Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
12. Struktura chromozomu a metody studia struktury chromozomů, karyotyp a jeho určení

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,4 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Struktura chromozomu a metody jejího studia Stavba chromozómu Submetacentrický chromozóm:1. chromatida, 2. centromera, 3. krátké rameno chromatidy, 4. dlouhé rameno chromatidy Morfologie (tvarové uspořádání) těla řádně spiralizovaného chromozómu je nejlépe pozorovatelná ve stadiumetafáze nebo ranéanafáze, v jiných fázích jaderného dělení je již zkreslován despiralizací (jinak též dekondezací) chromozómu. Chromozóm je tedy pentlicovitý útvar tvořený zpravidla dvěma podélně orientovanýmichromatidami (výjimkou jsou tzv.polyténní chromozómy), které jsou propojenycentromerou v oblasti tzv.primární konstrikce. Primární konstrikce rozděluje chromatidy na dvě ramena. U některých druhů chromozómů se vyskytuje ještě tzv.sekundární konstrikce, která odděluje z jedněch ramen tzv.satelit. Vnější koncové oblasti ramen chromatid (ty odvrácené od centromery) se nazývajítelomery a u živočichů hrají důležitou úlohu v procesustárnutí. Telomery, centromera a oblasti konstrikce mají strukturní funkci a neobsahujígenetickou informaci. Poloha centromery Na základě umístění centromery rozlišujeme základní morfologické typy chromozómů: Metacentrický chromozóm -centromera je umístěna zhruba uprostřed chromozómu a dělí chromatidy na dvě zhruba stejně dlouhá ramena. Chromozóm má poreplikaci DNA tvar blížící se písmenu X.Submetacentrický chromozóm - centromera je výrazněji posunuta směrem ke konci jedněch ramen.Akrocentrický chromozóm - centromera dělí chromatidy na jedno rameno velké a jedno malé uzlovité.Telocentrický chromozóm- centromera je umístěna u oblasti telomer a chromozóm se tak i vG2 fázi opticky jeví jako jednoramenný a připomíná písmeno V. Tento typ chromozómu se v karyotypu člověka na rozdíl od ostatníchnevyskytuje. U chromozómů s různě dlouhými rameny se kratší rameno označuje p (původně z francouzského petit) a delší q (písmeno následující v abecedě po p). Ramena se dělí na oblasti a pruhy. Pro určení konkrétního místa v karyotypu se používá čtyřmístný kód, v němž první znak určuje chromozóm, druhý rameno, třetí oblast (číslují se vzestupně směrem od centromery k telomerám) a čtvrtý pruh (čísluje se stejně jako oblast). Příklad: kód 4q12 - označuje místo na dlouhém rameni čtvrtého chromozómu, oblast 1, pruh 2. Metody studia chromosomů - FISH - fluorescenční in situ hybridizace pomocí sond přímo v bb. - přítomnost či absence jednotlivých úseků DNA - počet, eventuálně uspořádání - DNA sondy - hybridizují s DNA obsaženou v chromosomech zachycených na mikrosklíčku - značení sond pomocí fluorescenčních barviv - typy - genově specifické, satelitní DNA sondy, celochromozomové = malovací - komparativní genová hybridizace ( CGH )- měří rozdíly v počtu kopií mezi dvěma různými vzorky - spektrální karyotypování ( SKY ) - speciální malovací sonda pro každý z 24 lidských chromosomů ( odlišná kombinace fluorescenčních barev ) 1. získání dělících se buněk z mitoticky aktivních tkání (např. vzrostný vrchol, kostní dřeň, buňky z plodové vody) 2. výroba preparátu s buňkami ve fázi metafáze (lze dosáhnout po předchozí aplikaci kolchicinu či některých jeho derivátů) 3. neshlukovité a nepřekrývající se rozmístění jednotlivých chromozómů v buňce (pomůže krátkodobé umístění preparátu v hypotonickém roztoku).

Témata, do kterých materiál patří