Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


4. Národní obrození

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,54 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

NÁRODNÍ OBROZENÍ ZNAKY NÁRODNÍHO OBROZENÍ: velké společenské hnutí, které se týká všechnárodně osvobozenecký boj od Habsburkůformování novodobého českého národapočátky nového českého kulturního životaje označováno za vzkříšení nebo také probuzení českého národa obrozenci Periodizace-Jako národní obrození obvykle označujeme období, jehož počátek spadá do 70 let 18. stol. a konec do 50. let stol. následujícího. Tradičně bývá literární historií děleno do čtyř etap. Členění – vývojové fáze NO 1. fáze - OBRANNÁ do počátku 19. stol.vliv osvícenstvíhl. vědci – jazykovědci (Dobrovský) – historici (Dobner, Pelcl) + vznik novočeského divadla (Thám) + počátky č. novinářství a vydávání č. knih (Kramerius) 2. fáze – OFENZIVNÍ do konce 20. let 19. stol.vliv preromantismuvědci i umělci – a) věda - jazykovědci (Jungmann) - historici (Palacký, Šafařík) b) umělci – básníci (Kollár, Čelakovský) 3. + 4. fáze – VRCHOL NO umělci 3. fáze (30. léta) – vliv romantismu (Mácha, Tyl, Erben) 4. fáze (40. léta) – počátky realismu (Havlíček Borovský, Němcová) PRVNÍ ETAPA NÁRODNÍHO OBROZENÍ (70. LÉTA 18. STOL. – 19. STOL.)-OBRANNÁ Jazyková obrana -díla buď v němčině a nebo latině -tímto dílem položil základy české lit. historie -v ní sepsaná norma pro spisovný jazyk -první vědecká učebnice staroslověnštiny nespolehlivost FRANTIŠEK MARTIN PELCL- zvýšení úrovně NOVÁ KRONIKA ČESKÁ –měla nahradit Hájkovu kroniku NOVINÁŘSTVÍ -první česky psané noviny,knihy -první nakladatelství=>-autorDOBRÉ RADY V POTŘEBĚ-první tištěná knížka- TROJÁNSKÁ -1.divadlo v Praze- Stavovské divadlo velké VLASTA A ŠARKA ANEB DÍVČÍ BOJ U PRAHYŠVÉDSKÁ VOJNA V ČECHÁCH PROKOP ŠEDIVÝ-autorem frašek z pražského prostředí a překladatelem řady divadelních her MASNÉ KRÁMY ANEB SÁZENÍ DO LOTERIEPRAŽŠTÍ SLÁDCI ANEB KUBÍČEK DOSTANE ZA VYUČENOU DRUHÁ ETAPA NÁRODNÍHO OBROZENÍ ( POČÁTEK 19. STOL. AŽ ROK 1830 )-OFENZIVNÍ -Byl iniciátorem prvního českého vědeckého časopisuKROK JAZYKU ČESKÉM – stať, v niž poukazuje na národní bezpráví, na poněmčování škol a úřadů SLOVESNOST ANEB SBÍRKA PŘÍKLADŮ S KRÁTKÝM POJEDNÁNÍM O SLOHU – učebnice teorie literatury, čítanka s ukázkami z literatury (domácí, cizí, starší i současné) a zároveň učebnice slohu HISTORIE LITERATURY ČESKÉ – pokus o souhrnný obraz vývoje české literatury SLOVNÍK ČESKO-NĚMECKÝ – pětidílný, nevýznamnější Jungmannova práce, obsahuje 120 000 hesel -Založil ČASOPIS ČESKÉHO MUZEA DĚJINY NÁRODU ČESKÉHO V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (byly psány německy, vrcholné dílo českého obrozeneckého dějepisectví -Zabýval se slovanskými otázkami prehistorie a archeologie, psané česky TŘETÍ ETAPA NÁRODNÍHO OBROZENÍ (30.LÉTA)- VLIV ROMANTISMU KAREL JAROMÍR ERBEN básník –zakladatel české moderní balady(nemá ještě sociální podtext), historik, folklorista (navázal na Grimmy), překladatel* v Podkrkonoší (Miletín, písmácká rodina), studia filozofie a práv, sekretář Českého muzea, archivář města Prahy, celoživotní spolupráce s Palackým Dílo: NAUKOVÁ ČINNOST (historie, překlady) – vydával památky staršího českého písemnictví (např. Husovy spisy), přeložil nestorův rukopis ruský SBĚRATELSTVÍ- folklor nejen zaznamenává, ale i dále zpracovává -Prostonárodní české písně a říkadla (přes 2000) -České pohádky(např. Otesánek, Hrnečku vař, Zlatovláska, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Zlatovláska, Tři zlaté vlasy děda Vševěda,…) původní tvorba–KYTICE- 13 balad, vznikaly postupně, téměř 20 let obecné téma) - základní motivy: - boj člověka s přírodou, nadpřir. silami (bezmocnost) - mezilidské vztahy (narušení →konflikt) - vztah matka – dítě - vina a trest (často nepřiměřeně krutý) - + křesťanský základ – síla pokání, pokory → odpuštění, spása - umělecké prostředky: baladická zkratka (v ději i v popisech přírody) – vše důležité se odehraje v jednu krátkou dobuzhuštěný děj + úsporný jazyk → dramatičnost textu, sevřenost, napětí, dějový spáddokonalá zvukomalba JOSEF KAJETÁN TYL dramatik, prozaik, novinář, překladatel* v Kutné Hoře, studia na gymnáziu, od mládí ochotnické divadlo, ředitel ochotnickéhoKajetánského divadla (založil s přáteli), pakdramaturg ve Stavovském divadle, v r. 1848 poslanec říšského sněmu, v obd. Bachova absolutismu odešel z Prahy – kočovný herec (bída, policejní dohled)Považován za zakladatele českého realistického dramatu Dílo: NOVINÁŘSKÁ ČINNOST -založilKvěty + vydával další noviny a časopisy (Pražský posel, Sedlské noviny, Vlastimil,…) PRÓZA– povídky z historie i současnosti, např.Dekret kutnohorský Dramata- nezastupitelný význam pro rozvoj českého divadla hry ze současnosti –Paličova dcera,Fidlovačka (zde poprvéKde domov můj) historické –Kutnohorští havíři,Jan Hus -vrchol tvorby: - velmi nepříznivé přijetí v době kdy ho Mácha vydalMARINKA - první díl cyklu KATVEČER NA BEZDĚZU - láska s překážkami - poutník dramatické báchorky- pohádkový námět + těžiště tématu = obraz venkovského života, propojení romantického pojetí lásky a vlasteneckých myšlenek s realistickým obrazem života (proto považován zazakladatele českého realistického dramatu), lidová morálka vítězí nad negativními jevy a zlými silami –Strakonický dudák (hra o českém charakteru – láska X peníze, domov X cizina),Lesní panna,Jiříkovo vidění,… 4. ETAPA NÁRODNÍHO OBROZENÍ (40.LÉTA) - POČÁTKY REALISMU Rozvoj ve 2 oblastech - a)venkovská próza (B. Němcová) b)politická satira (K. Havlíček Borovský) povídky) a folkloristka (sbírá hl. pohádky) Život: *ve Vídni - otec asi panský kočí Josef Pankl, matka služebná Terezie Novotná, kolem původu ale řada dohadů a nejasností dětství v ratibořickém údolí u Č. Skalice (panství kněžny Zaháňské), výr. vliv babička Magdaléna Novotná v 17 letech provdána za Josefa Němce - úředník finanční stráže, vlastenec, kvůli svému vlastenectví často překládán (Chodsko, Litomyšl, Slovensko, Uhry) - BN začíná sbírat folklor v manželství neshody, finanční potíže, navíc policejní dohled, předčasná smrt Tvorba:1. Sběratelská činnost národopisné články (zachycovala běžný život na venkově - zvyky, kroje, tradice, kultura,…)sbíralapohádky - ale už vlastní převyprá

Témata, do kterých materiál patří