Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Cévní soustava člověka 1

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19.28 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

28. Cévní soustava člověka

Srdce:

Stavba:

 • Obal = osrdečník (perikard)

 • Srdeční svalovina = myokard

 • Vnitřní výstelka = endokard

 • Ze srdce: tepny – začínají poloměsíčitými chlopněmi, vedou z pravé komory do plic a z levé komory do těla

 • Do srdce: žíly – z těla do pravé síně a z plic do levé síně

 • Srdeční ozva = uzavření chlopní (nejdříve cípaté, potom poloměsíčité)

 • Šelest = nedovírání chlopní

 • Dítě před narozením má otvor v mezikomorové přepážce (protože nedýchá) – ta s prvním nádechem při narození sroste

Činnost srdce:

 • Rytmické vypuzování krve do cév

 • Smrštění = systola

 • Uvolnění = diastola

 • Fibrilace = nepravidelné stahování

 • Defibrilace = zástava srdce elektrickým šokem – čeká se, zda se znovu nahodí

 • Fáze:

 • 1. Diastola síní i komor, chlopně cípaté jsou otevřené, poloměsíčité jsou zavřené; srdce se plní krví

 • 2. Systola síní, uzavření chlopní; krev se přelije do komor

 • 3. Systola komor; krev rozrazí poloměsíčité chlopně a je vytlačena do tepen

 • 4. Malá pauza a vše se opakuje

 • Tepová frekvence: 70 tepů za minutu

 • Tepový objem: 60-80 ml (množství krve vypuzené jednou systolou)

 • Minutový objem 5 l (množství krve, které projde srdcem za 1 minutu)

 • Krevní tlak: 120/80 (tlak krve na stěnu cévy)

 • Měření činnosti srdce: EKG zvenku, ECHO zevnitř

Srdeční automacie:

 • Impulz pro stažení vychází přímo ze srdce, nezávisí na vůli

 • Sinusový uzlík = místo primární automacie

 • Síňo-komorový uzlík = sekundární automacie – náhrada např při infarktu, jen 35 tepů za minutu

 • Impulz z uzlíku → 2 Tavarova raménka → do komory → Purkyňova vlákna → impulz k činnosti

Vlivy na tep:

 • Srdce ovládáno z prodloužené míchy (kardiovaskulární centrum)

 • Sympatikus → adrenalin → zrychlení tepu, zvýšení tlaku (podobný vliv: nikotin)

 • Parasympatikus → acetylchonin → zpomalení tepu, snížení tlaku

 • S. i Paras. řízeny bloudivým nervem z hypotalamu

Výživa srdce:

 • Zajištěna věnčitými tepnami (při jejich ucpání infarkt – část tkáně odumře)

 • Spotřebuje 5% veškerého přijímaného kyslíku

Krevní oběhy:

Velký (tělní) oběh:

 • LK → aorta → artérie → tepénky a vlásečnice → předání kyslíku buňkám → návrat horní a dolní dutou žilou → PS

 • Dolní oběh = do nohou, horní oběh = do mozku

 • Ledvinový a jaterní oběh

Malý (plicní) oběh:

 • PK → plicní kmen → plíce → okysličení → plicní žíly → LS

Tepny:

 • Silné, pružné

 • Schopnost rozšiřovat a stahovat se

 • Arterie, arterioly, kapiláry

 • Mají menší průsvit (lumen)

 • Z aorty: hlavopažní tepna, krkavice, podklíčková tepna

 • 2 plicní tepny

 • Na tváři: lícní tepna, povrchní spánková tepna

 • Na ruce: pažní tepna, vřetenní tepna (měření tepu)

 • Břišní aorta

 • Na noze: kyčelní tepna, stehenní tepna

Žíly:

 • Slabší stěny, větší lumen

 • Nedokážou se smršťovat

 • Kapsičkovité chlopně – zabraňují zpětnému toku krve v končetinách

 • Křečové žíly = špatná funkce kapsičkovitých chlopní

Témata, do kterých materiál patří