Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

územní správa slouží obyvatelstvu (úředníci jsou podřízeni voleným zástupcům) občané sami rozhodují o rozvoji komunit (dle dlouhodobých investičních plánů) alokace finančních zdrojů (resp. jejich dostatek – místní daně, poplatky, povolení, dotace, obecní majetek) musí být úměrná úkolům územní správy Evropský správní prostor vyjadřuje úsilí jak institucionálně zajistit, lépe zorganizovat, dostat do co největšího souladu postupy, které se při územní správě a jejích změnách používají. Toto úsilí vychází z koncepce územní správy dle Světové organizace pro podporu místního rozvoje (IULA). Toto úsilí obsahuje tři základní ustanovení: národní správní systémyjsou autonomní a zároveň platí tendence souladnosti (koherence), sbližování (konvergence) a harmonizace národních správních politik a národních správně právních systémů evropský správní prostor je definován jako souhrn principů, pravidel a opatření, které jsou jednotně uplatňovány ve správní činnosti členských států EU ahlavními principy jsou participace, otevřenost, souladnost, odpovědnost a efektivita tzv. normativní evropský správní prostor se opírá o obecné evropské právo (jehož dokumenty jsou acquis communautaire a doporučené standardy) a obsahuječtyři tzv. hodnotové pilíře– spolehlivost a předvídatelnost, otevřenost a průhlednost, odpovědnost, efektivitu

Témata, do kterých materiál patří