Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Obecná část soukromého práva 1 (SPK / NOSP1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu SPK / NOSP1 - Obecná část soukromého práva 1, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Občan přednáška 25..11.. Neznámý 05.07.2020 15:21 0
Občan seminář 31.10. Neznámý 05.07.2020 15:21 0
Obecna_cast_soukromeho_prava_2012_13 Neznámý 05.07.2020 15:21 0
přednáška číslo 1 - vítová Neznámý 05.07.2020 15:21 0
Seminář 2 Neznámý 05.07.2020 15:21 0
seminář 7.11. Neznámý 05.07.2020 15:21 0
Seminář č 3 Neznámý 05.07.2020 15:21 0
Seminář občan 21.11. Neznámý 05.07.2020 15:21 0
Seminář občan 24 Neznámý 05.07.2020 15:21 0
Soukromé právo seminář 1 Neznámý 05.07.2020 15:21 0
Zásady soukromého práva část přednášky 1 11.11. Neznámý 05.07.2020 15:21 2

Další informace

Obsah

Témata přednášek:Pojem soukromého práva v systému právaSoukromoprávní řád I: právní principy a normySoukromoprávní řád II: pramenySubjektivní soukromá práva a jejich ochranaVývoj soukromého práva I: od 19. století do poloviny 20. stoletíVývoj soukromého práva II: pojmy a instituty československého socialistického občanského práva v kontextu dobového právaPrávní principy a zásady soukromého práva IPrávní principy a zásady soukromého práva IIVýklad a dotváření soukromého práva IVýklad a dotváření soukromého práva IIVýklad a dotváření soukromého práva III: vliv základních práv na soukromé právoMezinárodní a komunitární kontext soukromého práva a jeho evropeizaceOsoba v právním smyslu I: obecně a osoby fyzickéTémata seminářů:Pojem soukromého práva v systému právaSoukromoprávní řád I: právní principy a normySoukromoprávní řád II: pramenySubjektivní soukromá práva a jejich ochranaVývoj soukromého práva I: od 19. století do poloviny 20. stoletíVývoj soukromého práva II: pojmy a instituty československého socialistického občanského práva v kontextu dobového právaPrávní principy a zásady soukromého práva IPrávní principy a zásady soukromého práva IIVýklad a dotváření soukromého práva IVýklad a dotváření soukromého práva IIVýklad a dotváření soukromého práva III: vliv základních práv na soukromé právoMezinárodní a komunitární kontext soukromého práva a jeho evropeizaceOsoba v právním smyslu I: obecně a osoby fyzické

Získané způsobilosti

Studenti absolvující tento předmět získají základní znalosti dotýkající se oblasti soukromého práva, které jim budou sloužit jako základní stavební kámen v dalším hlubším studiu jednotlivých právních oborů spadajících pod odvětví práva soukromého.

Literatura

Janečková, E., Horálek, V. Encyklopedie pojmů nového soukromého práva. Linde, Praha, 2012. Rouček, F., Sedláček, J. Komentář k Československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Codexis Bohemia, Praha, 1998. Bezouška, P., Piechowiczová, L. Nový občanský zákoník - nejdůležitější změny. Anag, Praha, 2013. Eliáš, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Sagit, Praha, 2012. Svejkovský, J. a kol. Nový občanský zákoník. Srovnání nové a současné právní úpravy. C. H. Beck, Praha, 2012. Hurdík, J. a kol. Občanské právo hmotné: obecná část, absolutní majetková práva. A. Čeněk, Plzeň, 2013. Eliáš, K. a kol. Občanské právo pro každého: pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. Wolters Kluwer, Praha, 2013. Čihák, L. Unikátní průvodce novým občanským zákoníkem. Wolters Kluwer, 2012.

Požadavky

Pro získání zápočtu je nezbytná aktivní účast na seminářích v rozsahu stanoveném vedoucím semináře a další požadavky stanovené jednotlivými vyučujícími.Student je povinen pracovat se studijní oporou k předmětu po jejím zpřístupnění v e-learningovém prostředí EDIS (edis.upol.cz).

Garant

prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

Vyučující

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D.JUDr. Petr Tégl, Ph.D.prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.JUDr. Tomáš Tintěra, Ph.D.