Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


17.Impresionismus

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (206,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

17)Impresionismus Impresionismus je umělecký směr, který vznikl koncem 19. století. Byl reakcí na ateliérovou malbu, jeho cílem je malba v přírodě, kde se pokouší zachytit okamžitou atmosféru dané chvíle,neopakovatelné chvíle, okamžik duševního rozpoložení. Navazuje na realismus, se kterým má mnoho společných prvků. Pojem impresionismus je odvozen od obrazu Clauda Moneta Impression, soleil levant (Dojem, východ slunce), který byl roku 1874 vystaven na výstavě nezávislých malířů v Paříži. Poprvé tento pojem (v hanlivém smyslu) použil kritik Louis Leroy, neboť obraz považoval za nedokončený. Prosazení impresionismu ukončilo tradiční akademické umění a nastal rozvoj moderního umění. Literatura Literární impresionismus se projevil především posílením lyričnosti a hudebností verše. Tematicky se orientoval na intimní a přírodní poezii. Dále došlo k vyjadřování v náznacích, popisování emocí a nálad. To samozřejmě vedlo k jistému sblížení se symbolismem. Z toho logicky vyplývá, že se impresionismus se objevoval především v básních, kde lze poměrně dobře vystihovat nálady a pocity, pokud se objevil v próze nebo dramatu, byly u hrdinů také vyzdvihovány především jejich pocity a nálady, což nutně vedlo k chatrnosti děje, tato díla pak neměla úspěch. Světová literatura Paul Verlaine - Francouz Paul Bourget - Francouz André Gide - Francouz Marcel Proust - Francouz Hugo von Hofmannsthal - Rakušan Anton Pavlovič Čechov - Rus Rainer Maria Rilke - pražský Němec Franz Kafka - pražský německy píšící Žid Česká literatura Antonín Sova Karel Hlaváček Jiří Mahen Marie Pujmanová Rudolf Těsnohlídek Růžena Svobodová Vilém Mrštík Fráňa Šrámek Symbolismus Symbolismus je umělecké hnutí, které vzniklo ve Francii roku 1886, největší rozmach byl na přelomu 19. a 20. století. Symbolismus byl reakcí na popisnost naturalismu a parnasismu (v Čechách Lumírovci). Toto hnutí částečně navazuje na romantismus. Jejich cílem bylo zobrazovat věci, které nelze racionálně popsat (nálady, emoce,myšlenky,city atp.), tj. zobrazit (nakreslit, popsat atp.) nezobrazitelné, snažili se proniknout k podstatě skutečnosti - usilovali o vnímání umění všemi pěti smysly. K tomu jim měl pomáhat symbol, který se měl stát prostředníkem mezi skutečným světem a „světem duše“ a měl v náznaku odkrývat tajemství ukryté v nitru věcí. Symbol nebyl přímým pojmenováním věci (problému, stavu atp.), ale pouhým náznakem, sugescí podstaty věci. Symbolisté se snažili vytvořit umění, a to soustředěným vnímáním celé umělcovy bytosti, všemi pěti smysly, které měly splynout. Symbolisté věřili, že umění by mělo chtít zachytit více absolutních pravd, které mohly být zpřístupněné jen nepřímými metodami. Symbolisté se dělili na několik skupin. Jejich chápání symbolu bylo radikálně odlišné. Základní představy byly symboly jako: Nápověda - tj. má čtenáři vsugerovat nějaký pocit, náladu, … Jednoznačný znak Literatura V literatuře využívali báje, mýty a pohádky. Symbol měl umožnit čtenáři uhodnout tajemství ukryté v nitru věci. V literatuře tyto představy vyjadřují nepřímo (metaforou). Symbolismus zahájil prudký rozvoj básnické obraznosti, kladl velký důraz na hudebnost. Tyto prvky často vedly k nesrozumitelnosti a nepochopitelnosti jejich náznaků. Významným prvkem jejich poezie byl volný verš, který používali pravděpodobně jako první. V literatuře chce básník svým dílem především zapůsobit, nezáleží mu na plném pochopení. Používá se především volný verš, básníci se snaží o hudebnost verše. V Čechách a na Moravě byl hlavním propagátorem symbolismu časopis Moderní revue, kde byly odmítány téměř všechny dosavadní představy o literatuře. Zdůrazňoval se ideál svobodného, naprosto ničím nespoutaného jedince. Světová literatura Stéphane Mallarmé Paul Verlaine Arthur Jean Nicolas Rimbaud Charles Baudelaire Valerij Jakovlevič Brjusov Andrej Bělij Alexandr Alexandrovič Blok Marina Ivanovna Cvětajevová Drama: Maurice Maeterlinck Stanislaw Wyspanski William Butler Yeats Henrik Ibsen Čeští spisovatelé Otokar Březina Karel Hlaváček Antonín Sova Viktor Dyk Paul Verlaine(30.3.1844 - 8.1.1896) Paul Verlaine [Verlen] byl francouzský básník, představitel prokletých básníků a symbolismu. Život Narodil se v městě Méty jako syn důstojníka. Po nedokončených studiích působil dočasně jako úředník v Paříži, po seznámení s Rimbaudem opouští rodinu a začal s ním žít, byl na něm velmi závislý a velmi ho obdivoval. Oddal se bohémskému stylu života. Postupně propadl tuláctví a alkoholu. V Bruselu (1873) na Rimbauda vystřelil (rozešli se), Verlaine byl odsouzen na 2 roky, ve vězení prodělal léčbu, uchýlil se k víře, ale po čase se vrátil ke svému způsobu života. Dílo Verlaine se právem stal mistrem náladovosti. Na rozdíl od Baudelaira, jehož vliv ve Verlainově díle ještě doznívá, nepředstavoval typ básníka intelektuálního; je smyslový, náladový a bezprostřední. Poezie Ve svých sbírkách zachycuje citové a náladové odstíny okamžiku, který je spojen s obrazy a představami. V jeho poezii se pocity vyvozují z dojmů a doteků (lidí, předmětů, přírody). V jeho verších je zajímavým způsobem zdůrazněn rytmus a melodie, dosahuje toho tím, že klasický verš nahradil veršem o lichém počtu slabik a rým asonancí. Tento druh poezie inspiroval mnoho hudebních skladatelů. Romance beze slov(1874)Romance beze slov obsahuje ve svých čtyřech částech (Zapomenuté drobné árie, Belgické krajiny, Birds in the night, Akvarely) dvacet převážně milostných a lyrických básní, často uvozených mottem. V první části se Verlaine zpovídá ze svých vnitřních pocitů, druhá část je svázána s osobností A. Rimbauda, třetí díl zachycuje autorův monolog o jeho intimním životě a Akvarely relfektují Verlainův pobyt v Anglii. Básníkovy verše upřednostňují hudebnost, zpěvnost, lyrickou jemnost a intimní zahalenost. Význam slova stojí až na druhém místě. Autor své básně zakrývá rouškou rána, večera či noci; z ročních období je to jaro a podzim. Saturnské básně Galantní slavnosti Dobrá píseňv této sbírce oslavuje prostý a klidný život se svou ženou - Math

Témata, do kterých materiál patří