Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
13.Realismus

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (127 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

13)Světový Realismus 2. pol. 19. stol. Znaky: objektivita (ale i přes snahu autor uplatňuje svůj názor) autor není účasten příběhu, stojí nad ním jako objektivní vypravěč (píše ve 3. osobě) pravdivost bez idealizace (přesné, až vědecké studium života společnosti) důraz kladen na současnost, bez úniků do minulosti nebo exotických krajin kritika nedostatků společnosti touha křivdy napravit typizace-hlavní hrdina je průměrný, nese znaky celé skupiny, průměrný měšťan, vyvíjí se jazyk odpovídá prostředí (dialekty, slangy) kompozice-jednoduchá, antická (expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa) Naturalismus krajní směr realismu natura=příroda aplikace Darwinovy teorie dědičnosti determinace (určenost) biologická (pudy, geny) společenská (je téměř nemožné dostat se z nižších tříd do vyšších) Pomezí mezi romantismem a realismem Emily Brönteová(1818-1848) jediný román-Na větrné hůrce Základem příběhu je příjezd pana Lockwooda na Drozdov, který si pronajal na určitou dobu od pana Heathcliffa z Větrné hůrky. Právě zde se odehrála nespoutaná a vášnivá láska mezi tvrdohlavou Kateřinou a divokým Heathcliffem. O jejich lásce panu Lockwoodovi vypráví hospodyně Deanová, jež na Větrné hůrce dříve sloužila. Kateřina Earnshowová zde vyrůstala se svým bratrem, chůvou, sluhou Josefem a otcem. Jednou otec přivedl z cest Heathcliffa. Od prvních počátků se do sebe Kateřina s Heathcliffem prudce zamilovali. Kateřina se ale provdala za Edgara Lintona, a tak jejich láska nedošla naplnění. Přestože Heathcliff Kateřinu stále miloval, proměnila se jeho láska ve stejně velkou nenávist. Pomstil se sňatkem s Edgarovou sestrou, se kterou měl syna Lintona. Jeho matka však brzy po protrpěném životě zemřela. Edgarovi a Kateřině se narodila dceruška, která se jmenovala stejně jako matka. Ta také brzy zemřela a malá Kateřina zůstala s otcem sama. Po jeho smrti odešla na Drozdov a místo Lintona, který zemřel, se zamilovala do muže, jímž dříve opovrhovala. Závěrem příběhu umírá také Heathcliff, stále pln lásky ke Kateřině. Charlotte Brönteová(1816-1855) hrdinky románů bojují proti opomíjenému postavení ženy tím, že nechají vyniknout a promluvit své ušlechtilé mravní hodnoty Jana Eyrová, Villette, Shirley Francie Honoré de Balzac(1799-1850) Život Přišel do Paříže nikoli aby studoval práva, jak si přál otec, ale aby si dobyl slávu spisovatele, stal se románovým kronikářem města. Krátkou dobu pracoval jako notář. Jeho spisovatelská kariéra začala u gotického, neboli černého románu. Jde o prozaický útvar s mystickým, záhadným a tajemným dějem. Tyto romány ale byly umělecky zcela podprůměrné. Toužil proniknout do aristokratické společnosti a získat finančně nezávislé postavení, ale všechno úsilí bylo marné. Napsal kolem 97 románů. Psal od 20 let, a někdy i 16 hodin denně, protože se většinu svého života topil v dluzích. Jeho finanční situaci měl vylepšit sňatek s polskou šlechtičnou, ale ta brzy po svatbě zemřela. Dílo celý cyklus románů a povídek se jmenujeLidská komedie průřez společnosti od nejnižších vrstev až k vrcholkům Balzac sám ji rozdělil do tří částí-Studie mravů,Studie filozofické aStudie analytické; toto dělení je však mechanické, neboť některé romány, které na sebe navazují, zařadil do různých oddílů některé postavy se objevují opakovaně hlavní trilogie-Otec Goriot,Ztracené iluze,Lesk a bída kurtizán Otec Goriot(1835) předvádí smutný osud bohatého kupce, který provdal své dcery, Anastázii a Delfinu, za šlechtice, sám však dožívá opuštěn svůj život, neboť dcery se za otce stydí. S osudem otce Goriota se prolíná příběh studenta Evžena Rastignaka. Rastignac přišel do Paříže plný ctižádosti a vůle vyniknout. Je však chudý a na každém kroku poznává, že nadání, schopnosti, pracovitost i charakter nejsou k ničemu, nemá-li člověk peníze. Sestřenice mu dává ponaučení, jak se má chovat ve společnosti, chce-li něčeho dosáhnout:Čím chladněji budete počítat, tím rychleji půjdete nahoru. Bijte bez lítosti, budou se vás bát. Berte ženy a muže jen jako dopravní koně, které zanecháváte, zchvácené na každé zastávce, tak dojdete až k vrcholu svých tužeb… Zmocní-li se vás opravdový cit, ukryjte jej jako poklad, neprozraďte ho nikdy, byl byste ztracen. Rastignac v honbě za kariérou a penězi skutečně odhazuje všechny morální zásady. Jeho praktickén zkušenosti doplní bývalý trestanec Vautrin i teoretickým zdůvodněním. Vautrin má vyléčit mladého hrdinu ze zbytků iluzí. Rastignac se zprvu bouří proti jeho cynismu, a když je Vautrin odhalen jako zločinec, mladistvé iluze Rastignakovy ještě načas vítězí. Obětavě ošetřuje umírajícího Goriota, ale po jeho smrti jde ,,dobývat život“. V dalších románech pronikl již Rastignac do velkého světa a stal se politikem, který opustil ideály mládí a přijal Vautrinovu životní filozofii. Ztracené iluze(1837-1843) sledují souběžně historii Luciena Rubempré, venkovského básníka, který v Paříži poznává rub umělecké slávy: úspěch uměleckého díla je závislý na zájmech kliky, jíž umělec slouží, o talentech rozhodují nakladatelé, prodejnost vládne i v divadelním světě. Hrdina je postaven před rozhodnutí: žít čestně, ale odříkavě, nebo se zaprodat a dosáhnout úspěchu. Lucien se dává na cestu žurnalistiky, má úspěchy, ale nakonec padá do léčky, kterou mu připravili nepřátelé. Jeho protikladem v románu je vynálezce David Séchard: na rozdíl od poněkud zženštilého Luciena je Séchard rozvážný a morálně pevný. Věří, že svou prací dosáhne významného postavení. Jeho vynálezu však využije zámožný podnikatel a Séchard je nakonec rád, když zachrání holý život. Lesk a bída kurtizán(1838-1847) napínavý román zobrazuje spojení finančního světa (bankéř Nucingen) s pařížským podsvětím. Lucien, hrdina z předchozího románu, se naučil ,,umění žít“. Zůstal slabochem, který se žene pouze za milostným uspokojením nebo společenským úspěchem. Na jeho povahu doplácí i milenka Ester-kurtizána, kterou společenské podmínky vehnaly do role ženy obšťastňující mužskou společnost, jíž však hluboce pohrdá. Lucien končí ve vězení sebevraždou. Li

Témata, do kterých materiál patří