Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Bible- rozbor (Starý zákon)

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29,64 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

div, se ujalo díky Lotově ženě, která se přes boží zákaz ohlédla zpět k Sodomě, proto se proměnila v solný sloup.Hospodin nepotrestá nevinného člověka (Lota), přestože je jediným spravedlivým v celém městě, zachrání ho. Podstatné a nepodstatné informace nepodstatné:bohatá města, rozhovor s Abrahamem, Abrahamovy úvahyostatní podstatné Různé možné způsoby chápaní a interpretace text je jednoznačný Domněnky a fakta domněnky: zkázu Sodomy, Gomory, Adama a Seboin způsobilo zemětřesení a vulkanická exploze, při kterém došlo k propadu půdy, nebo byla města zaplavena Mrtvým mořemfakta: dodnes jsou u Mrtvého moře solné sloupy Komunikační situace účel- vysvětlit význam frazému a informovat o jeho původu Funkční styl FS běžné komunikace:- slohová jednoduchost -bez zvláštního uměleckého zpracování Slohový postup vyprávěcí:-referuje příběhy -usiluje, aby sdělení bylo zajímavé a názorné Slohový útvar příběh- krátký Kompoziční výstavba výňatku text má nadpis: Zůstat stát jako solný sloupje rozdělen na 3 odstavce Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku spisovná češtinaexpresivně zabarvená slova- zdrobněliny: chudinku -fce:lehká ironie

Témata, do kterých materiál patří