Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

vylepšuje se sociální struktura místního obyvatelstva (příchodem mladších, kvalifikovaných, více vzdělaných lidí s vyššími příjmy) negativní jev – vznikají rozsáhlá suburbia (satelitní městečka) Suburbia jsou řídce zastavěné rozlehlé plochy původních předměstí. Nejsou ani městem (protože jsou monofunkční, pouze obytné), ani vesnicí (protože nemají společných veřejný prostor), ani volnou krajinou (protože jsou zastavěná). Jedná se o preferované bydlení v relativně přírodním prostředí s volným prostorem a ve vlastním obydlí. Je zpochybněno ve své kvalitě tím, že okolní prostor, tj. venkovní veřejný prostor nefunguje. Městskost je potlačena a není nahrazena venkovskostí. negativní jevy spojené s růstem suburbia a městského aglomerovaného prostoru růst městských aglomeracínerespektuje limitní kapacity únosnosti environmentálních prostorů zvyšuje se zábor půdy zvyšuje se spotřeba energií, vody stupeň automobilizace převyšuje absorpční schopnosti prostoru dochází kestřetu zájmů lokální specifika, tradice, a potřeby nejsou respektovány v zájmu „vyššího celku“ (nelokálního, často i globálního rozměru) stávající obce nestačí na řešení potřeb služeb nových obyvatel v dostatečném objemu a kvalitě

Témata, do kterých materiál patří