Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3. č. romantismus máj

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36,55 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Romantismus a počátky realismu v české literatuře 30. léta 19. století, české země součásti Habsburské monarchie potlačování jakýkoliv projevů literatura většinou výchovného charakteru, změna se stala u Máchy znaky: důraz na city a fantazii pocit osamocení a bezmoci rozpor mezi sny a skutečností obdiv minulosti únik do přírody→ vlastního nitra hrdina se bouří a obviňuje společnost často téma nešťastné lásky hrdina splývá s autorem – nechce se přizpůsobit, vyvrženec často cikán, vrah, loupežník, … scenérie hřbitovů, přírody, jezer, tajemných míst počátky realismu v 2. polovině 19. století vrchol romantismu v české literatuře prvky romantismu se objevují v díle J. K. Tyla, K. J. Erbena, Boženy Němcové i Karla Havlíčka Borovského u některých je přístup odlišný, zejména u Němcové a Borovského – objevují se prvky realistické (snaha o zobrazení reality, skutečnosti – objektivita, typizace) Pokračovatelé Máchovi nedosáhli úrovně a originality Karel Sabina –povídka Oživené hroby –osudy politických vězňů Josef Václav Frič – Písně z bašty Paměti Máj – Karel Hynek Mácha druh:lyricko-epický žánr:sbírka básní směr: romantismus v české literatuře čas a prostor:krajina hradu Bezděz, okolí Doks, rozlehlé rybníky, hory 1. a 2. Máj, o 7 let později jazyk a styl:velké množství básnických vyjádření: metafora –„jezero zvučelo tajný bol“ personifikace –„mech šeptal“ gradace –„temná noc, temnější nastává“ epiteton –„jezero hladké“ příměr –„planoucí tam, co slzy lásky“ metonymie –„ke kapli přišel sbor“ oxymoron –„mrtvé milenky cit“ aliterace– „řetězůřinčí hřmot“ kompozice: děj stoupá, vrcholí a opět klesá intermezza děj zpomalují a vysvětlují 4 zpěvy a 2 mezizpěvy příběh až na druhém místě, důležité jsou myšlenkové pochody námět:tragický příběh dvou milenců Jarmily a Viléma hlavní postavy: Hynek: autor, básník, lyrický subjekt, ztotožnění Vilém: v mládí vyhnán z domu, vůdce loupežníků (strašný lesa pán) žárlivý, miluje Jarmilu a je odsouzen za vraždu jejího svůdce bouří se proti společnosti, obviňuje ji, sám není vinen: „Či vinou kletbu nesu?“ Jarmila: skok do jezera→ sebevražda miluje Viléma, ale neunese vinu Jarmila, Vilém, Hynek – v básni rozmístěni tak, aby se nepotkali v jejich řeči vložené úvahy, pocity, prožitky (lyrika) Mácha se v závěru stylizuje do postavy Hynka 1. zpěv obraz Májové přírody, motiv lásky a nevěry, Jarmila marně čeká na Viléma – „On nejde! Již se nevrátí! – Svedenou žel tu uchvátí!“ poslíček špatných zpráv – Vilém má být popraven dozvídáme se, že byl Vilém v mládí otcem vyhnán z domova, stal se loupežníkem→ „Strašný lesů pán“ zabíjí svůdce Jarmily, ale netuší, že je to jeho otec → má být 2. Máje popraven Jarmila skočí do jezera → sebevražda autor řeší otázku viny, trestu, cti a lidské věrnosti 2. zpěv znázornění času, věčnost přírody noc před popravou, Vilém přemýšlí o smyslu života, o životě, smrti, marná vzpoura proti osudu→ pocit křivdy upadá do silné duševní propasti, vrací se do dětství – zdůvodňuje své chování tímto zamýšlením se sám trestá a odsuzuje 1. Intermezzo příroda a sbor duchů čekají na nešťastníkův návrat do lůna Matky Země 3. zpěv 2. Máj – den popravy (davy lidí stoupají na kopec popravy) vězeň se naposledy rozhlíží, sklání hlavu pod katův meč: „Strašně skončil svůj život ten, co tak miloval svou vlast i svůj kraj.“ krása přírody X lidský osud Vilém (autor) se vyznává přírodě, rodné zemi obžaloba společnosti, poslední pozdrav vězňův, dav na něj křičí, obviňuje ho popraven mečem – tělo vpleteno do kola, jeho kostra zůstává dlouhá léta, až zaujme mladého básníka končí verši „Viléme! Viléme! Viléme!“ 2. Intermezzo nářek Vilémových „druhů noční chvíle“, že ztratil vůdce příroda oplakává svého pána 4. zpěv po 7 letech→ blíží se j městu jezdec na koni → autor se ztotožňuje s hlavním hrdinou hledá lebku – poradí mu hospodský dojde k popravišti a vidí lebku i kostlivce „Hynku, Viléme, Jarmilo!“ Přijetí díla:v Máchovo době nepřijato, vytýkán nedostatek talentu vytýkáno za „padlou dívku“ a „strašný lesů pán“, který odsuzoval společenský řád, že dílo nemá výchovný charakter (zejména J. K. Tylem) dílo bylo přijato až generací Jana Nerudy až do současnosti Karel Hynek Mácha zakladatel moderní české poezie vystudoval filozofii a práva, advokátská praxe v Litoměřicích ochotníkem Kajetánského divadla na Malé Straně jeho láska Eleonora „Lori“ Šimková – průměrná dívka, nesplňovala ideály, mučivé milostné drama (žárlivost, rozchody, útěky do přírody) – čekají spolu dítě, v den svatby je jeho pohřeb Tvorba: Obrazy ze života mého – autobiografické povídky, vydal jen 2 (Večer na Bezdězu, Márinka – obraz pražské chudiny Na Františku a promítá se tam skutečná krátká láska, ale v díle zemře) Cikáni – román Pouť Krkonošská Křivoklát – historická próza, původně to měla být velká románová skladba s názvem Kat a měla mít 4 díly (Křivoklát, Valdek, Vyšehrad, Karlův Tejn) Kytice – Karel Jaromír Erben druh:lyrika žánr:balady směr: romantismus s realistickými prvky čas a prostor:čas není určený český venkov jazyk a styl:romantické prvky – líčení prostředí přírody (hřbitovy, lesy či jezera) er-forma Erben se snaží o jednoduchost, užívá jednoduchý verš, stručnost, názornost kompozice: sbírka se skládá z 12 balad, které jsou řazeny proti sobě Kytice X Věštkyně – dává naději vlastencům na lepší budoucnost Polednice X Vodník – zobrazení nadpřirozených postav a jak můžou měnit nás život k horšímu Poklad X Dceřina kletba – narušení vztahu mezi matkou a dítětem Svatební košile X Vrba – o proměně člověka (obživlá mrtvola milence a žena převtělená ve vrbu) Zlatý kolovrat X Záhořovo lože – důraz v těchto baladách je kladen na vinu člověka a uvědomění si té chyby Štědrý den X Holoubek – základní motiv láska a smrt námět:ukázat, že lidská společnost si většinou za násadky hříchů může sama, každý člověk má svůj osud a pokus o změnu osudu se krutě trestá, nejsilnějším citem je zde mateřství Kytice Je o smrti matky, které se zželelo svých nešťastných dětí, a proto sestoupila do drobného kvítku, který děti nazvaly pod

Témata, do kterých materiál patří