Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Oběhová soustava

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (914 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Soustava zajišťuje (uzavřený) oběh krve v cévách. Skládá se ze srdce (cor, cardia) a cév.

Stavba srdce

Je dutý sval uložený v hrudní dutině v osrdečníku (perikardu). Srdce váží asi 300 gramů, rozlišuje se na něm hrot (směřuje dopředu a dolů) a základna (směřuje šikmo nahoru). Délka od báze k hrotu je asi 14 cm.

Srdeční stěna má 3 vrstvy:

  • vazivová blána vnější = epikard (přechází i na začátek velkých cév)

  • svalovina = myokard

  • vazivová blána vnitřní = endokard

Srdce je rozděleno silnou vazivovou přepážkou (nitroblána srdeční) na pravou a levou polovinu.Každá polovina je tvořena jednou síní a jednou komorou.Komory jsou tvořeny silnou svalovinou (levá je silnější – vytlačuje krev do celého těla,pravá do plic).

Mezi síní a komorou jsou cípaté chlopně – mezi pravou síní a pravou komorou je chlopeň trojcípá , mezi levou síní a levou komorou chlopeň dvojcípá. Chlopně zabraňují zpětnému toku krve. Při výstupu aorty a plicní tepny ze srdce jsou chlopně poloměsíčité. Krev se pohybuje vždy jednosměrně, směrem síň – komora.

Při chlopenních vadách vzniká nedomykavost – chlopně nedoléhají, nebo jsou naopak částečně „slepené“, takže dochází k zúžení příslušného otvoru (tzv. stenóza ústí) – tím jsou kladeny vyšší nároky na srdce, které hypertrofuje.

Výživa a cévní zásobení srdce

Uskutečňuje se pomocí tzv. věnčitých (koronárních) tepen, které odstupují z počátku aorty. Vracejí se do pravé síně. Při ucpání koronárních tepen nastává infarkt myokardu – srdce nebo jeho část není zásobena krví a odumírá. Infarkt je konečným stadiem tzv.ischemické choroby srdeční.Infarktu předchází ukládání cholesterolu ve stěnách cév,takže dochází k jejich zúžení = arterioskleróza.Choroby srdce a cév (kardiovaskulární) jsou nejčastější příčinou úmrtí.

Činnost srdce

Srdce si impulzy pro svou činnost vytváří samo v převodní soustavě srdeční – tj. srdce pracuje samočinně (= automacie). Základem převodní soustavy je sinusový uzlík – vynikají zde vzruchy, které způsobují rytmické smrštění obou síní. Tyto vzruchy jsou převáděny k síňokomorovému uzlíku (je podřízen uzlíku sinusovému), ze kterého vychází tzv. Hissův můstek – ten zabezpečuje spojení svaloviny síní a komor. V mezikomorové přepážce se Hissův můstek rozděluje na dvě Tawarova raménka, která končí v myokardu obou komor sítí Purkyňových vláken – vzruchy,které po nich přijdou,vyvolávají smrštění obou komor.

V činnosti srdce se střídají dvě fáze: systola (stah, smrštění) a diastola (roztažení). Přesný průběh je tento:

  • diastola celého srdce (cípaté chlopně jsou otevřené) – srdce se plní krví přitékající ze žil

  • systola síní (komory jsou v diastole) – tím se vytlačí krev do komor

  • systola komor (v síních nastává diastola) – uzavření cípatých chlopní, přetlakem krve se otevírají poloměsíčité chlopně a krev vtéká do tepen (a následně do krevního oběhu)

  • diastola komor (uzavřou se poloměsíčité chlopně), při které i síně jsou v diastole

Témata, do kterých materiál patří