Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


30.Jaroslav Seifert, Praha v literatuře a umění

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (87 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

30)Jaroslav Seifert, Praha v literatuře Jaroslav Seifert (*1901, † 1986) „básník Prahy“ považován za nejlepšího autora 20. století Narodil se v Praze na Žižkově v dělnickém prostředí (Jeho otec byl zámečník) Básník, prozaik, dramatik, novinář, překladatel Studoval gymnázium, kvůli válce studium přerušil a potom se do školy již nevrátil, učil se dále sám Věnoval se žurnalistice publikoval v časopisech (Rudéprávo,Rovnost,Reflektor ) Byl spoluzakladatelemDevětsilu Zakladatel KSČ(1921), po 5 letech odstupuje ze strany z důvodů nespokojeností s vývojem strany (Nechce se orientovat na východ), později působil v sociálnědemokratickém tisku za okupace vlastenecká poezie člen protifašistické fronty po únoru 48 v opozici 1949 své novinářské činnosti zanechal, nejprve překládal knihy a poté sám píše Těžká choroba pohybového ústrojí mu znemožňuje významnější tvůrčí práci Svým odvážným vystoupením protiRusku na2. sjezdu Svazu československých spisovatelů si získal autoritu, díky níž byl v roce 1969 zvolen jehopředsedou v době normalizace vydáván v malém nákladu podepsal Chartu 77 V roce 1984 obdržel jako dosud jediný český literátNobelovu cenu za literaturu 1984 Nobelova cena za literaturu – peníze nechal ve Stockholmu – cena Jaroslava Seiferta pro objev roku motivy mládí, vzpomínky na život, příroda, láska, Praha, žena (Matka, Milenka) množství metafor, inspirace lidovou poezií 20. léta (proletářské umění, poetismus + technika) Město v slzách - Básnická prvotina věnovaná S. K. Neumannovi. Jednoduchá sbírka s nadsázkou motiv velkoměsta sociální motivy báseň:Děti z předměstí Sborník Devětsil báseň:Slavný den(oslava vzniku Československa) Samá láska - Sbírka ovlivněna smutkem nad dosavadním světem plným záští a nenávisti. Ilustruje přechod od proletářské poezie k poetismu „lyru elektrickou a železnou píseň chce kamennému mostu pět“ proletářské umění + poetismus motiv Prahy, civilizace, touha po lásce Na vlnách TSF – Básně:Svatební cesta,Park, Zmrzlina poezie. (1925) – ovlivněno jeho cestami do SSSR a Francie. Tato sbírka velmi ovlivnila vznikající poetismus. Verše jsou zde pečlivé a jednoduché – mají blízko k písni. Později byla vydána pod názvemSvatební cesta TSF = Télegraphie sans fil – tj. rozhlas bez drátu. Písmo každé básně se vizuálně mění. Sbírka je chválou na velkoměsta, jejich velikost, živost, energii a ruch v ulicích. Seifert se inspiroval svou cestou po Evropě zejména Paříží. („Paříž je zrcadlo Evropy…“) Je to typický příklad poetismu. bezdrátová telegrafie motivy dálek, exotiky, zkracování vzdáleností mez lidmi pomocí techniky optimismus Slavík zpívá špatně - po cestě do Ruska, Ruské motivy Poštovní holub- zkracování vzdáleností, Optimistické myšlenky, hledání životních jistot Kamenný most ( projev vlastenectví a víra v český národ a vítězství nad fašismem ) 30. léta (subjektivní lyrika, zpěvné básně) Jablko z klína - (1933) – tato sbírka je jemněironická (místy sebeironická). Básně v ní jsou lyrické. Prolíná se zde nostalgie vzpomínek spolu s tušenými (ale neprožitými krásami). Postupně se ztrácí intimnost jeho citu a prožitky získávají obecnější platnost. Tato sbírka znamenala velký zlom v jeho tvorbě a vlastně zde byl vytvořen prostor pro další období a pro tvorbu jinou než poetistickou. Ovlivnění poetismem však Seifertovi zůstalo do konce života. Ruce Venušiny -báseň:Chrlič zázrak křtitelnice vysvlečený po pás, rytmy bubnování, jako zrnka vína. Jaro sbohem -(1937) – tyto dvě sbírky, znamenají návrat Seifertova zájmu k politickým problémům a zájmu o naší zem. Jedná se o ohlasy na nastupujícífašismus. To potvrzují básně: Píseň – lásky k vlasti a rodné zemi, kterou symbolizuje dívka Rok 1934 Jaro 1936 Májová krajina Zhasněte světla (1938) – vlastenecká poezie, kde se projevuje obava o osud země, reakce na mnichovskou zradu, vydáno s podtitulemLyrické glosy reakce na Mnichov motiv domova, vlasti obava o osud národa básně: Zhasněte světla, Píseň o rodné zemi Vějíř Boženy Němcové (1940) - lidově vlastenecká poezie. Evokuje statečnost české spisovatelky a přirovnává ji k obrazu vlasti. velký ohlas, básněbez názvu lehce se dotkl společenské situace symbol národa a statečnosti Světlem oděná - spolu s Kamenným mostem se jedná o proti okupační poezii motiv Prahy, Praha – symbol krásy a slávy za okupace Kamenný most za okupace, cenzurována psáno jako by procházel po pražských památkách báseň:Staroměstský orloj Přilba hlíny (1945) – vzdává dík osvoboditelům, raduje se zPražského povstání a lituje mrtvých na barikádách, radost z osvobození. báseň vznikající za války a jejího konce básně:Květinové noci, Barikáda z rozkvetlých kaštanů 50. léta Píseň o Viktorce - motiv B. Němcové velmi kritizován že není politicky agitační Maminka (1954) – vzpomínky na dětství, na maminku (poděkování), která dokázala udělat domov krásným, i když byli chudí matka – centrum dětského života 60. léta Šel malíř chudě do světa -zpěvné básně k obrázkům M. Alše Halleyova kometa člověk by měl žít tak dlouho aby viděl přelétat dvakrát Halleyovu kometu 70. léta Chlapec a hvězdy – určeno pro děti k obrázkům J. Lady koncipováno dle 4 ročních období (popisuje život na vsi) Morový sloup vyjádření ke společenské situaci vydáno i oficiálně Býti básníkem (1984) motiv kontrastu minulost x současnost jeho poslední sbírka, loučení se světem Umělecké slohy a památky Prahy Románský sloh rotundy (sv. Martina, sv. Langera, sv. Křtitele) bazilika sv. Jiří na Pražském hradě Gotika opěrné pilíře doba Karla IV Emauzy, sv. Vít, Karlův most, Prašná brána, Týnský chrám Renesance měšťanské domy Belveder, Hvězda, Lobkovický palác, Míčovna Pražského hradu Baroko kopule, zdobnost kostel sv. Mikuláše na Malé straně a Staroměstském náměstí sochy na Karlově mostě Loreta Kostel u Ignáce na Karlově náměstí Klasicismus Stavovské divadlo Secese Kubismus Chocholovy domy Funkcionalismus Veletržní palác Moderní umění Tančící dům

Témata, do kterých materiál patří