Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
30. Ochrana zivotniho prostredi

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (39.96 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Ochrana životního prostředí

 • environmentalistika – zkoumá vztah člověka a jeho okolí

 • environmentalismus – myšlenkový proud

Ovlivňování životního prostředí člověkem

Historie:

 • životní prostředí ovlivňuje každý organismus

 • člověk začal výrazněji působit na životní prostředí, když objevil oheň (Homo erectus) – ochrana před zvěří, tepelná úprava masa = méně nemocí – rozšíření z Afriky do dalších míst

 • neolitická revoluce – rozšíření pěstování obilnin (pole = kácení lesů), v povodí velkých řek zhruba před 10 000 lety – u nás před 8 000 lety

 • odkrytá půda na polích podléhala větší erozi a postupně byla vyčerpána, s vysoušením dalších území docházelo k zasolování půd (možný důvod zániku Mezopotámie)

 • středověk – urbanizace (přesidlování lidí do měst)

 • na přelomu 18. a 19. století došlo k průmyslové revoluci – vynález parního stroje (rozvoj dopravy → spalování fosilních paliv), vznikají továrny (výroba hnojiv…)

 • odpady pouze ředěny – ve 20. století znečištěná atmosféra; (úniky ropy) – kumulativní látky (hromadí se např. v játrech, jsou rozpustné v tucích, ne ve vodě)

 • produkce plastů (to jsou látky biodegradabilní – neodbouratelné v životním prostředí)

ZNEČIŠTĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

polutanty (kontaminanty) – látky ovlivňující životní prostředí (antropogenní vliv na životní prostředí)

akutní toxicita – nejvíce nebezpečné látky, okamžitě způsobující otravu (sloučeniny rtuti)

chronická toxicita – dochází k postupnému poškození organismu vlivem dlouhodobého užívání toxických látek (sloučeniny arzenu)

opožděná toxicita – účinky takových látek se mohou a nemusí projevit

toxické látky se projevují:

 1. karcinogenitou1 (kancerogenitou)

způsobí rychlé a chybné dělení buněk (porucha regulace dělení), nádory se dělí na maligní (zhoubné) – uvolňují buňky a napadají i další tkáně (= metastázy) a benigní (nezhoubné), které zůstávají tam, kde vznikly.

 1. mutagenitou

způsobí změny v genetické informaci (nahromadění chyb, které se bez kontaminace toxickou látkou opravují), kmenové buňky, pohlavní buňky

 1. teratogenitou

poškození vývoje (nejhůře v prvních třech měsících těhotenství2)

environmentální toxicita – poškození vztahů v životním prostředí

Toxické látky (jedy):

Paracelsus: „Toxická je každá látka, toliko na dávce záleží.“

 • T (toxická látka) a T+ (vysoce toxická látka) – podle zákona také všechny dosud neznámé látky

LD = lethal dosis = smrtelná dávka, dolním indexem se označuje pro kolik procent organismů (např. LD50 pro 50% zkoumaných organismů)

jednotka = mg / kg (živé váhy), u stejných látek pro různé organismy se mění (např. pro dioxiny3 je LD50 1,4 mg / kg u člověka a 20 mg / kg u potkana)

Při zápisu se používají pro organismy zkratky: HLD50 = 1,4 mg / kg, RLD50 = 20 mg / kg

Témata, do kterých materiál patří