Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Česká literatura 30. let a za okupace, zachycení osvobození, stav a proměny po roce 1945

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (32,83 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

21. Česká literatura 30. let a za okupace, zachycení osvobození, stav a proměny po roce 1945 Protektorát Doba okupace, období tíživých společenských podmínek, doba války.Protektorát Čechy a Morava od 15.3.1939Ztráta samostatnosti, zavření VŠ (17. 11. 1939)Cílený útok okupantů na naši kulturu – vykrádány a ničeny archívy,cenzuraNěkteří spisovateléemigrovali – Werich, Voskovec, JežekJiní bylivězněni – Josef Čapek, Emil František Burian, Ferdinand Peroutka(kritik)Vladislav Vančura a Julius Fučík popraveniV koncentračních táborech zahynuli K. Poláček, J. Čapek, Jaroslav KratochvílVětšina kulturních a literárních časopisů byla zastavena – z 30 zůstalo 6V takové situaci byla literatura zejména poezie nucena vyjadřovat své myšlenky v jinotajích a symbolických obrazechPoezie měla větší šanci se rozvíjet – méně postižena cenzurou, obrazná pojmenování, lyrika hlavně přírodní, milostná, ne politická PRÓZA Eduard Bass Všestranně orientovaný spisovatel, doslova renesanční umělecZe skupiny autorů kolem Lidových novin, fejetonista, soudničkář, redaktor, šéfredaktorTaké byl divadelní kritik, herec a autor kabaretních textůMá všestranný rozhled, bystrý postřeh, smysl pro lidový humor, parodii, satiruCirkus Humberto– vlastenecká próza, posílení národního duchaVyznívá ve prospěch českého člověka, jeho pracovitosti, ctižádosti, ukazuje, že český člověk je schopen dosáhnout ve světě úspěchuLidé z maringotek –rámcová novela, 10 artistů si vypráví příběhy Karel Poláček Žurnalista, humorista a prozaik židovského původuByl v Terezíně, zemřel v OsvětimiKariéru začal jako soudničkář a fejetonista v Lidových novináchBylo nás pět– vzpomínka na šťastné dětství, vyprávění zážitků pěti členné party kamarádů, vypravěčem je Petr BajzaPsal ji během války, ale jejího vydání se už nedožil Vladislav Vančura Roku 1922 odešel z KSČ, pracoval v odbojovém protifašistickém hnutí, byl představitelem odbojového křídla české inteligence, později byl popravenPředstavitel imaginativní prózy.Obrazy z dějin národa českého –původně kolektivní dílo jež mělo přinést beletristický pohled na počátky národní historie, nakonec psal Vančura zcela sámObsahuje oddělené povídky, obrací pozornost čtenáře k národní minulosti a snaží se posílit národní sebevědomí v době německé okupace, nestihl ji dokončit Marie Pujmanová Psala hlavně socialistickou a psychologickou prózuPod křídly –vzpomínková prózaPředtucha –obraz psychologie dospívajících, překážky, ale probojovávají se k zdravému postoji k životuJazyk – využití moderních stylistických prostředků, vedle tradičních dialogů v přímé řeči – řeč polopřímá, nevlastní přímá řeč (vnitřní monolog), řeč smíšená Václav Řezáč Za okupace píše psychologické romány, po válce socialistickorealistické prózy, redaktor lidových novin, po válce redaktorem PráceHrdiny jeho románů bývají lidé psychicky slabí, přizpůsobiví, všichni mají v sobě zárodky zla nebo slabosti.Černé světlo – hlavní hrdina je traumatizovaný, cítí se méněcenný, skočí ze střechySvědek – hlavní hrdina je vědomým strůjcem zla, rozpoutává v lidech temné pudy a vášně, rozvíjí negativní stránky lidských osobností Jaroslav Havlíček Klasik české psychologické prózyJeho postavy mají těžký osud, determinace, psychické nemociVýborný analytik lidských povah, které jsou často deformovány ubíjejícím prostředím maloměšťáckých rodin a jež se snaží z tohoto vězení uniknoutVypráví střízlivě bez patosu (vzrušený stav, prudké hnutí mysli, vzletný způsob projevu), až téměř chladnokrevněInklinoval k naturalismu a existencionalismu – předurčenost smrtiPetrolejové lampy – příběh tragického osudu Štěpánky, která si vezme muže s syfilidou, který je šílený a nehodí se k ní, po jeho smrti se zamiluje do jeho bratraNeviditelný– román o dědičném šílenství měšťanského domu HajnůTa třetí – dílo o sobecké dívceHelimadoe – akronym 5 jmen dcer – Helena, Lída, Marie, Dora, Ema Egon Hostovský Žid, emigroval do USA, po válce se vrátil a po roce 1948 znovu emigrovalPsal psychologickou prózu o hledání identityCizinec, který hledá byt– o českém lékaři Markovi, který přišel do USA, pro klid své práce hledá pronájem, kde by se mu bydlelo dobře a s lidmi vycházel dobře. Prošel 3 byty, ale všude se lidé hádali. Má pocit, že nemůže komunikovat. Jde o hledání mezilidské komunikace. Jarmila Glazarová Prozaická reportérka, publicistkaVe svých prózách vyjádřila touhu po harmonii lidských vztahů a důvěru v lásku, která je schopna pozvednout nad hmotnou i mravní bíduVlčí jáma – psychologický román, který sleduje manželství dvou povahově protichůdných lidíAdvent – Román baladického typu z prostředí Beskyd. Děj je kompozičně zhuštěn do jedné noci, retrospektivní postup – když hoří stodola promítá se hlavní postavě před očima její životní příběh Karel Čapek Válka s mloky, Matka, Bílá nemoc Julius Fučík Novinář, literární a divadelní kritik, autor jedné z nejpolemičtějších prózTéma koncentračních táborůReportáž psaná na oprátce – vznikla v roce 1943 ve vězení na Pankráci, z vězění ji tajně vynášel dozorce psanou na motácíchLíčí své zatčení, život ve věznici, brutální výslechy gestapem, charakteristiky spoluvězňů a dozorců, vzkazy známýmI přes autorovu situaci vyznívá optimisticky POEZIE Básnici všech generací, kteří do této doby šli vlastními cestami se sjednotili v myšlence vášnivé obraně zeměV době okupace se česká poezie obrací k tradičním národním hodnotám (vyjadřují tak víru v Čechy, v to ,že to skončí a bude lépe)Témata: Praha jako symbol češství, historické osobnosti národní kultury (kníže Václav, Němcová), česká příroda (Hrubín), náboženské hodnoty (Zahradníček) Vítězslav nezval Matka naděje – objevuje se motiv matky, těžce nemocné, ale statečné, symbolizuje zároveň vlast, jeho obavy o nemocnou matku se prolínají s obavami o osud vlastiPět minut za městem – jinotajná sbírka, ale mnohé verše mohly vyjít až po válce v cykluHistorický obraz, zde jsou zachyceny verše z doby Mnichova, okupace a osvobozeníManon Lescaut – dramatizace Prevostova románu Manon Lescaut, přerostla v dílo nepřímo oslavují

Témata, do kterých materiál patří