Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Matematika - přípravy na hodinu k odevzdání

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,87 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Téma:Nejmenší společný násobek Třída: 6. A, B (šikovnější skupina) Hlavní cíl hodiny: Žák určí nejmenší společný násobek dvou i tří čísel. Dílčí cíle: 1.Žák lépe vysvětlí a rozliší pojmy prvočísla, složená čísla a číslo, které není ani prvočíslem ani číslem složeným. 2.Žák lépe provádí rozklady, až trojciferných, čísel na součin prvočísel. 3.Žák určí (nejmenší) společný násobek metodou vypsání násobků jednotlivých čísel. 4.Žák určí nejmenší společný násobek univerzální metodou (pomocí rozkladu čísel na součin prvočísel). Typ hodiny: fixace, expozice Žáci především komunikují a pracují společně s učitelem, rychlejší případně samostatně. Během hodiny jsou žáci také postupně vyvoláváni k tabuli. Frontální výuka je především v expoziční části. Úvod a organizace ……. cca 2 minutyPodle pracovního listu opakování pojmů prvočíslo, složené číslo, rozklad čísla na součin prvočísel. Rychlejší žáci mohou samostatně řešit úlohu s hvězdičkou. (fixace) …… cca 10 minutVysvětlení pojmu společný násobek, nejmenší společný násobek. Určení (nejmenšího) společného násobku manuálním způsobem (vypsáním násobků jednotlivých čísel a výběr z tohoto výpisu). (expozice) ……. cca 10 minutVysvětlení univerzálního postupu hledání nejmenšího společného násobku. (expozice) ……. cca 15 minutProcvičování příkladů na výpočty nejmenšího společného násobku jednotlivými žáky u tabule i samostatně. Úlohu s hvězdičkou případně řeší rychlejší žáci nebo kdokoliv dobrovolně za domácí úkol. (fixace) ……. zbytek hodiny (cca 8 minut) Reflexe hodiny: Děti v této hodině jsou poměrně živé a aktivní. Někteří mi rádi neustále skákali do řeči a vykřikovali. Spousta z nich se také velice intenzivně stíhala mezi sebou bavit jak o učivu, tak o mimoškolních záležitostech. Z hodiny mám však celkově kladný pocit, děti jsou zde zvyklé pracovat rychle. Byli zde sice i jedinci, kteří neměli pomůcky, ale u tabule jim to poměrně šlo. Co se týče nedokonalostí, byly i na mé straně, například jsem se asi 2krát přeřeknul. Mohl jsem také více obcházet jednotlivé žáky v celé třídě. Téma:Procenta – slovní úlohy Třída: 7. A, B (slabší skupina) Hlavní cíl hodiny: Žák řeší slovní úlohy na procenta. Dílčí cíle: 1.Žák si upevní vztah (vzorec) mezi veličinami procentová část (č), počet procent (p) a základ (z). 2.Žák ze zadání slovní úlohy správně určí hodnoty příslušných známých veličin a neznámou veličinu. 3.Žák řeší slovní úlohy, kde jsou jednotlivě typově jako neznámé veličiny postupně zahrnuty všechny z daných výše uvedených tří. 4.Žák řeší slovní úlohy na procenta nejen pomocí vztahu mezi danými třemi veličinami, ale také s využitím trojčlenky. Typ hodiny: fixace Žáci nejdříve sledují odvozování vzorců, případně doplňují učitele. Poté postupně chodí jednotlivě k tabuli, řeší úlohy, doprovázejí slovním komentářem, případně s výpomocí učitele. Rychlejší žáci případně řeší samostatně z pracovního listu i ty úlohy, které nejsou řešeny společně. Úvod a organizace ……. cca 2 minuty Zopakování vztahů mezi veličinami procentová část (č), počet procent (p) a základ (z). Vyjádření základního vzorceč = p· z a odvození z něj vzorců pro vyjádřeníp az pomocí trojúhelníkového schématu…… cca 5 minut Řešení 1 matematického modelu a 1 jednodušší slovní úlohy z každého z daných tří typů (vždy je neznámá něco jiného). Alespoň ve dvou případech se uvádí řešení dvěma způsoby, tedy jak pomocí vzore s č,p,z……. cca 20 minut 4.……. zbytek hodiny (cca 18 minut) Reflexe hodiny: Děti jsou zde podstatně matematicky slabší a je zapotřebí s nimi probranou látku opakovat raději více a častěji. Je zde méně času na zajímavější úlohy, a pokud se objevují, tak spíše jednodušší úrovně. Tato hodina neproběhla zcela špatně, našlo se pár žáků, kteří šli k tabuli dobrovolně. Dva žáci dokonce chtěli jít k tabuli dvakrát za sebou. Našli se i žáci, kteří byli rychlejší a pustili se do úloh navíc. Z náročnějších úloh se však stěží stihla společně vyřešit pouze jedna úloha na procentovou část a částečně jedna úloha na počet procent. Osobně mám z této hodiny poměrně dobrý dojem, avšak opět jsem možná mohl více obcházet třídou a pozorněji sledovat jednotlivé žáky. Téma:Dělitelnost přirozených čísel v úlohách Třída: 6. A, B (šikovnější skupina) Hlavní cíl hodiny: Žák aplikuje znalosti učiva o dělitelnosti přirozených čísel ve slovních a logických úlohách. Dílčí cíle: 1.Žák řeší úlohy samostatně. 2.Žák uvádí své řešení na tabuli, své postupy zdůvodňuje. 3.Žák naslouchá a uvědomuje si i jiné způsoby řešení též úlohy. Typ hodiny: aplikace Žáci nejdříve pracují zcela samostatně. Následně chodí k tabuli někteří z žáků a postupně každý řeší jednu z úloh, přičemž se ostatním snaží vysvětlit, jak postupovali. Případně jiná řešení stejné úlohy jde k tabuli ukázat a vysvětlit někdo jiný z žáků. Učitelem je podotýkáno, aby si žáci uvědomili, že každý z nás může řešit stejnou úlohu jinak, přičemž více z nás se můžeme dobrat k správnému řešení, které však nemusí být vždy stejné. Probíhá diskuse, především u některých úloh, o konkrétních jednotlivých postupech řešení i o celkových možnostech řešení. Úvod a organizace ……. cca 2 minuty…… cca 20 minut 3.……. zbytek hodiny (cca 23 minut) Reflexe hodiny: Děti úlohy poněkud značně zaujaly. Během samostatné práce jsem se snažil hodně obcházet celou třídu a sledovat jak pracují jednotliví žáci. Zde se velice dobře ukázala variabilita ve způsobech uvažování, tempu a způsobu práce žáků. Samozřejmě se zde našli žáci, kteří během práce uvažovali poněkud nahlas či doslova si vynucovali pozornost a okamžitou zpětnou vazbu. Mnozí z nich se neustále mezi sebou bavili, rovněž nejen o matematice, tudíž jsem je musel napomínat, často opakovaně. Během rozboru řešení úloh a diskuse se svým způsobem poměrně vhodně zapojovali všichni, tedy jak žáci, kteří byli u tabule, tak žáci v lavicích. Mě osobně tato hodina s žáky velice bavila, představivost a humor některých žáků způsobuje opravdu jedinečný zážitek. S těmito žáky se opravdu dá pracovat dosti rychle, společně jsme se stihli dobrat ke čtyřem ú

Témata, do kterých materiál patří