Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Krytosemenné rostliny

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (85 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY (Magnoliophyta) - nejmladší, nejpočetnější a vývojově nejpokročilejší skupina semenných rostlin, doloženy už ze střední jury - dokonalejší soustava vodivých pletiv, zdokonalená ochrana vajíček a tvorba květů, přizpůsobených k lákání hmyzích opylovačů - jsou většinouautotrofníbyliny nebo dřeviny, jen málo druhů jsou druhotně nezelené (saprofyté a parazité) výskyt: pozemní, epifytní, vodní (sladkovodní, méně mořské) vajíčka jsou uzavřena vpestíku(útvar, který vzniká srůstem z jednoho nebo více plodolistů), po dozrání se vajíčka mění v semena Reprodukční orgány krytosemenných: Květ- specializovaný prýt omezeného růstu, nese různě přeměněné listy, které se přímo či nepřímo účastní pohl. rozmnožování.Z hlediska stavby, barvy a velikosti je velmi mnohotvárný. Květní části umístěné nakvětním lůžku bývají volné či srostlé. Rozlišujemekvětní obaly které se nepodílejí na rozmnožování, jsou barevně a tvarově rozlišeny nakalich akorunu (květy různoobalné), pokud nejsou takto rozlišeny jedná se ookvětí (květy stejnoobalné) a na vlastní reprodukční orgány květu-tyčinky a pestík. Pylová zrna (samčí,mikrospory) vznikajímeiotickým dělenímv prašných pouzdrech tyčinek. Mají 2 obaly (vnější-exinu a vnitřní-intinu) a obsahují 2 buňky-větší vegetativní a menší generativní. Vajíčka(samičí,makrospory)- ukryta v semeníku a přirůstají stopkou k jeho stěně. Vajíčko je mnohobuněčný útvar, je tvořeno pletivnýmjádrem (nucellus), ve kterém je uloženzárodečný vak(samičí gametofyt, jehož vývoj probíhá v pletivech sporofytu. Jeho nejdůl. Složkami jsou haploidnívaječná buňka a diploidníjádro zárodečného vaku) . Na povrchu je kryto 1 či 2vaječnými obaly, které na vrcholu nesrůstají, a tak vzniká tzv.otvor kulový, kterým pylová láčka proniká k zárodečnému vaku. Opylení a oplození -pylové zrno se zachytí na blizně, buňka rozmnožovací vnikne do cytoplazmy buňky vyživovací a pylové zrno vyklíčí v pylovou láčku, v níž se diferencujebuňka láčková (vegetativní) a dvěspermatické buňky (samčí gamety) Po proniknutí láčky klovým otvorem dochází k dvojitému oplození, kdy jedna samčí gameta splývá s buňkou vaječnou a druhá s jádrem zárodečného vaku. Vaječná buňka se po oplození mění v zygotu, která se dále vyvíjí v zárodek (embryo). Z oplozeného jádra zárodečného vaku vzniká triploidní živné pletivo-endosperm, který zajišťuje výživu embrya. Plod je rozmnožovací orgán krytosemenných rostlin zajišťující výživu a ochranu semen během zrání a často i jejich rozšiřování.Pravé plodyvznikají přeměnou pestíku, na stavběnepravých plodů se vedle plodolistů podílejí i jiné části květu. Dělíme je na plodysuché(pukavé- měchýřek, lusk,šešule, šešulka, tobolka nepukavé- nažka, číška, oříšek, obilka poltivé- struk, dvounažka, tvrdka ) adužnaté (bobule, peckovice, peckovička, malvice). Srovnání vývojově původních a odvozených znaků krytosemennýchrostlin Znak původní odvozený Postavení květních částí ve šroubovici (spirální) v kruhu (cyklické) Květní lůžko prodloužené zkrácené, ploché Počet květních částí velký, neurčitý malý, určitý Pohlavnost květů oboupohlavné jednopohlavné Květní části (K,C,A) volné srostlé Gyneceum apokarpní cenokarpní (více jednoplodolistových (Jeden pestík z více pestíků) plodolistů) Postavení semeníku svrchní (polo)spodní Krytosemenné rostliny se dělí do dvou tříd, nadvouděložné a jednoděložné. Mezi oběma skupinami nejsou ostré hranice. Prakticky žádný ze znaků není absolutně stálý. Srovnání hlavních znaků dvouděložných a jednoděložných rostlin Znak dvouděložné jednoděložné Klíčení dvěma vstřícnými dělohami jednou dělohou Hlavní kořen nezaniká, dlouho vytrvá záhy zaniká, je nahrazen adventivními kořeny Kambium vyvinuto,a proto stonek není vyvinuto druhotnětloustne Cévní svazky otevřené, uspořádané v kruhu roztroušené po celém průřezu stonku Listy řapíkaté, jednoduché či složené většinou nedělené střídavé, přisedlé Žilnatina zpeřená, dlanitá, síťovitá, znožená souběžná či oblouková Květy pětičetné či čtyřčetné trojčetné Květní obaly rozlišeny na kalich a korunu okvětí vývojově původnější odvozenější TŘÍDA : DVOUDĚLOŽNÉ ROSTLINY(Magnoliopsida, Dicotyledonae) Čeleď: Leknínovité(Nymphaeaceae) -vodní či bahenní rostliny -dlouhé řapíkaté listy, velké pravidelné květy různoobalné, plodem jsouměchýřky -tracheje nepřítomny-dokládá starobylost čeledi př: leknín bílý, stulík žlutý, viktorie Čeleď: Pryskyřníkovité(Rununculaceae) ve stavbě květů- původní i odvozené znaky (prodloužené květní lůžko, květní části zčásti ve šroubovici, z části v kruzích) oboupohlavné květy jsou pravidelné, vzácněji souměrné, tyčinek i pestíků je větší počet, plody- souplodí nažek char. znak-přítomnost prudce jedovatých látek (alkaloidy)-farmakologie př.:Pryskyřník prudký, upolín nejvyšší, blatouch bahenní, hlaváček jarní, koniklec, sasanka hajní, sasanka praskyřníkovitá, orsej jarní, jaterník podléška, orlíčky čemeřice Čeleď: Bukovité(Fagaceae) - převážně opadavévětrosnubné dřeviny jednoduché listy, jednopohlavné květy uspořádány vevrcholičnatých květenstvích, plodem je jednosemennánažka, zčásti zcela uzavřená v číšce rozšířeny v mírných oblastech, dřeviny našich lesů př.: buk lesní, dub zimní, dub letní, kaštanovník jedlý Čeleď: Břízovité(Betulaceae) větrosnubné dřeviny s jednoduchými střídavými list květy mají silně redukované okvětí, uspořádány v jehnědovitých květenstvích, plodem bývánažka nebooříšek př.: bříza bělokorá, olše lepkavá, olše šedá, habr obecný, líska obecná Čeleď: Hvozdíkovité(Caryophyllaceae) hmyzosnubné byliny se vstřícnými listy květy jsou oboupohlavné, 5četné, rozlišené květní obaly, vrcholičnatá květenství, semeník svrchní, plodem jetobolka rozšíření v mírném pásu severní polokoule př.: rožec rolní, kohoutek luční, hvozdík kropenatý, ptačinec velkokvětý, silenka nicí, koukol polní, kvozdík, karafiáty Čeleď: Merlíkovité (Chenopodiaceae) byliny s jednoduchými listy květy jednopohlavné (lebedy) i oboupohlavné (merlíky), drobné red. okvětí, staženávrcholičnatá květenství (klubíčka),laty čiklasy plodem jenažka osidlují

Témata, do kterých materiál patří