Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Panregiony výpisky Austrálie a Oceánie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (32.87 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

výpisky z povinné četby Panregiony

Austrálie a Oceánie

 • kontinentální pevnina Austrálie;

 • východní polovina ostrova Nová Guinea a

 • ostrovy v Tichém oceánu (největší dva tvoří Nový Zéland)

výrazná politicko-geografická odlišnost mezi Austrálií a Oceánií → v Austrálii existují společnosti západního typu, které se formovaly vlivem migrace z Velké Británie; na pacifických ostrovech najdeme původní obyvatelstvo (s výjimkou Fidži)

 • distribuce obyvatelstva je nerovnoměrná → většina žije v Austrálii

 • od 20. století jsou oba suverénními státy a respektovanými členy mezinárodní komunity

 • Austrálie a Nový Zéland jsou samostatně prosperující soběstačné ekonomiky

 • pacifické ostrovy se kvůli omezeným zdrojům potýkají s ekonomickými problémy → takže i když jsou de jure1 suverénní, přesto jsou závislé na pomoci ostatních států

 • Austrálie je přirozeným a nezpochybnitelným centrem regionu

geograficko-politické hranice Austrálie:

stálá specifika: geografická poloha Austrálie je de facto periferií Jihovýchodní Asie, kulturně se ale nachází spíše v Západním prostřední

malý počet obyvatel

demokratické prostředí

HDP založené na exportu

proměnlivé vlivy: zahraniční politika a ekonomické vazby

změny chování Austrálie v mezinárodním prostoru

 • v Oceánii zůstávají podmínky od poloviny 20. století prakticky stejné:

 • malá rozloha;

 • málo lidí;

 • velký počet závislých území;

 • marginální pozice v mezinárodní politice a

 • ekonomická závislost na bývalých metropolích/poručnících

Austrálie a Oceánie z hlediska politické geografie a geopolitiky

 • politicko-geografický panregion Austrálie a Oceánie je tvořen Austrálií, Oceánií, Papuou Novou Guineou a tisíci ostrovy v Tichém oceánu

 • od 18. století byla Austrálie a Nový Zéland kolonizován Brity, přičemž měli status dominia (Austrálie od roku 1901 a Nový Zéland od 1907) → nezávislost získali přijetím tzv. Westminsterského statutu v roce 1931, i přes to ale země zůstaly spojeny poutem koruny, ale i ekonomicky a kulturně → v první polovině 20. století to byly dva jediné nezávislé státy v regionu

 • Austrálie a Nový Zéland jsou velmi podobné, sociokulturní prostředí je téměř totožné, od roku 1973 mohou osoby mezi Austrálií a Novým Zélandem bez omezení volně cestovat, pobývat i pracovat, v roce 1983 byla mezi těmito dvěma státy vytvořena zóna volného obchodu (ekonomika Nového Zélandu je do značné míry na Austrálii závislá, ¼ zélandského vývozu jde do Austrálie)

 • Ostrovy Oceánie se dělí do 3 oblastí podle etnických a lingvistických kritérií, tyto státy byly kolonizovány mocnostmi v 19. století → je třeba říci, že i když jsou některé státy de jure samostatné, ekonomicky jsou pořád závislé na zámořské mocnosti (Tuvalu je 100 % závislé na zahraniční pomoci, příjem Marshallových ostrovů je z 80 % tvořen zahraničí pomocí)

Témata, do kterých materiál patří