Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Fylogeneze oběhové soustavy

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (211,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

FYLOGENEZE OBĚHOVÉ SOUSTAVY - společná tekutina- tkáňový mok vytváří stálé vnitřní prostředí přenos látek: živiny, kyslík, oxid uhličitý, odpadní látky, hormony, protilátky, termoregulace u jednoduchých organismů tekutiny jen mezi buňkami – zdlouhavé- vedlo k vytváření cévních systémů TĚLNÍ TEKUTINY – buněčné (cytoplazma), mimobuněčné (tkáňový mok) hydrolymfa - míza + voda - soli , bílkoviny, améboidní buňky - žahavci, ploštěnci, ostnokožci hemolymfa (krvomíza) – větší množství bílkovin, některé jsou asimilační barviva (schopnost přenosu dýchacích plynů), u neuzavřených oběhů - amébocyty - většina bezobratlých – členovci tkáňový mok + lymfa + krev tkáňový mok – tekutina bez buněk (výjmečně bílé krvinky) lymfa – ve speciálních cévních útvarech, vzniká z tkáňového moku , obsahuje větší množství lymfocytů, mízní ústrojí se poprvé vyskytuje u paryb, je to otevřený systém ústící do cévní soustavy, důležitá role v obraně organismu krev- obíhá v uzavřeném systému, skládá se z tekuté složky plazmy (voda, minerály, organické látky) a z krevních buněk (krvinky + krevní destičky) Mízní ústrojí – orgán typický pro všechny obratlovce kromě kruhoústé (poprvé u paryb), důležitá role v obranyschopnosti organismu Cévní ústrojí – uzavřené Mízní – otevřené, ústí do krevní soustavy, jestliže je mízní soustava, pak tkáňový mok, mízy, krev – tvoří uzavřenou soustavu, přispívá k vytvoření vnitřní rovnováhy = homeostázy Prvoci + houby + žahavci + žebernatci - cévní soustava se nevytváří Ploštěnci– cévní soustava se vytváří jen u pásnic – 1 hřbetní + 2 postraní cévy- jsou propojeny postranními (okružními) cévkami, mají uzavřený systém bez srdce – tekutina se pohybuje tlakem při pohybu Hlísti– živiny se pohybují pomocí svaloviny , cévní soustava není vytvořena, i u většiny ploštěnek Měkkýši– cévní soustava otevřená, krvemíza – někby vytváří až 50% objemu těla, u hlavonožců 5%, obsahuje barvivo hemocyanin (nosič Cu), centrum soustavy vytvářítepenné srdce, které leží za dýchacími orgány a prochází jím okysličená krev, srdce má jednu komoru a 1-4 předsíně (souvisí s počtem žaber), je uložené v osrdečníku (=vazivová blána), který je napojen na různě dokonalý systém cév, okysličená tělní tekutina je vytlačována stlačením srdce do tělní dutiny (mimo oběhový systém) , dochází k okysličení buněk (odkysličení tělní tekutiny), poté je tekutina odsána systémem cév, odvedena do vlásečnic a okysličena v žábrech nebo v plicích a opět putuje do srdce u některých jsou pulsující žíly – „uzavřený systém“ – aktivně pumpují hlavonožci – soustava téměř uzavřená skoro ke všem buňkám, lze regulovat Kroužkovci –uzavřená cévní soustava , hřbetní a břišní céva – v každém článku jsou Propojeny polokruhovými chodbičkami (cévkami), funkci srdce přebíráhřbetní céva – v každém článku je rozšířena, pohyb krve od hlavy k zadní části, u některých skupin mohou pulsovat i postranní cévky, oddělení krve (5%) a mízy (20% objemu těla) Členovci –uzavřená cévní soustava – redukce systému jen na srdce – vzniká přeměnou hřbetní cévy , poměrně velké , po stranách srdce jsou štěrbiny –ostie- slouží k nasávání tělních tekutin – díky speciálním vazům (zkracování, prodlužování) , nasávání je pasivní (srdce ho neovlivňuje), redukce v návaznosti na DS pokud jsou žábra–rozvinutější cévní soustava , celý povrch těla – méně dokonalá Ostnokožci – primitivní CS, vztah k ambulaklární soustavě – je otevřená , mají hybdolymfu , pohyb tekutin je pasivní Pláštěnci – CS otevřená , srdce leží na břišní straně, NS na zádech , srdce je vakovité , 3 typy krevních buněk , speciální barvivo –hemovanadin Bezlebeční – CS jeuzavřená (dále už u vech), uspořádání cév je podobné jako u vyšších, krev je bezbarvá , nemají červené krvinky, kyslík se difůzí dostává do krve - v plazmě k buňce Strunatci – uzavřená CS, tepny+ žíly + vlásečnice + srdce (cor)=rozšířenina největší tepny – je uložené v blanitém nebo chrupavčitémosrdečníku (pericardium), bývá trubicovité (nejjednodušší) – dochází k dalším úpravám (esovité prohýbání – spirálovité stáčení – vnitřní členění), u vodních obratlovců jím prochází jen krev odkysličená : Rozděleno na 4 části: žilní splav (sinus venosus) Předsíň (atrium cordis) Komora (ventriculus cordis) Srdeční násadec (conus arteriosus) Žilní splav – tenkostěnný, hladká svalovina, u vodních obratlovců, přetrvává u obojživelníků, vstupují do něj všechny žíly mimo plicních Srdeční násadec – obojživelníci + vodní , u kostnatých ryb je zredukován, je nahrazován tepenným násadcem S přechodem k suchozemským je trend oddělovat okysličenou a odkysličenou krev Srdce se v průběhu přechodu na souš podélně dělí – oddělení okysličené a odkysličené Systém tepen Vodní obratlovci – břišní aorta a stdce – z ní vystupují hřbetní tepny - u bezčelistnatých 7-14 párů, čelistnatci původně 6- přeměna nebo zánik, každá žaberní tepnamá přívodní (z břišní) a odvodní část (vchází do 2 větví hřbetní aorty –spojují se), odvodní žaberní tepny vchází do dvou větví hřbetní aorty –2 větve se spojují nad srdcem v nepárovou břišní aortu, z hřbetní aorty jdou odbočky do hlavy – vnitřní krkavice, z břišní aorty odbočky do hlavy - vnější krkavice,- paryby, kostnaté ryby druhy se liší počtem žaberních tepen Vývoj žaberních tepen u suchozemských obratlovců 6 párů: a 2. Pár zaniká 3.pár se u všech obratlovců mění v krkavice – propojení s hlavou, u některých šupinatých plazů zůstává propojení prostřednictvímductus caroticus – u plazů a savců se krkavice napojuje na břišní aortu, u ptáků a savců žádné propojení 4.pár – u obojživelníků zachovaný – vystupuje se srdečního nástavce, u ptáků zaniká levá část aorty – zůstává pravá, u savců je zachována jen levá aorta 5.pár – jen u obojživelníků, jinak mizí 6.pár – už u dvojdyšných ryb se mění v plicní tepny, které u obojživelníků vystupují ze srdečního nástavce, u plazů jsou plicní tepny spojeny s aortou, 6.pár se napojuje přímo na pravou komoru Systém žil u vodních se žábrami krev z hlavy a hřbetní části se sbírákardiálními žilami – jsou párové a z místa, kde se sp

Témata, do kterých materiál patří