Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Pracovní právo I (MP404Z)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MP404Z - Pracovní právo I, Právnická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Otázky Neznámý 05.07.2020 23:03 11
Pracko - testové otázky Neznámý 05.07.2020 23:03 10
Pracovní právo - otázky ke zkoušce Neznámý 05.07.2020 23:03 16
Pracovní právo - přednášky Neznámý 05.07.2020 23:03 7
Zápočet Neznámý 05.07.2020 23:03 7

Další informace

Cíl

Na konci kurzu bude student schopen vysvětllit otázky pracovní doby, překážek v práci, včetně náhrady mzdy. Bude schopen porozumet mzdovému systému u zaměstnavatele, vysvětlit systém cestovních náhrad. Bude schopenposoudit odpovědnost zaměstnance i zaměstnavatele, náhradu škody. Rozpozná pracovní úraz. Bude rozumět procesu kolektivního vyjednávání a formulovat základní ujednání kolektivní smlouvy.

Osnova

Místo pracovního práva v právním řádu.Metody, funkce a základní zásady pracovního práva.Státní politika zaměstnanosti.Pracovní poměr.Subjekty pracovního poměru, právní základy vzniku.Pracovní smlouva.Převedení na jinou práci, přeložení, pracovní cesta.Pracovní doba a doby odpočinku.Řízení pracovního procesu a vnitropodnikové předpisy.Mzda.

Literatura

Pracovní právo. Edited by Miroslav Bělina. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. xxxiii, 53. ISBN 978-80-7179-672-5. info

Garant

doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.

Vyučující

doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.Mgr. Jan Horecký, Ph.D.JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D.JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.JUDr. Jana Komendová, Ph.D.JUDr. Ing. Petr Machálek, Ph.D.