Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Veřejná správa

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26.55 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Správa regionů - neboli NUTS2 – oblast = sdružený kraj

- patří sem: NUTS2. Praha (hl. území Prahy), NUTS2. střední Čechy (Středočeský kraj), NUTS2. jihozápad (Jihočeský a plzeňský kraj), NUTS2. severozápad (Karlovarský a Ústecký kraj), NUTS2. severovýchod (Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj), NUTS2. jihovýchod (Vysočina a Jihomoravský kraj), NUTS2. střední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj), NUTS2. Moravsko - slezsko (Moravskoslezský kraj)

Správa… - NUTS3.- kraje - vyšší územní samosprávné celky

Správa okresů - NUTS4. - okres

Správa místní - NUTS5. – obec - základní územní jednotka

Vnitřní správa - vykonávají ji např. kraje, obce a obce s rozšířenou působností

Samospráva

Je to organizace, která spravuje své vlastní záležitosti a záležitosti veřejného zájmu.

Je finančně podporována státem, FO a PO a může mít také své vlastní příjmy.

Má svůj vlastní rozpočet, o kterém rozhoduje sama.

Do výdajů samosprávy patří: mzdy a zákonné odvody, údržba, úroky z úvěrů atd.

Do příjmů samosprávy patří: podíl na vybrané DPH, dani z příjmů PO, celá daň z nemovitých věcí, daň z příjmů FO.

Dělení samosprávy:

Profesní sdružení - představuje sdružování občanů stejné profese, členství je povinné, obvykle má v názvu komora, patří sem: lékařská komora, stomatologická komora, komora soudců, exekutorů, daňových poradců, auditorů, agrární komora…

Zájmová sdružení - sdružuje občany stejných zájmů, členství je dobrovolné, patří sem: různé spolky, kluby sdružení, svazy, odbory, politické strany (např. svazky včelařů, sokol, odborný svaz železničářů).

Územní samospráva se člení na:

Vyšší územní samospráva - ČR má 14 krajů, v krajském městě sídlí krajský úřad, kraje ČR + krajské město: Praha - Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj - Brno, Karlovarský kraj - Karlovy vary, Královéhradecký kraj - Hradec králové, Liberecký kraj - Liberec, Moravskoslezský - Ostrava, Olomoucký kraj - Olomouc, Pardubický kraj - Pardubice, Plzeňský kraj - Plzeň, Středočeský kraj - Praha, Ústecký kraj - Ústí nad Labem, Vysočina - Jihlava, Zlínský kraj - Zlín

Územní samospráva obcí - patří sem: obecní úřady s rozšířenou působností, městské úřady, obecní úřady, obec vykonává samosprávu = spravuje sama sebe a záležitosti obce, obec také vykonává státní moc= má tzv. přenesenou působnost = vykonává věci, které jí přikázal stát, např. matrika, sociální dávky.

Správní řízení

Jsou činnosti správních orgánů, výsledkem správního řízení je vydání rozhodnutí a toto rozhodnutí je vynutitelné.

Správní řízení mají v kompetenci různé úřady např. finanční úřady, celní správa, OSSZ, živnostenské úřady, stavební úřady, matrika…

Zásady správního řízení:

Zásada zákonnosti - úřad musí postupovat v souladu s platnou legislativou.

Témata, do kterých materiál patří