Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Alois a Vilém Mrštíkovi - Maryša

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,75 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Alois a Vilém Mrštíkovi – Maryša Druh: realistické drama Žánr: tragédie Celkové téma: Obraz života na vesnici v 19. století, majetkové rozdíly mezi lidmi Hlavní téma: Nucený sňatek Maryši s Vávrou – rodiče toužící po majetku zkazí její život Hlavní myšlenka: Manželství bez lásky, uzavřené kvůli majetku, nikdy nemůže být šťastné Dílčí motivy: Maryšina snaha přesvědčit rodiče po dobrém i po zlém – její bojovná povahaPokrytectví tety Strouhalky, která se snaží zavděčit Lízalce – ne pomoct Maryši Kompozice: ChronologickáStavba: Na začátku knihy podrobný popis osob, včetně oblečení a chování Děj rozdělený do 5 ti jednání, každé z nich obsahuje několik výstupů: 1. jednání - expozice: seznámení s dějem a postavami 2. a 3. jednání – kolize – Maryša svoluje k sňatku a Francek se vrací = krize 4. jednání – peripetie = pokus zabít Francka 5. jednání – katastrofa – pokus zabít Francka Na konci knihy doslov, vysvětlivky a ediční poznámky Postavy: Maryša – hlavní postava dramatu, citlivá, poslušná, žijící podle morálních a náboženských zásad, bojující za spravedlnostVávra - mlynář, vdovec statný čtyřicátník, sebevědomý, zlý, chamtivý,Francek – vojenský rekrut, Maryšin milý, věrný, vášnivý, statečný, bojovný - chce Maryšu získat za každou cenuLízal- Maryšin otec, lakomý a zchytralý sedlák, mluví typickým hanáckým nářečímLízalka – Maryšina matka, tvrdá, bezcitná a umíněnáStrouhalka – Maryšina teta, podlézavá, pokrytecká, vypočítaváStrouhal – její manželStařenka– Maryšina babička – jako jediná stojí na Maryšině straně, ale nedokáže jí pomoctHoračka – Franckova matka, bázlivá, ale rozumná ženaRozára – služka MaryšinaHospodský – Franckův poručíkPavel – řeznický tovaryšHrdlička – obecní sluha3 rekrutiSousedé: Franěk, Buček, SelkaNádenice: Vojtěna, Rozsívalka, HrdličkováKryštof – nádeníkDalší: muzikanti, sedláci, chasa, mlatci, děti Časoprostor: moravská dědina poblíž Brna, blíže neurčená, 19. století Děj: 1. jednání: Jedná se oexpozici – úvod do divadelní hry. Je zde realisticky a barvitě zobrazen venkovský život v době říjnového loučení s rekruty. Vávra s Lízalem smlouvají o Maryšino věno – je tedy poznat, že Vávra chce Maryšu pouze kvůli penězům, aby splatil své dluhy. Rodiče Maryši nechtějí dovolit Franckovi, aby se s Maryšou rozloučil. Ten se nechce jen tak vzdát – vyhrožuje Lízalovi a Vávrovi, že za 3 roky, až se vrátí z vojny, se jim pomstí. Maryšu poznáváme až v 6. výstupu, kde jí otec oznámí, že jí sjednal sňatek. Zprvu si myslí, že si z ní dělá legraci. Když jí však dojde ta krutá pravda, zaujme útočnou pozici a před celou vesnicí se loučí v objetí s Franckem. Lízal cítí zadostiučinění, že Francek odjíždí do Brna na vojnu– ironicky se mu vysměje. 2. jednání: Děj, který se dále zauzluje, se odehrává ve světnici u Lízalů, kde se tetka Strouhalka snaží Maryšu fikaně přesvědčit, proč by si měla Vávru vzít a Franckem se natrápit. Ta však všechny její rady a argumenty vyvrací – zejména rozhořčeně odmítá věřit Franckově nevěře na vojně a také tomu, že jeho bývalá žena zamřela na suchou nemoc. Je zoufalá z toho, že nikdo z jejích blízkých nestojí na její straně – proto utíká ze světnice. Strouhalka s Lízalkou posuzují situaci a pak Lízalka nutí Maryšu, aby se oblékala na katechismus. Ta zkusí změnit strategii a prosí matku, aby ji do sňatku nenutila. Dokonce její otec na chvíli zapochybuje, dělá – li dobře, avšak Lízalka argumentuje tím, že Maryša je „jako vítr“, že čím dříve je provdají, tím lépe. Maryša zajistí, že v tuto chvíli vyčerpala všechny prostředky. Snažila se dokonce přesvědčit Vávru, aby od ní upustil, že je příliš mladá. Nakonec ale rodiče poslechne, aby si nemysleli, že je nevděčná dcera, a Vávrovi, který na sňatku trvá, vyhlásí válku. 3. jednání: Odehrává se ve venkovské hospodě po 2 letech od října, kdy odjeli na vojnu do Brna rekruti. Francka pustili z vojny domů, svůj žal nad Maryšinou situací utápí v hospodě. Sousedé řeší Maryšinu situaci veřejně – dobírají si Lízala. Ten lituje svého činu, jelikož Vávra Maryšu bije a na něm soudně vymáhá její věno. Podnapitý se vyzpovídá všem přítomným a dokonce se rozhodne zaplatit každému, kdo přijde do hospody. Když si všimne Vávry, začne mu nadávat. Do sporu se přimíchá Francek, který se vychloubá přede všemi, že byl vyprovodit Maryšu a prohlásí, že se Vávry nebojí, že žádná překážka pro něj není dost velká, aby za Maryšou do mlýna chodil. Lízal má radost, že se proti Vávrovi někdo postavil. 4. jednání se odehrává ve světnici ve mlýně, kam tlumeně doléhá hudba, která prohlubuje tragičnost a bezvýchodnost Maryšiny situace. Lízal za Maryšou zajde a snaží se ji přemluvit, aby se vrátila domů. Pak za ní přijde Francek a chce, aby s ním utekla do Brna. Žádný z nich však nejedná kvůli jejímu dobru – Maryša se proto rozhodne dokončit svou roli trpitelky. Když se Vávra od služky Rozáry násilím dozví, že Francek u ní opravdu byl, chce ho zastřelit. Maryša s ním bojuje o pušku a slibuje mu, že pro něj všechno udělá. Dochází ke krizi dramatu – Vávra v návalu vzteku ne její sliby nedbá a po Franckovi vystřelí. Teprve teď Maryši opravdu dojde, koho má za manžela. Nemá pro něj jiná slova než „bestie“, proto se rozhodne vykonat rozhodující čin. 5. jednáním spěje drama ke katastrofě. V úvodu je však krátká odmlka – tím autoři dosáhli tzv. motivu posledního napětí. Z rozmluvy Mlatců se dozvíme, že děj se odehrává následujícího dne, v pondělí ráno. Vávra Maryšu uráží tvrdými slovy. Chce po ní, aby mu udělala kávu. Když na chvíli odejde, nasype mu do ní Maryša jedovatý otrušík. 4. akt je baladicky pochmurný – Vávra se chce po vypití kávy k Maryši přiblížit s dobrým slovem – nechce, aby jejich manželství bylo tak nešťastné. Přivine se k ní a líbá ji na tvář, ona se mu však s odporem vyvine. Scéna, kterou končí Maryšino nešťastné manželství, je zvukově podmalována klapotem cepů. Když Vávra odejde z kuchyně, stoupne si Maryša pod kříž. Nastane zlověstné ticho, které je posléze vystřídáno přibližujícími se kroky mlatců, kteří vynášejí Vávrovo mrtvé tělo. Jedné dělnici M

Témata, do kterých materiál patří