Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
20. Obehova soustava

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (69 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

- přečerpána krev ze síní do komor - končí komorová diastola a začíná další fáze.

Systola komor

- uzavírají se cípaté chlopně, což slyšíme jako systolickou ozvu, vypuzení 80 ml krve do aorty

Diastola komor

- nastává poté, co komorový stah dosáhl vrcholu.

 • převodní systém srdeční

  • zajišťuje impulzy pro činnost

  • centra – spojovací vlákna – přeměněná svalová vlákna

  • UZLÍK SÍŇOVÝ (nodus sinuatrialis) – začátek systému, leží v horní části pravé horní předsíně, vznik vzruchů

  • impulzy jsou odtud převáděny do UZLÍKU SÍŇOKOMOROVÉHO (nodus atrioventricularis) – mezi PS a PK

  • odtud vychází svazeček vláken MŮSTEK HISSŮV zabezpečující spojení svaloviny přesíní a komor

  • FAWAROVA RAMÉNKA – probíhají přepážkou mezi komorami, rozvětvují se na PURKYŇOVA VLÁKNA

  • ♥ je inervováno vlákny vegetativních nervů

   • sympaticus – činnost zrychluje, mediátorem je adrenalin

   • parasympaticus – činnost zpomaluje, vylučuje acetylcholin → brachykardie (snížená tepová frekvence, opak tachykardie)

 • systolický objem ♥=objem krve, který se dostává ze♥při jednom srdečním stahu (60-80ml)

 • minutový objem srdeční – při činnosti 72 tep/min je cca 5 litrů, může narůstat až na 40 l

 • tlak krevní

  • uváděn hodnotami: systolická a diastolická, v milimetrech rtuťového sloupce

  • největší tlak – v pažních tepnách, v krkavici, postupně klesá na periferiích

  • nejmenší tlak – dolní dutá žíla – aby byl podtlak

 • princip fungování

 • cévy – chemoreceptory – kontrolují koncentraci CO2

 • nervové provazce – signál do prodloužené míchy – signál srdci

 • porušení dlouhé míchy – srdce nemůže regulovat činnost

 • výživa ♥

  • zajištěna KORONÁRNÍMI (věnčitými) tepnami – vycházejí z aorty, větví se na povrchu srdce – živiny + kyslík

  • ucpání koronární tepny → infarkt myokardu (konečné stadium ischemické choroby myokardu)

  • arteoskleróza (angina pectoris) = ukládání tukových cholesterolových plátů ve stěně cév → zúžení

 • KREVNÍ OBĚH

  • velký (tělní) - tepenný

   • levá komora → aorta → stáčí se nalevo dozadu (oblouk aorty) → krkavice→ mezihrudní tepny→ břišní aorta→ nepárové orgány→ břišní kmen→ žaludek, játra, slinivka, střeva→ párové orgány→ 2 tepny kyčelní → … → pravá předsíň

  • malý - žilní

   • pravá komora → plicní kmen → 2 tepny plicní → pravá a levá plíce → větví se na tepénky a vlásečnice ve stěnách plicních sklípků → okysličení krev se sbírá ve 4 plicní ly → levá předsíň

  • vrátnicový oběh v dutině břišní

LIEN (slezina)

 • nad žaludkem v levé části dutiny břišní pod bránicí

 • 13x4 cm

 • bílá tkáň (vlastní imunitní fce) a červená

 • povrch kryt vazivovým pouzdrem, ze kterého vstupuje do sleziny hustá vazivová trámičina houbovité struktury (jsou v ní obsaženy i buňky hladkého svalstva)

 • trámičina vyplněna měkkou, tmavě červenou dření (pulpou), která je tvořena hlavně erytrocyty.

 • zásobárna krve v červené tkáni

 • v pulpě roztroušeny bělavé uzlíčky mízní tkáně – bílá dřeň sleziny – tvoří se v nich lymfocyty

 • zanikají zde opotřebované erytrocyty na hem a globin→vznik žlučových barviv (bilirubin), hem (Fe2) se zachovává v organismu

Témata, do kterých materiál patří