Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Oběhová soustava

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (914 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

OBĚHOVÁ SOUSTAVA Soustava zajišťuje (uzavřený) oběh krve v cévách. Skládá se ze srdce (cor, cardia) a cév. Stavba srdce Je dutý sval uložený v hrudní dutině v osrdečníku (perikardu). Srdce váží asi 300 gramů, rozlišuje se na něm hrot (směřuje dopředu a dolů) a základna (směřuje šikmo nahoru). Délka od báze k hrotu je asi 14 cm. Srdeční stěna má 3 vrstvy: vazivová blána vnější = epikard (přechází i na začátek velkých cév) svalovina = myokard vazivová blána vnitřní = endokard Srdce je rozděleno silnou vazivovou přepážkou (nitroblána srdeční) na pravou a levou polovinu.Každá polovina je tvořena jednou síní a jednou komorou.Komory jsou tvořeny silnou svalovinou (levá je silnější – vytlačuje krev do celého těla,pravá do plic). Mezi síní a komorou jsoucípaté chlopně – mezi pravou síní a pravou komorou jechlopeň trojcípá, mezi levou síní a levou komorou chlopeň dvojcípá.Chlopně zabraňují zpětnému toku krve. Při výstupu aorty a plicní tepny ze srdce jsouchlopně poloměsíčité. Krev se pohybuje vždy jednosměrně, směrem síň – komora. Při chlopenních vadách vzniká nedomykavost – chlopně nedoléhají, nebo jsou naopak částečně „slepené“, takže dochází k zúžení příslušného otvoru (tzv. stenóza ústí) – tím jsou kladeny vyšší nároky na srdce, které hypertrofuje. Výživa a cévní zásobení srdce Uskutečňuje se pomocí tzv.věnčitých (koronárních) tepen, které odstupují z počátku aorty. Vracejí se do pravé síně. Při ucpání koronárních tepen nastává infarkt myokardu – srdce nebo jeho část není zásobena krví a odumírá. Infarkt je konečným stadiem tzv.ischemické choroby srdeční.Infarktu předchází ukládání cholesterolu ve stěnách cév,takže dochází k jejich zúžení = arterioskleróza.Choroby srdce a cév (kardiovaskulární) jsou nejčastější příčinou úmrtí. Činnost srdce Srdce si impulzy pro svou činnost vytváří samo v převodní soustavě srdeční – tj.srdce pracuje samočinně(= automacie). Základem převodní soustavy jesinusový uzlík – vynikají zde vzruchy, které způsobují rytmické smrštění obou síní. Tyto vzruchy jsou převáděny k síňokomorovému uzlíku(je podřízen uzlíku sinusovému), ze kterého vychází tzv.Hissův můstek– ten zabezpečuje spojení svaloviny síní a komor. V mezikomorové přepážce se Hissův můstek rozděluje na dvěTawarova raménka, která končí v myokardu obou komor sítí Purkyňových vláken – vzruchy,které po nich přijdou,vyvolávají smrštění obou komor. V činnosti srdce se střídají dvě fáze:systola(stah, smrštění) adiastola (roztažení). Přesný průběh je tento: diastola celého srdce (cípaté chlopně jsou otevřené) – srdce se plní krví přitékající ze žil systola síní (komory jsou v diastole) – tím se vytlačí krev do komor systola komor (v síních nastává diastola) – uzavření cípatých chlopní, přetlakem krve se otevírají poloměsíčité chlopně a krev vtéká do tepen (a následně do krevního oběhu) diastola komor (uzavřou se poloměsíčité chlopně), při které i síně jsou v diastole Charakteristiky srdeční činnosti Minutový objem – objem krve přečerpaný srdcem za jednu minutu (asi 5 l, při námaze až 40 l). Tepový (systolický) objem- objem krve přečerpaný za jednu systolu (v klidu asi 70 ml, při námaze až 200 ml). Srdeční frekvence– počet systol za jednu minutu (v klidu asi 70, trénovaný člověk má frekvenci nižší). Vnější projevy srdeční činnosti Srdeční ozvy – projev uzavření chlopní, poslouchají se fonendoskopem, při vadách chlopní vznikají tzv. šelesty na srdci. Při uzavření cípatých chlopní = srdeční ozva systolická,při uzavření poloměsíčitých = srdeční ozva diastolická. Tepová vlna(tep-puls) – měří se nejčastěji na vřetenní tepně (průměrně 70x za minutu). Údery srdečního hrotu – na stěnu hrudníku při každé systole. Elektrické jevy – při srdeční činnosti vzniká nepatrný elektrický proud – snímá se pomocí EKG jako tzv. el. akční potenciál srdce. Krevní tlak Tlak krve vzniká vypuzením krve ze srdce a odporem stěn cév. V systole je vyšší než v diastole. V diastole, kdy je srdce ochablé, zabezpečuje tlak nepřetržitý tok krve.Tlak směrem od srdce klesá a současně přestává kolísat (nejvíce kolísá v tepnách,ve vlásečnicích a žilách je téměř stálý).Tlak se měří tonometrem na pažní tepně.Tlak krve závisí na věku,pohlaví,zdravotním stavu,psychické zátěži,těhotenství apod.,při větším krvácení kolísá.Poruchy:hypertenze (vysoký tlak) – nad 160/90, hypotenze(nízký tlak) – pod 90/60. Řízení činnosti srdce a cév Řídící centrum je v prodloužené míše má kardioexcitační (budivou) a kardioinhibiční (tlumivou) část. dostává informace z barroreceptorů (v cévách registrují tlak) a chemoreceptorů (v cévách registrují koncentraci kyslíku a oxidu uhličitého v krvi). Centrum nadřazené prodloužené míše je v hypotamalu, nejvyšší mozkové kůře. Srdeční činnost ovlivňují i vegetativní nervy - sympatikus pozitivně – zvyšuje výkonnost srdce, počet systol = tachykardie, parasympatikus tlumivě – snížení počtu systol = bradykardie. Činnost srdce ovlivňují i hormony (adrenalin). Krevní oběh Malý(plicní) oběh Mezi srdcem a plícemi. Slouží k okysličení krve v plicích. Z pravé komory vystupuje kmen plicní, který se rozděluje na prvou a levou tepnu plicní, které zanořují do plic – větví se dále až na vlásečnice oplétající plicní sklípky.Okysličená krev se z plic sbíráno 4plicních žil, které přivádějí okysličenou krev do levé síně – dále navazuje velký oběh. Velký(tělní)oběh Z levé komory vystupuje aorta (srdečnice) a vede okysličenou krev do těla. Z těla se sbírá krev odkysličená a je vedena horní a dolní dutou žilou do pravé síně (v dolní duté žíle jsou kapsovité chlopně). Z pravé síně vede odkysličená krev do pravé komory a dále do plicního oběhu. Aorta aorta vzestupná – z ní odstupují dvě věnčité tepny oblouk aorty – odstupují z něj: kmen hlavopažní – pravá společná krkavice + pravá tepna podklíčková levá společná krkavice levá podklíčková tepna, krkavice vedou do hlavy, podklíčkové tepny do horních končetin aorta sestupná – sestupuje podél páteře a má tyto části : aorta hrudní – odstupují z ní tepny vedoucí k jícnu, průduškám, osrdečníku a tepny mezižeberní aorta b

Témata, do kterých materiál patří