Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4. Národní obrození

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25.54 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

NÁRODNÍ OBROZENÍ

-Je to uměle a dodatečně vytvořený pojem.
-Označuje složitý historický proces, při němž došlo k zastavení jazykového úpadku češtiny, k vytvoření nového spisovného jazyka, ke znovuobnovení svébytné národní literatury a posléze k národní, kulturní a politické emancipace.

ZNAKY NÁRODNÍHO OBROZENÍ:

 • velké společenské hnutí, které se týká všech

 • národně osvobozenecký boj od Habsburků

 • formování novodobého českého národa

 • počátky nového českého kulturního života

 • je označováno za vzkříšení nebo také probuzení českého národa obrozenci

Periodizace
-Jako národní obrození obvykle označujeme období, jehož počátek spadá do 70 let 18. stol. a konec do 50. let stol. následujícího. Tradičně bývá literární historií děleno do čtyř etap.

Členění – vývojové fáze NO

1. fáze - OBRANNÁ

 • do počátku 19. stol.

 • vliv osvícenství

 • hl. vědci – jazykovědci (Dobrovský)

– historici (Dobner, Pelcl)

+ vznik novočeského divadla (Thám)

+ počátky č. novinářství a vydávání č. knih (Kramerius)

2. fáze – OFENZIVNÍ

 • do konce 20. let 19. stol.

 • vliv preromantismu

 • vědci i umělci – a) věda - jazykovědci (Jungmann)

- historici (Palacký, Šafařík)

b) umělci – básníci (Kollár, Čelakovský)

– divadelníci (Klicpera, Štěpánek)
3. + 4. fáze – VRCHOL NO

 • umělci

3. fáze (30. léta) – vliv romantismu (Mácha, Tyl, Erben)

4. fáze (40. léta) – počátky realismu (Havlíček Borovský, Němcová)

PRVNÍ ETAPA NÁRODNÍHO OBROZENÍ (70. LÉTA 18. STOL. – 19. STOL.)-OBRANNÁ
-Byla spjata s osvícenstvím, měla vědecký charakter a klíčovou rolí v této době sehrála jazykověda
-Společným rysem vlastenců bylo zaměření na českou minulost, vyzdvihování její velikosti a slávy
-do počátku 14.stopletí
-Cíl: snaha čelit germanizaci. Zachránit a obnovit základy české vědy a kultury

Jazyková obrana – je pojmenování pro obvyklé publicistický text, který vyzdvihoval slávu Čechů v minulosti, naříkal nad neblahým stavem národa a jazyka v současnosti a zároveň protestoval proti tomuto jakože bezpráví. Později obrany poukazovaly i na praktičnost a nutnost češtiny
F.M.PECL –OBRANA JAZYKA SLOVENSKÉHO, ZVLÁŠTĚ ČESKÉHO
KAREL IGNÁC THÁM – prvním autorem byl jazykovědec, básník a překladatel divadelních her –
OBRANA JAZYKA ČESKÉHO PROTI ZLOBIVÝM JEHO UTRHAČŮM

JOSEF DOBROVSKÝ -Historik, jazykovědec, slovníkář, vědecká autorita evropského formátu,
zakladatel vědecké slavistiky a bohemistiky
-Uměl 12 cizích jazyků
-vytvořil základy novočeského spisovného jazyka
-Zabýval se matikou, fyzikou, archeologií a botanikou
-ustálil jazykovou normu/pravidla= vzor: Veleslavínská čeština a Jazyk bible kralické
-díla buď v němčině a nebo latině

 • DĚJINY ČESKÉ ŘEČI A LITERATURY- nazval ji ,,,zlatým věkem‘‘ českého písemnictví
  -tímto dílem položil základy české lit. historie

 • ZEVRUDNÁ MLUVNICE JAZYKA ČESKÉHO-mluvnické zásady Dobrovského
  - první vědecká mluvnice českého jazyka
  -v ní sepsaná norma pro spisovný jazyk

Témata, do kterých materiál patří