Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
OPD shrnutí otázek

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25.55 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1. Mírová jednání ve Versailles
- 1919, 27 států, nepozváni Německo a Rusko
- hlavní zástupci: VB, USA, Francie, Itálie, Japonsko
- USA – chtělo usmíření, překonání rozdílů mezi vítězem a poraženým
- Francie – chtěla co nejtvrdší podmínky pro Německo, reparace, demilitarizace
- VB – chtěla mocenskou rovnováhu, prosperitu Německa
- Německo přizváno – katastrofální stav armády je donutil podepsat smlouvu
- podmínky pro Německo – vrátit Francii Alsasko-Lotrinsko, okupace levého břehu Rýna – 50km demilitarizované pásmo, Pomořansko, Poznaňsko vrátit Polsku, Hlučínsko Československu, ztráta všech kolonií, zrušení všeobecné branné povinnosti, reparace (finanční náhrada), dodávat uhlí Francii, Itálii, Belgii, odevzdat část obchodního loďstva, zabavení zahraničního majetku

2. Ústavní uspořádání a právo v Německu na konci 19.st.
- Německé císařství – 1871-1918
- ústava přejata od S-Německého spolku
- Německo spolkovým státem, pravomoci (zákonodárná, výkonná, soudní) děleny mezi říšské a zemské orgány
- hlavní orgánem – spolková rada, převaha Pruska
- císař – pruský král, v čele výkonné moci a armády
- říšský sněm – zákonodárná iniciativa
- kancléř – spojovací článek mezi říšskými orgány, odpovědný prezidentovi
- soustava soudů – zemské, vrchní zemské a říšské soudy
- právo – předpisy z dřívější doby, spolkový trestní zákoník a obchodní zákoník, nové kodifikace – BGB, obchodní zákoník, předpisy se sociální a pracovněprávní tématikou, zákon proti socialistům, zákon o úrazovém pojištění, povolení dělnických výborů

3. Revoluce 1848-49
- jednotícím kritériem – národně osvobozenecká hnutí – „jaro národů“
- Němci, Poláci – vytvoření vlastního národního státu
- Češi, Maďaři – větší míra autonomie
- aspekty revolucí: snaha o likvidaci feudálních přežitků (důsledek průmyslové revoluce), nespokojenost s politickým uspořádáním (zisk politických práv), „odpor“ k vládnoucím dynastiím
- většinou národní, sociální a ekonomická hlediska
- Francie – lidé se dožadují volebního práva, demonstrace potlačeny, lid povstal, Ludvík Filip nucen abdikovat a uprchnout, vytvoření prozatimní vlády, příprava voleb do Ústavodárného shromáždění, přijata nová ústava, Francie 2.republikou
- Německo – napjatá politická situace, snaha o odstranění policejních metod vládnutí, zakotvení volebního práva, respektování občanských svobod, ustanoven Vorparlament (Frankfurt), měl přijmout ústavu, ústřet maloněmecké (Prusko, spojenci) a velkoněmecké (Rakousko, J-Německa) koncepce, řešením velkoněmecká – nepřijatelné podmínky pro Rakousko, koruna nabídnuta pruskému králi – odmítl, překážkami sjednocení – rakouský vliv na německou federaci, obava Ruska a Francie z velkého a silného Německa
- Itálie – silně rozdrobená, na Sicílii povstání proti nadvládě Bourbonů, lid si vymohl demokratickou ústavu, odtržení Neapolska, sardinská ústava – Sardinský/Piemontský status, lidé chtěli občanská a politická práva, ale také sjednocení Itálie, proti rakouská nadvláda na S-země, útok proti Rakousku – vede král Karel Albert – poražen, v srpnu 2. vlna revoluce – G.Mazzini a G.Garibaldi

Témata, do kterých materiál patří