Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Chudoba a sociální vyloučení

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,45 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Klára Čulíková Chudoba a sociální vyloučení Především chudoba v afrických zemích Chudoba může někdy v životě potkat každého. Některým skupinám obyvatel však chudoba hrozí více, například rodinám s dětmi, starším osobám, osobám s postižením a přistěhovalcům. Boj s chudobou je velmi problematický, protože velká většina lidí je závislá na sociálních dávkách. Chudoba se může projevit různým způsobem a přichází ruku v ruce se sociálním vyloučením. Kromě dobře známých problémů, jako je nevhodné bydlení nebo ztráta obydlí, budou chudí lidé pravděpodobně čelit i těmto obtížím: špatný zdravotní stav a omezený přístup ke zdravotní péčiomezený přístup ke vzdělání, odborné přípravě a zájmovým činnostemfinanční vyloučení a nadměrné zadluženíomezený přístup k moderním technologiím, například k internetu Chudoba se vytváří nejvíce v afrických zemích. Africké země by se bez pomoci ostatních neobešly. Africké země jsou jen slabě zalidněnými zeměmi. Převažujícím zaměstnáním je hlavně zemědělská výroba, lov a rybolov. Proto žijí ze tří čtvrtin ve venkovských osadách a vesnicích, někdy ovšem velmi rozsáhlých. Městského obyvatelstva je sotva 26 %, avšak města, především velká, za poslední léta rychle vzrůstají, protože krize venkovského způsobu života láká mnoho lidí do měst v naději, že zde naleznou snazší živobytí. Na rozdíl od ostatních částí světa se v afrických zemích chudoba stále zvyšuje. Příčinou chudoby je velká nezaměstnanost lidí. Podniky, ve kterých lidé pracují, nejsou schopny vytvořit a vytvářet udržitelná místa. Když už lidé mají práci, tak nemají dostatek financí ( nízký plat). Dalším problémem je nemožnost mladých lidí najít zaměstnání. V některých zemích tito lidé tvoří téměř 80% (nezaměstnaných). Dalším problémem v afrických zemích je epidemie viru HIV, který postihuje častěji muže. Dopad na chudobu má i počasí. Tomu se říká tzv. chudoba venkova, tedy sucha. Zhruba dvě třetiny obyvatelstva jsou závislí na zemědělství. Vypěstované plodiny ale k výživě rostoucího počtu obyvatel nestačí. Není ani dostatek pastvy pro dobytek. Postupující poušť zachvátila už 40 % úrodné půdy. Afrika je ekonomicky nejchudším kontinentem s největším počtem nejméně rozvinutých zemí na světě, kde vládne chudoba, hlad a v důsledku tohoto podvýživa a nemoci. Následkem strašlivého sucha bylo postiženo hladomorem na 6 milionů lidí. Úrodnou půdu, zbavenou závlahy, odvál v podobě prachu vítr, stáda dobytka vyhynula a vyhladovělé obyvatelstvo muselo být přemístěno do táborů, kde mu byla poskytnuta základní pomoc. Byla zde tak nízká produktivita, že nastal podstatný pokles ekonomiky a důsledky této krize trvají dodnes. Lidé umírají hlady, protože jim vojska zabírají to, co si vypěstují na svých malých políčkách. Je tam tedy hladomor a zaniká mnoho měst, nemocnice jsou v dezolátním stavu a kvůli tomu jsou všechny africké země v krizi. Většina obyvatel na svém území nic nepěstuje, protože je to zbytečné, když jim vojáci všechnu úrodu seberou. Jsou zde sice humanitární pomoci, ale spousta lidí po cestě k nim zahyne, protože pije zkaženou vodu. Pro lidi z těchto zemí je jídlo, pití a léky vzácností. Afričtí chlapci a dívky se v minulosti učívali dovednostem nezbytným pro život i opatřování živobytí od svých rodičů a rodin. Ty jim předávali zejména takové dovednosti, jako zpracovávání kovů a hrnčířství. Program „Adopce na dálku“ je charitativním projektem zaměřeným na trvalou pomoc chudým dětem z celého světa, mimo jiné i afrických zemích formou sponzorování jejich vzdělání a základní péče. Na české straně zajišťuje tento projekt „Diecézní charita“, která se snaží vyhledat co nejvíce tzv. ,,adoptivních rodičů“ , kteří by byli ochotni, i když pouze na dálku, přijmout ,,adoptivní dítě“ a finančně podporovat jeho vzdělání a s tím spojenou základní péči. Pracovníci této organizace vybírají děti z nejchudších rodin, jejichž rodiče nemají dostatek peněz na zajištění jejich vzdělání. Často je pro ně (rodiče) také nepochopitelné, nač jejich děti potřebují vzdělání, když oni sami je také nemají. Zájemci o adopci si mohou dítě vybrat podle přiložených dokumentů a fotek ,,Adoptivní rodič“ pak dostane společně se základními informacemi i fotografii dítěte. Se svým ,,Adoptivním dítětem“ si pak může v angličtině dopisovat prostřednictvím afrického koordinátora programu. Pomoc světových organizací Mnoho venkovanů hledá po vyčerpání svých posledních chudých zásob pomoc a přístřeší v táborech budovaných humanitními organizacemi. Bez soustavné pomoci OSN by africké země vůbec nebyly schopny zvládnout své obtížné problémy. K zajištění předpokladu pro nový lepší zítřek je třeba řešit přetrvávající problémy dneška: chudobu, hlad a degradaci prostředí. Pokud nebudou africké státy vzájemně spolupracovat, nepodaří se jim dosáhnout výraznějšího rozvoje. Všechny africké země kromě JAR a některých dalších států, těžících ropu jsou chudé, životní úroveň některých patří k nejnižším na světě. Několik afrických států už nastoupilo cestu intenzivního hospodářského rozvoje. Celkově však Afrika nadále zůstává pouhým dodavatelem surovin. Bez ekonomické podpory a politické stability začne odumírat tradiční kultura, staré hodnoty však budou nahrazeny jen zčásti novými, importovanými, neboť o masový import nebude ze strany světa zájem a ze strany domácího obyvatelstva dostatek .

Témata, do kterých materiál patří