jsou 6178,67 Kč na dlužníka a 1544,67 Kč na každou vyživovanou osobu, celková nezabavitelná suma se zaokrouhlí na celé Kč nahoru.

Exekuce formou přikázání pohledávky (obstavením účtu)

Obstavení účtu, zrušení stavebního pojištění, penzijního připojištění, zrušení kapitálového pojištění, prodej CP, při zablokování účtu mohou vybrat dvojnásobek minima jednotlivce.

Exekuce formou prodeje movitých věcí

Prodejem aut, kol, elektroniky, nábytku, šperků, nelze zabavit obvyklé vybavení domácnosti (sporák, pračka, lednici, postel, stůl, židle), odměna exekutora za odebrání věci je 15% zpeněžení z prodejní ceny, ale minimálně 2.000 Kč, ale maximálně 10.000 Kč na 1 exekuci. Prodej věcí formolu veřejné dražby.

Exekuce formou prodeje nemovitých věcí

Pozemky, domy, byty, garáže, skladiště, za tzv. vyklizení nemovitosti je odměna exekutora 10.000 Kč

Prodej nemovitostí formolu veřejné dražby.

Odměna exekutora

Paušální náhrada 3.500 Kč, určité procento z vymáhané částky (do 3 mil. Kč 15%), ztráta času při výkonu ex. Činnosti mimo úřad (odměna 50 Kč za každou čtvrt hodinu).

Pravomoci exekutora

Úřední osoba, může nahlížet do různých registrů, exekuci může provádět všude, kde má důvod domnívat se, že je dlužníkův majetek.

Témata, do kterých materiál patří