Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
20-Cévní-a-dýchací-soustava

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1003,18 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Cévní a dýchací soustava Oběhová soustava Základní schéma oběhu krve Funkce: Zajišťovat oběh krve (díky srdci) Doprava látek mezi jednotlivými orgány a tkáněmi Přeprava živin, plynů, odpadů metabolismu, hormonů Uzavřená cévní soustava – tepny a žíly jsou spojeny prostřednictvím menších cév v jeden uzavřený celek Stavba: 2 oběhové okruhy - oba začínají a končí v srdci Malý (plicní) oběh krev s málo O2 čerpána z pravé komory doplicnicového kmene, větví se na 2plicní tepny – ty se zanořují do plic větvení na tepénky a vlásečnice, přivádí odkysličenou krev do plicních sklípků okysličená krev z plic se sbírá do4 plicních žila vedena do levé předsíněVelký tělní (systémový) oběh Okysličená krev čerpána z levé komory srdce do všech tkání těla a zpět jako odkysličená krev do pravé poloviny srdce aorta/srdečnice z levé poloviny srdce jde krev touto velkou tepnou 4 úseky vzestupná aorta (z ní2 koronární tepny) aortální oblouk (z nějhlavopažní kmen – dále na pravou krkavici a pravou podklíčkovou tepnu, to samé levé) sestupná hrudní aorta břišní aorta(z ní párová ledvinová tepna, nepárová útrobní, 2 kyčelní) Z aorty vystupujíarterie – tepny, co se větví v arterioly (tepénky, z nich vychází síťkapilár/vlásečnic) Oblouk aorty se větví na 2 tepny kyčelní, tepnu hlavopažní, pravá a levá krkavice a pravá a levá tepna podklíčková V kapilárách se uskutečňuje předávání látek a plynů a přebírání zplodin látkové přeměny tkání –difuzně část vstupuje do mezibuněčného prostoru, na konci vlásečnic jde tekutina zpět Kapilární síť se spojuje a přechází vevenuly (žilky),veny (žíly) Horní a dolní dutou žílou krevní řečiště ústí zpět do pravé poloviny srdce Obvody: Vrátnicový– shromažďuje krev procházející trávicí soustavou a odvádí ji do jater,vrátnicová žíla(obohacování krve živinami,ústí do jater) Ledvinný– začíná ledvinovou tepnou, krev do ledvin - očištění Horní a dolní systémový– mozek, svaly, kůže, žlázy Srdeční– tvořen věnčitými cévami (koronární oběh), zásobování srdečních svalových buněk Dolní dutá žíla – vznik soutokem žil kyčelních, krev z nohou, ledvin, jater, pohl.org. Horní dutá žíla – sběr krve z hlavy a horních končetinStavba a vlastnosti cév Uvnitř epitel + hladká svalovina (stažení/kontrakce, roztažení/dilatace) + vnější vazivo Tepny (arterie) Vedou krev ze srdce, větví se v tepénky (arterioly) dávají krevnímu oběhu pružnost, tepénky odpor Vlásečnice (kapiláry) Velmi tenké, neobsahují hladké svalstvo, ale pericyty větví se a vytvářejí hustou vlásečnicovou síť –výměna plynů a látek difuzně! Zpět z tkání jde CO2 a zplodiny, diapedézou prostupují leukocyty Chybí jen v pokožce a jejích derivátech, rohovce a chrupavkách Přechází v žilky (venuly) Žíly (vény) Po okysličení se jimi vrací krev do srdce v dolních končetináchchlopně bránící zpětnému toku krve, ve velkých žilách je nízký tlak Stěny tepen a žil - tvořeny na vnější straně vrstvou vazivové tkáně (s kolagenními vlákny) velkých tepen – navíc elastická vlákna a hladká svalovina tepének – hladké svalstvo a jen trochu elastických vláken vlásečnic – 1 vrstva plochých výstelkových buněk (endotel) – nejvnitřnější vrstva cév, dutina –lumen žil – slabá svalovina povrchových žil – někdy zeslabeny a rozšířeny – křečové žíly Činnost srdce Srdce – dutý svalVrstvy: Uloženo v osrdečník/perikardu(vazivový vak), pod nímepikard Myokard (svalovina srdeční) – mezi epikardem a endokardem endokard – nitroblána srdeční (vnitřní výstelka) Svalové buňkykardiomyocyty obsahují myofibrily a jsou příčně pruhované, ale spojeny mezibuněčnými spojkami – přenášení podráždění Pravá a levá polovina, každá má(před)síň (atrium) +komoru (ventriculus) rozděleny podélnou přepážkou Do pravé předsíně vstupují horní a dolní dutá žíla Do levé předsíně plicní žíly Z pravé komory jdeplicní kmen (pak přechází v plicní tepny), z levé jde aorta (u ní poloměsíčitá chlopeň)Vlastní automacie a rytmicita Automacie = podněty ke stahům vznikají přímo v srdci Centra: Sinusový uzlík (primární centrum) – při ústí horní duté žíly, horní část pravé síně změny propustnosti pro K+a Na+ signály rozváděny po srdci díky srdečním buňkám (v síních) čipřevodním srdečním systémem (síť Purkyňových vláken v obou srdečních komorách) vlastní rytmicita – zrychlována (sympatikus) a zpomalována (parasympatikus) autonomními vegetativními nervy, X. bloudivý nerv Síňokomorový uzlík(sekundární centrum) podřízen primárnímu centru mezi pravou síní a komorou ve stěně pravé síně, při ústí dolní duté žíly z něj můstek Hisův– svazek svalových vláken, končí v Purkyňových vláknechSrdce nemůže pracovat anaerobně–zásobení O2věnčitými/koronárními cévami (vycházejí z aorty) – jejich zúžení = srdeční ischemie – nastává infarkt myokarduVypuzuje krev: - přerušovaně, jednotlivými stahy srdce Horní a dolní dutá žíla – odkysličená krev pravou síní do komory, do plicního oběhu plicním kmenem a plicními tepnami – plíce – okysličení Z plic okysličená 4 plicními žilami do levé předsíně a pak do komory do velkého tělního oběhu srdečnicí/aortou srdeční stah, srdeční cyklus začíná vznikem podráždění v sinusovém uzlíku stah síní (systola síní) a doplnění komor krví (plní se krví již před stahem síní) přestávka, podráždění se přesouvá z pravé síně do komor otevření poloměsíčitých chlopní, smrštění stěn komor a vytlačení krve do arterií (systola komor) a uvolnění delší přestávka – celé srdce ve stavu relaxace (diastola) a plní se krví z horní a dolní duté žíly, nejdřív síně, po otevření cípatých chlopní přejde do komor stah/systola – 0,3 s x uvolnění/diastola – 0,5 s (při 75 tepech za minutu) svalovina komor silnější (u levé více) než svalovina síní! Chlopně– usměrňují proud krve při stahu Cípaté– mezisíněmi a komorami, brání zpětnému toku krve z komor do síní, opatřenyšlašinkami (proti vyvrácení chlopní do síní při zpětném nárazu) Trojcípá– mezi pravou předsíní a komorou Dvojcípá– mezi levou předsíní a komorou Poloměsíčité– na začátkuaorty (mezi komorami a tepnami) aplicní tepny, tlakem krve v aortě uzavřou srdce – zabrání toku krve z aorty a plicní tep

Témata, do kterých materiál patří