Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Oběhová soustava

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (914 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Charakteristiky srdeční činnosti

  • Minutový objem – objem krve přečerpaný srdcem za jednu minutu (asi 5 l, při námaze až 40 l).

  • Tepový (systolický) objem- objem krve přečerpaný za jednu systolu (v klidu asi 70 ml, při námaze až 200 ml).

  • Srdeční frekvence – počet systol za jednu minutu (v klidu asi 70, trénovaný člověk má frekvenci nižší).

Vnější projevy srdeční činnosti

  • Srdeční ozvy – projev uzavření chlopní, poslouchají se fonendoskopem, při vadách chlopní vznikají tzv. šelesty na srdci. Při uzavření cípatých chlopní = srdeční ozva systolická,při uzavření poloměsíčitých = srdeční ozva diastolická.

  • Tepová vlna (tep-puls) – měří se nejčastěji na vřetenní tepně (průměrně 70x za minutu).

  • Údery srdečního hrotu – na stěnu hrudníku při každé systole.

  • Elektrické jevy – při srdeční činnosti vzniká nepatrný elektrický proud – snímá se pomocí EKG jako tzv. el. akční potenciál srdce.

Krevní tlak

Tlak krve vzniká vypuzením krve ze srdce a odporem stěn cév. V systole je vyšší než v diastole. V diastole, kdy je srdce ochablé, zabezpečuje tlak nepřetržitý tok krve.Tlak směrem od srdce klesá a současně přestává kolísat (nejvíce kolísá v tepnách,ve vlásečnicích a žilách je téměř stálý).Tlak se měří tonometrem na pažní tepně.Tlak krve závisí na věku,pohlaví,zdravotním stavu,psychické zátěži,těhotenství apod.,při větším krvácení kolísá.Poruchy:hypertenze (vysoký tlak) – nad 160/90, hypotenze(nízký tlak) – pod 90/60.

Řízení činnosti srdce a cév

Řídící centrum je v prodloužené míše

  • má kardioexcitační (budivou) a kardioinhibiční (tlumivou) část.

  • dostává informace z barroreceptorů (v cévách registrují tlak) a chemoreceptorů (v cévách registrují koncentraci kyslíku a oxidu uhličitého v krvi).

Centrum nadřazené prodloužené míše je v hypotamalu, nejvyšší mozkové kůře.

Srdeční činnost ovlivňují i vegetativní nervy - sympatikus pozitivně – zvyšuje výkonnost srdce, počet systol = tachykardie, parasympatikus tlumivě – snížení počtu systol = bradykardie. Činnost srdce ovlivňují i hormony (adrenalin).

Krevní oběh

Malý(plicní) oběh

Mezi srdcem a plícemi. Slouží k okysličení krve v plicích. Z pravé komory vystupuje kmen plicní, který se rozděluje na prvou a levou tepnu plicní, které zanořují do plic – větví se dále až na vlásečnice oplétající plicní sklípky. Okysličená krev se z plic sbíráno 4 plicních žil, které přivádějí okysličenou krev do levé síně – dále navazuje velký oběh.

Velký(tělní)oběh

Z levé komory vystupuje aorta (srdečnice) a vede okysličenou krev do těla. Z těla se sbírá krev odkysličená a je vedena horní a dolní dutou žilou do pravé síně (v dolní duté žíle jsou kapsovité chlopně). Z pravé síně vede odkysličená krev do pravé komory a dále do plicního oběhu.

Témata, do kterých materiál patří