Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
20. Obehova soustava

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (69 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

 • uvolněné železo se využije při hemopoéze

 • v 1 mm3 je obsaženo:

  • u mužů – 5-5,5 milionů erytrocytů

  • u žen – 4,5 milionů erytrocytů

  • počet kolísá (změna počtu např. se změnou obsahu kyslíku ve vzduchu)

 • Hb = hemoglobin (červené krevní barvivo)

  • vázáno FeII

  • složen ze 4 podjednotek – molekulu tvoří 4 hemy (hem tvořen pyrollovými jádry)

  • deriváty Hb

   • dioxygenhemoglobin (+ kyslík)

   • karbaminohemoglobin (+ oxid uhličitý)

   • karboxyhemoglobin (+ oxid uhelnatý)

 • glykokalyx – plášť z glykoproteinů na membráně erytrocytů

  • = hlavní histokompatibilní komplex (MHC)

  • imunita je založena na schopnosti buněk rozeznávat jiný MHC – většinou to jsou totiž buňky onemocnění

 • antigen – látka v organismu, která je rozpoznána imunitním systémem jako cizí

  • jedno z rozdělení podle antigenů – AB0 – objevitel Jan Janský

 • sedimentace

  • je ovlivňována bílkovinami krevní plazmy

  • je odečítána po 1 a 2 hodinách

  • nutné zamezení koagulace (např.přidáním kys.citronové, která vysráží vápenaté ionty)

  • pak se tělíska rozloží dle hmotnosti

  • u zdravého jedince je sedimentace pomalá

  • rychlost závisí na složení plazmy a tedy se zvyšuje při zánětlivých onemocněních → nespecifická zkouška

  • k hemolýze (předčasnému zániku) erytrocytů může dojít:

  • v hypotonickém prostředí

  • následkem vysokých a nízkých teplot

  • účinkem chem.l., které rozpouštění lipidy v membráně

  • onemocnění

  • srpkovitá anémie – zdeformované erytrocyty, špatně přenášejí krev + mohou ucpávat kapiláry

  • lehká novorozenecká žloutenka – děti mají více červených krvinek, které se pak rozpadají

   • LEUKOCYTY – bílé krvinky

    • pravé buňky (mají jádro), nemají stálý tvar

    • v 1 mm3 5000-8000 leukocytů

    • počet kolísá

     • ráno na lačno je jich méně než po najedení

     • při zánětlivých onemocněních více

     • při břišním tyfu méně

    • leukopoéza vychází z kmenových buněk

    • k cíli se pohybují na základě chemických podnětů

    • podle vzhledu rozliřujeme:

     • GRANULOCYTY

      • v cytoplazmě obsahují zrníčka

      • laločnatá nebo povkovovitá jádra

      • tvorba v kostní dřeni

      • podle barviv dělíme na:

       • eosinofilní

        • barvitelná kyselým eosinem

        • 1 až 9%

        • fagocytují cizorodé částice

       • bazofilní

        • barvitelná zásaditými barvivy

        • 0,5%

        • obsahují protisrážlivý heparin

       • neutrofilní

        • barvitelná neutrálními barvivy

        • až 70%

        • fagocytují cizorodé částice

     • AGRANULOCYTY

      • neobsahují barvitelná zrna

       • monocyty

        • 5%

        • největší leukocyty, ledvinovité jádro

        • uvolňují se z RES (retikuloendotelová soustava = endotelové výstélky jater, sleziny, mízních uzlin a kostní dřeně; histiocyty)

        • po výstupu z krve do tkání se mění na makrofágy a fagocytují antigeny

       • lymfocyty

        • 20-40%

        • velké okrouhlé jádro

        • pocházejí z kmenových buněk kostní dřeně

        • lymfatické/mízní buňky

        • lymfocyty T – buněčná imunita – boj zblízka

         • dozrávají v thymu

         • buněčná imunita = imunita namířená proti buňkám transplantovaných tkání a proti pozměněným buňkám vlastního těla

  Témata, do kterých materiál patří