Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


20. Obehova soustava

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (69 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

eosinofilní barvitelná kyselým eosinem 1 až 9% fagocytují cizorodé částice bazofilní barvitelná zásaditými barvivy 0,5% obsahují protisrážlivý heparin neutrofilní barvitelná neutrálními barvivy až 70% fagocytují cizorodé částice AGRANULOCYTY neobsahují barvitelná zrna monocyty 5% největší leukocyty, ledvinovité jádro uvolňují se z RES (retikuloendotelová soustava = endotelové výstélky jater, sleziny, mízních uzlin a kostní dřeně; histiocyty) po výstupu z krve do tkání se mění na makrofágy a fagocytují antigeny lymfocyty 20-40% velké okrouhlé jádro pocházejí z kmenových buněk kostní dřeně lymfatické/mízní buňky lymfocyty T – buněčná imunita – boj zblízka dozrávají v thymu buněčná imunita = imunita namířená proti buňkám transplantovaných tkání a proti pozměněným buňkám vlastního těla na povrchu nesou receptory, na které se vážou svými antigeny cizorodé buňky, buňky napadené viry či vlastní pozměněné buňky vazbou s antigeny se T-lymfocyty aktivují a začnou se dělit na paměťové T-buňky a 3 typy aktivovaných buněk: TC - cytotoxické T-buňky –schopné donutit buňku kapoptóze, popřípadě ji přímo zničí za pomocicytotoxických mechanismů – protinádorová imunita TH - pomocné T-buňky – antigen je rozpoznán – fagocytace – vylučuje cytokiny, kterých si všimnou B-lmfocyty → protilátky

Témata, do kterých materiál patří