Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
7. Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,3 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Název:Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války Autor:Jaroslav Hašek O DÍLE: klasické dílo české literatury, vzniklo v letech 1921-1923 zobrazuje nesmyslnost a surovost války, vysmívá se jí a protestuje proti ní POSTAVY: Švejk - smíšený prosťáček s vychytralým šibalem; hájí své právo na život, ale zároveň je to prostomyslný dobrák a moudrý blázen; všechny, hlavně své nadřízené, dohání k zuřivosti; vždy jedná v klidu a horlivě plní všechny rozkazy hostinský Palivec - sprosťák, za každým druhým slovem používá vulgarismů; byl zatčen za velezradu (mouchy "sraly" na obraz císaře pána) feldkurát Katz - sluha boží, ale v boha nevěří; věčně namol; Švejk je jeho poskok, nakonec ho prohraje v kartách nadporučík Lukáš - ze Švejka šílí; známý mnoha milostnými aférami; na Švejka je vysazený čím dál tím víc Bretschneider - tajný policejní udavač, který dostane Švejka a Palivce do problémů JAZYK: dílo obsahuje hodně vulgarismů, germanismů, vojenského slangu, hovorových obratů, přímé řeči, přechodníků a archaismů některé pasáže jsou psány s viditelnou lehkostí, až improvizací objevuje se zde ale i propracovanost jazyka, když například paroduje výkladový styl, cituje písně, vědecké spisy apod. LITERÁRNÍ ŽÁNR: Satirický humoristický román, který se vysmívá válce - je jakousi humornou reakcí na válku. Dílo je groteskou, fraškou, obsahuje karikatury. TÉMA A HLAVNÍ MYŠLENKA: Situace, které se naskytly při Švejkově putování. Hlavní myšlenkou je odpor proti válce, násilí a ponižování člověka. Dílo vytvořilo nový literární typ člověka, který hájí své právo na lidskost. LITERÁRNĚHISTORICKÝ KONTEXT: Román Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války vznikl v období po 1. světové válce jako odlehčená humorná forma reakce na válku. KONTEXT AUTOROVY TVORBY: Hašek nejprve začínal jako autor krátkých humoristických povídek, které seřadil do několika knižních souborů, jako např. Trampoty pana Tenkráta, Můj obchod se psy a jiné humoresky, Mírová konference a jiné humoresky. Proslavil se odvážnou mystifikací, dílem Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona. Pilně přispíval do řady humoristických periodik. Obsah: Příběh se začíná rozvíjet v momentě, kdy se Josef Švejk, obchodník se psy stižený revmatismem dozví, že byl v Sarajevu zabit arcivévoda Ferdinand. Kvůli jeho chování v hospodě, kde si nedával pozor na jazyk, začala jeho cesta po různých rakouských institucích. Byl na policii, u soudu, vyšetřován vojenskými lékaři, dostal se dokonce do blázince, kde se mu velice líbilo. Když se vrátí domů, přijde mu obsílka, že se má dostavit k odvodu. Požádá svou hospodyni, aby jej tam odvezla na vozíčku, poněvadž ho bolí kolena. U odvodu se setká s doktorem Grünsteinem, který považuje veškeré Čechy za simulanty a ulejváky z armády, které je nutno převychovat a dostat na frontu, jak jen to půjde. I Švejk si tedy užije jeho klystýrů, chininu a výplachů žaludku. Z péče tohoto pověstného doktora se Švejk dostane na garnizón. Tam se na jednom kázání setká s Otto Katzem a když se mu jako historicky první člověk rozpláče na mši, Katz si jej vybere za svého sluhu. S tímhle polním kurátem si Švejk prožije své, zvláště, když jej opilého musí transportovat domů z různých míst a podobně. Poté, co jej tenhle věčně švorcový sluha boží prohraje v kartách, setkává se Švejk s nadporučíkem Lukášem jakožto svým novým pánem. Ve službě u něj se mu podaří způsobit různé potíže, z nichž asi nejzávažnější je odcizení psa představenému svého pána, které je důvodem odvelení Lukáše do Českých Budějovic do pluku, který se má v nejbližší době přesunout na frontu. Další z příhod, které zažije náš hrdina v pražském nadporučíkově bytě je neočekávaný příjezd jeho dřívější milenky. Druhý díl tohoto románu začíná cestou vlakem, kde Švejk samozřejmě také musí zapřičinit problémy. Stihne vrhnout špatné světlo na svého pána před člověkem, který jede zrevidovat jejich pluk, a také zatáhne za záchranou brzdu, což je důvodem jeho nuceného opuštění vlaku v Táboře – má zde zaplatit pokutu. Poněvadž veškeré peníze, jež mu věnuje postarší pán, který za něj zaplatí i drahami vyžadovanou částku, propije, vydává se ke svému pluku do Budějovic pěšky, ale zabloudí a bez dokladů je zadržen v jedné vesnici, kde ho místní policisté považují za ruského špióna. Proto ho po bouřlivé noci jeden z nich odvádí na okresní velitelství – tam ale mají o Švejkovi zprávu, a tak jej s doprovodem jednoho vojáka odešlou vlakem zase k Lukášovi, který ho celý nešťastný, že se jeho noční můra Švejk zase vrátila, posílá na tři dny do vězení za pozdní příchod k pluku. Regiment se brzy vydává na cestu do Uher do Királyhidy – Mostu nad Litavou, kde čeká na povel k přesunu na frontu. V tomto malém uherském městečku se Švejk také dokázal dostat do vězení, odkud byl spíše proto, že měl více štěstí než rozumu, brzy propuštěn. Pohnutkou pro jeho zatčení byla tentokrát patálie, kterou způsobil při předávání Lukášova milostného dopisu manželce jednoho místního mocipána – ten si ho totiž přečetl a začal běsnit, tak ho Švejk s jedním starým přítelem zmlátili. Na konci tohoto dílu mezi posádku prosakuje informace o brzkém odjezdu na frontu a Švejk kupodivu z vojenského sluhy povýší na ordonanc. Místo: Praha, jižní Čechy, Uhry Čas: začátek první světové války (1914)

Témata, do kterých materiál patří