Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


3._J._A._Komensky_-_Labyrint_sveta_a_raj_srdce-1

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (46,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

3. 1. J. A. Komenský – Labyrint světa a ráj srdce 2.30. léta, první polovina 17. stol., válka končí porážkou na Bílé hoře. Poprava 27 českých pánů, povoleno pouze katolické náboženství, vedení škol a kultury bylo svěřeno do rukou jezuitskému řádu. Doba temna a stagnace kulturního i politického života. 3. V Labyrintu se Komenský nepředstavuje jako myslitel světa, nýbrž jako poutník, který světem prochází. Poutník se rozhoduje, jaké povolání bude dělat. Vypraví se tedy do světa, povolání nejprve poznat. Přidají se k němu průvodci Všezvěd Všudybud, který mu radí, aby byl se vším spokojen, nic nekritizoval, že se tak vyhne nesnázím, a Mámení. Na krk mu dají uzdu Všetečnosti a na nos nasadí „růžové“ brýle, které zkreslují pohled na svět. Jejich sklo je z Domnění a obruba ze Zvyku. Poutník si je naštěstí nasadí nakřivo, takže vidí věci, tak jak jsou – realisticky. Pak prochází se svými průvodci městem, které symbolizuje svět. Obyvatelstvo je rozděleno na šest stavů: (řemeslníci, učenci, duchovní, vrchnost, rytíři a domovní stav). Každý stav bydlí v jedné z šesti ulic, které ústí do náměstí. Poutník pozoruje jejich život, ale všude nachází neupřímnost, marnost a podlost. Ve městě se také nachází zámek Moudrosti a hrad Štěstěny, ale i zde odhaluje Poutník díky špatně nasazeným brýlím zlo. Ze zoufalství chce utéct, umřít. Na výzvu Boha se uchýlí z labyrintu světa do ráje svého srdce, do samoty a rozjímání. Nachází cestu k pravému životu v lásce k Bohu a bližnímu. 4.Charakteristika hlavní postavy: Poutník (Komenský) je nejprve mladý a nezkušený. Díky špatně nasazeným brýlím dokáže vidět svět takový, jaký je. Je realista.Nejprve se snaží všechno poznat, ale když je již zkušenější a vidí, jaký je svět, začíná chápat, že jediné, co je bezchybné a krásné, je víra v Boha. Proto se obrací do svého srdce – ke Kristu. Kdyby si to neuvědomil, byl by asi zarmoucený, smutný, protože zjistil, že ve světě je spousta trápení, falše a nespravedlnosti. Takto ale svoje trápení vyřešil a je nyní spokojený a šťastný. Je uzavřený sám v sobě. Ale není sám – má Boha. 5. Filozoficko-náboženské dílo plné alegorií, metaforických a obrazných přirovnání, alegorií a personifikací. Kniha je napsána staročeštinou a latinsky, vyskytuje se zde spousta archaismů, přechodníků a výrazů z latiny. Jde o prózu. Místo českého atd. je v knize používáno latinské etc. Jako ve většině knih této doby je za úvodem napsáno Amen.(Některá slova a slovní spojení pro mě byla opravdu neznámá, nová a zajímavá (čtyrmecitma = čtyřiadvacet; prohledací = průhledný; fresovat = trápit se atd.)) 6. Komenský se nám snaží vysvětlit jeho názor na povahu lidstva, na špatné lidské vlastnosti tehdejšího světa. V první části poutník poznává složitý svět plný přetvářky. Přichází na to, že na světě se nic nedá rozdělit na dobro a zlo, na černou a bílou, a že svět je jeden velký chaos. Uzavírá se tedy společně s Kristem do ráje svého srdce. Autor v knize věnuje velkou pozornost mezilidským vztahům, poutník dokáže rozlišit přetvářku od skutečnosti. 7. Jazyková stránka díla se mi zdála velice zajímavá, ale myslím si, že není jednoduché vyznat se ve větné stavbě, kterou Komenský používal. Klade totiž sloveso až na konec věty, a to může způsobit zmatek. Líbí se mi, jak je dílo prostoupeno alegorii a podněcuje tím čtenářovu fantazii. Líbí se mi také filosofické úvahy o životě a o lidech, vedoucí člověka k zamyšlení nad sebou samým. Je až neuvěřitelné, jak dílo odpovídá, současnosti. Ukázka: Tento úryvek jsem si vybrala, protože dává příležitost shlédnout typickou větnou stavbu celého díla. Obsahuje řadu přechodníků, které jsou v knize velmi časté. Zvláštní je také, jak autor používá protiklad – Panuj, Služ; Rozkazuj, Poslouchej…. Jan Amos Komenský Narodil se 28. 3 1592 na Moravě. Byl významným spisovatelem, humanistou, filozofem, teologem a zakladatelem moderní pedagogiky. Byl posledním, biskupem jednoty bratrské a politickým mluvčím české protikatolické emigrace. Studoval v Přerově na bratrské latinské škole a na německých protestantských univerzitách (v Herbornu a Heidelberku), poté působil jako učitel a kněz jednoty bratrské v Přerově a Fulneku. Po bitvě na Bílé hoře se musel skrývat, r. 1628 opustil vlast a usadil se v Lešně. Podnikl cesty do Anglie, Švédska a Uher, kde uplatňoval své pokrokové pedagogické názory (proto je nazýván učitelem národů). V Lešně setrval do požáru v r. 1656. Poslední léta trávil v Amsterodamu. Celý život se zabýval myšlenkou zpracovat souhrn lidského vědění tzv. pansofie (=vševěda) Byl přesvědčen, že dokonalé vzdělání může převychovat celé lidstvo. Zemřel 15. 11 1670 v Amsterodamu, jeho ostatky leží v Naardenu. Díla: filosoficko-náboženská díla: Labyrint světa a ráj srdce Kšaft umírající matky jednoty bratrské Hlubina bezpečnosti Listové do nebe Truchlivý pansofická díla: Všeobecná pravda o nápravě věcí lidských pedagogická díla: Svět v obrazech – Orbis pictus Škola hrou – Schola ludus Velká didaktika Informatium školy mateřské Brána jazyků otevřená díla, která měla podpořit rozvoj českého jazyka: O poezii české Další díla:-Podklad jazyka českého (nebyl dokončen, protože shořel v Lešně) - Moudrost starých Čechů - Mapa Moravy -Divadlo světa -Cesta světa

Témata, do kterých materiál patří