Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
38. Ztráta heterozygotnosti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (14,74 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

38. Ztráta heterozygotnosti (LOH – loss of heterozygosity) jev, ke kterému docházíu jedinců s nádorovou predispozicíjedná se o stav, kdy jsou jedinciheterozygotní v tzv. predisponujícím genu (jedinec má predispozici, která se zatím neprojevuje)jednaalela je tedy mutovaná(většinou zděděná od rodiče ve zmutované variantě nebo k její inaktivaci dochází až během života), aledruhá jefunkční (označuje se jakowt alela) a díky níse syntetizuje protein bránicí propuknutí nádorové transformace (tumor supresový gen – protein)tumor supresory – dochází u nich k recesivním mutacím teorie dvou zásahů – pro progresi nádoru je nutná ztráta funkce obou alel příslušného genu tumor supresorového genu – autor: Alfred Knudson máme dva základní typy tumor supresorových genů: gen, který přímo reguluje buněčný růst gen zodpovědný za reparaci DNA mezi tumor supresory patří RB-I, TP53 (kóduje protein 53), APC (blokuje některé signální dráhy) takovým genům se říkáantionkogenyneborecesivní onkogeny a majízásadní úlohu ve zhoubných (maligních) procesech,zabraňují vzniku nádorů a jejich produkty regulují buněčné dělení, mají i antiproliferační účinky (zabraňují postupu choroby)v každé somatické buňce je asi 40 tumor supresorových genů – pro vznik nádoru se musí tyto geny stát tumorigenními a k tomu dojde v případě ztrátywtalely (ztráty heterozygozity) nebo k její mutaci – jedná se zde o mutaci ztráty funkcemutované alely pak kódují proteiny, které jsou ve srovnání s původními méně funkční nebo nejsou funkční vůbeck nezávislým mutacímwtalel dochází méně často než ke ztrátě heterozygozityke ztrátě heterozygozity dochází několika způsoby: v nádorových buňkách se totiž často nevyskytuje původníwtalela, část chromozómu nesoucí ji, nebo dokonce celý chromozom někdy také dojde k duplikaci chromozomu nesoucího mutovanou alelu může také dojít k mutaci uvnitř funkční alely – nejčastěji bodovátím se původně v predisponujícím znaku heterozygotní jedinec stane homozygotem (ztráta heterozygozity) aantionkogeny ztratí svou schopnost kódovat proteiny bránící vzniku nádoruproto se projeví predispozice a dojde k nádorové transformaci (vzniku nádoru)příkladem onemocnění, které se projevuje po ztrátě heterozygotnosti, je familiární retinoblastom – nádor oka, který se většinou projevuje do 2 dvou let od narození v buňkách sítnice se kumulují mutace, dochází k nádorové proliferaci a později v nádorové tkáni ke kalcifikaci penetrance je asi 60 % – pokud je dítě nositelem 1 zmutované alely má 60% pravděpodobnost, že během jeho života dojde i k mutaci druhé alely a k propuknutí nemoci označujeme to jako dominantní onemocnění s recesivní mutací – dominantní (jakmile je zmutované 1 alela, je velká pravděpodobnost mutace alely druhé a propuknutí nemoci) a recesivní mutace (pro rozvinutí nemoci nutné obě chybné alely) u tohoto onemocnění dochází k inaktivaci obou alel pro gen pRB (retinoblastomový protein), který normálně brzdí proliferaci pRB byl prvním objeveným tumor supresorem

Témata, do kterých materiál patří