Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
20. Bezobratlí živočichové ve vodě, na souši i ve vzduchu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,97 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

20. BEZOBRATLÍ ŽIVOČICHOVÉ VE VODĚ, NA SOUŠI I VE VZDUCHU ČLÁNKOVCI řada: prvoústítělní dutina: pravá – coelomspeciální pohybové ústrojí: parapodia (panožky) X článkované končetiny (u členovců)segmentace: stejnocenná (=homonomní) X nestejnocenná (u členovců) kmen:KROUŽKOVCI mořští, sladkovodní, ve vlhkém prostředímají červovité, stejnoměrně článkované tělojednotlivé články těla jsou odděleny blanitými přepážkaminěkteré orgány se opakují v každém článku, např. nervové uzliny nebo metanefridieněkteré orgány prostupují celým tělem, např. soustava cévní nebo trávicívýznam: potrava jiných živočichů, složka edafonu (máloštětinatci – žížaly), parazité (pijavice) třída:mnohoštětinatci od opaskovců se liší: -výskyt: moře -pohyb: pomocí panožek (parapodia) – na každém článku párové výběžky se štětinkami, nacházejí se na nich také žábry a hmatové výběžky -dýchání: pomocí žaber, okysličená tělní tekutina -rozmnožování: gonochoristé (pohlavní), dělení (nepohlavní) FISSIPARIE – rozpad těla na vícesegmentové části dorůstající v nového jedince -vývoj: přes TROCHOFORU volně žijící: nereidka hnědá palolo zelený afroditka plstnatá přisedlí: pískovník rybářský rournatec paví skupina:OPASKOVCI tvoří typický opasek – zduřelé tělní články s kožními žlázami umožňující rozmnožování, jeho výměšky napomáhají přenosu spermií a tvoří kokon kolem oplozených vajíčekvětšinou sladkovodní nebo suchozemští třída:máloštětinatci ŽÍŽALA OBECNÁ přední část je užší než zadníhřbetní část tmavší než břišníčlánky (segmenty): odděleny přepážkami, v každém jsou stejné orgánypokožka: velmi tenká, vylučuje kutikulu – ochranná tenká vrstvička (chrání proti vysychání), smyslové buňkyfotofóbní – nesnášenlivost teplapohyb:svalovina, 4p štětinek, kožně svalový vak – svalovina podélná, příčná, okružnítrávicí trubice: ústní otvor žaludek (suchozemští vápenné žlázy – neutralizují kyselou potravu) střevo (chloragen, střevní řasa) řitní otvor dýchání: celým povrchem tělacévní soustava: rozvádění látek po těle uzavřená – krev se nikde nevylévá z cév a nemísí se s ostatní tělní tekutinou – cévy na hřbetní, břišní straně těla – propojeny krátkými cévami v každém článku krev – červená: obsahuje krevní barvivo hemoglobin (stejně jako u člověka), roznáší O2 po celém těle chybí srdce – krev je uváděna do pohybu drobnými svaly vylučování: 2 metanefridie v každém článku obrvená nálevka kanálek nervová soustava: žebříčkovitá: zauzliny jsou spojeny příčnými a podélnými spojkami 2 uzliny v každém článku, 2 nervové pruhy smysly: hmatové buňky, zrakové, chemoreceptory význam: zvyšují úrodnost půdy (tvoří humus, provzdušňují půdu) rozmnožování: pouze pohlavní – hermafroditi (obojetníci) - velká regenerační schopnost - opasek – několik článků tlustších než ostatní, v nichž se vytváří kokon, jsou zde uložená vajíčka - varlata, vaječníky -páření: dvě žížaly se najdou podle pachu a vymění si sperma, přitom jsou spojeny slizovým obalem, slizový obal klouže po těle směrem k zadní části a bere s sebou spermie i vajíčka, když slizový obal sklouzne z konce těla žížaly, utvoří se z něj slizové pouzdro obsahující až 20 vajíček, které se uzavře a vznikne kokon, který vydrží i nepříznivé podmínky vývoj: přímý žížala hnojní žížala podhorská roupice potočnice račí nitěnka obecná naidka chobotnatá třída:pijavice vnější parazité (sají krev) nebo dravé, sladkovodní, v tropech i suchozemskémají shora zploštělé tělo, většinou bez štětinek a se dvěma přísavkami v přední přísavce pijavek jsou ústa s chitinovými čelistmi k rozříznutí kůže hostitele do hltanu pijavky ústí žlázky vylučující hirudin – látku zabraňující srážení krve pohybují se píďalkovitě nebo volně plavoumají nepravou segmentaci těla (vnější segmentace je mnohonásobně zvětšená) hermafrodité pijavka lékařská - používaly se zejména ve středověku k odsávání krve nemocných a zlepšení krevního oběhu pijavka koňská PRVOÚSTÍ COELOMOVÍ NEČLÁNKOVANÍ kmen:MĚKKÝŠI mají měkké nečlánkované těložijí převážně ve vodě, někteří na souši, často produkují schránky z CaCO3význam: potrava pro jiné druhy živočichů včetně člověka, tvorba perel, perleti, modelové organismy pro studium vývoje biotopů, fosilní schránky – paleontologie třídy: ČERVOVCI červovité tělonevýrazná noha v břišní rýze CHROUSTATNATKY na skalách v příbojové zóně, v hlubokých vodáchtvořeny 8 destičkami z chitinu a uhličitanumají žábry PŘÍLIPKOVCI čepičkovitá schránka5 párů žaber KELNATKY bez očí3,5 cmsměnná platidla indiánů třída:PLŽI HLEMÝŽĎ ZAHRADNÍ pokožka: jednovrstevný epitel s řasinkami – vylučuje hlen (umožňuje se snáze pohybovat na suchu)1. hlava 2. noha – kožně svalový vak propojen se svalstvem a pokožkou umožňuje pohyb (vlnovité smršťování svalstva) 3. útrobní vak s vnitřními orgány plášť (pokožka) – vylučuje ulitu, kryje plášťovou dutinuulita: trojvrstevná – na povrchu chitin,víčko – pod tím vrstva uhličitanu vápenatého, vevnitř perleťová vrstvatrávicí trubice:ústní dutina: radula – pilníkovitá páska ke strouhání potravy jícen – slinné žlázy – vylučují hlen žaludek: ústí sem slinivkojaterní žláza (hepatopankreas)-uchovává tuky, cukry -rozkládá celulózu střevo – chloragogenní buňky – ukládají se odpadní látky řitní otvor dýchání: plicním vakem, žábry – u vodních plžů, evolučně původnívylučování: metanefridie – obrvená nálevka, vyvinutý kanálekcévní soustava: otevřená, srdce v osrdečníku – ústí nálevka krevní barvivo: hemocyanin – namodralé (obsahuje Cu2+ - zoxidované do zelena) hemoglobin – červené (obsahuje Fe2+) nervová soustava: uzlinová (gangliová) smyslové orgány: hlavně na hlavě: tykadla 1. pár – u úst, hmatové, čichové buňky 2. pár – oči v pokožce: hmatové buňkyv plášťové dutině: chemoreceptory – vnímají kvalitu vodyv přední části nohy: statocysty – nahrazuje uchorozmnožování: hermafroditi – výjimečně gonochoristé vývoj: přímý, nepřímý – mořští larva VELIGER předožábří: sladkovodní: bahenka živorodá mořské: ušeň mořská zavinutec tritonka indická jehlanka obecná homolice středomořská křídlatec ostranka jaderská zadožábří:zej obecný valovka Plicnatí spod

Témata, do kterých materiál patří