Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Čtenářský deník

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (113,42 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Čtenářský deník k maturitě Obsahuje: Král Oidipus, Romeo a Julie, Petr a Lucie, Stařec a moře, Malý princ, Společenstvo prstenu, Smrt krásných srnců, Krysař, Bylo nás pět, Hamlet, Jana Eyrová, Proměna, Dobrodružství Toma Sawyera, Staré řecké báje a pověsti, Postřižiny, Ostře sledované vlaky, Lakomec, Kuře melancholik, Král Lávra, Tyrolské elegie
2014 - 2018 ČTENÁŘSKÝ DENÍK Obsah Král Oidipus (Sofoklés)strana 3 - 4Romeo a Julie (William Shakespeare)strana 5 - 6Petr a Lucie (Romain Rolland)strana 7 - 8Stařec a moře (Ernest Hemingway)strana 9 - 10Malý princ (Antoine de Saint-Exupéry)strana 11 - 12Společenstvo prstenu (John Ronald Reuel Tolkien)strana 13 - 15Smrt krásných srnců (Ota Pavel)strana 16 - 17Krysař (Viktor Dyk)strana 18 - 20Bylo nás pět (Karel Poláček)strana 21 - 22Hamlet (William Shakespeare)strana 23 - 24Jana Eyrová (Charlotte Brontëová)strana 25 - 27Proměna (Franz Kafka)strana 28 - 30Dobrodružství Toma Sawyera (Mark Twain)strana 31 - 33Staré řecké báje a pověsti (Eduard Petiška)strana 34 - 36Postřižiny (Bohumil Hrabal)strana 37 - 39Ostře sledované vlaky (Bohumil Hrabal)strana 40 - 42Lakomec (Molière)strana 43 - 45Kuře melancholik (Josef Karel Šlejhar)strana 46 - 48Král Lávra (Karel Havlíček Borovský)strana 49 - 51Tyrolské elegie (Karel Havlíček Borovský)strana 52 - 54 Sofoklés Král Oidipus Zařazení: doba klasická (5. - 4. st. př. n. l.) Literární druh: drama Literární žánr: tragédie Doba vzniku díla: kolem roku 430 - 425 př. n. l. Časoprostor: 4. století př. n. l., Théby Sofoklés (asi 496 - 406 př. n. l.): - řecký dramatik, kněz a politik - zavedl třetího herce na divadelní scéně - zavedl termín deus ex machina - působil jako athénský pokladník - napsal mnoho dramat, ale většina se nedochovala - je autorem hymnů, elegií a jednoho prozaického díla Další významná díla: Antigona (tragédie o thébské princezně Antigoně) Trachiňanky (tragédie o poslední fázi života Hérakla) Elektra (tragédie o mykénské princezně Elektře) Další spisovatelé: Aischylos Euripides Aristofanés (antická komedie) Kompozice: - retrospektivní (sbor), chronologická (děj) - 3 dějství -překlad - F. Stiebitz Jazykové prostředky: - spisovný a knižní zastaralý jazyk - dodržení zákonu tří jednot - filozofické monology, dialogy, přímá řeč - archaismy (roucho, zřít, jinochové) - přechodníky (vzav) - inverze slovosledu - metafory (se zlatým vínkem na hlavě) - oslovení (ó drahý Oidipe) - hyperbola (přesilný) - symbolika (smrt) - epiteta (morová rána) - ironie (jen počkej nad tou „očistou“) - protiklad (ze začátku vážený král, na konci ubohý slepec) - zvukomalba (černé krve lijavec) Charakteristika postav: Král Oidipus- moudrý, spravedlivý král Iokasté - matka a manželka Oidipa, citlivá Kreón- strýc a švagr Oidipa, pravdomluvný Láios- otec Oidipa, krutý král Pastýř- hodný, ujal se Oidipa Polybos - nevlastní otec Oidipa, starostlivý Děj: Oidipus je syn thébského krále Laia a královny Iokasté. Král se z věštby dozví, že ho jeho syn v dospělosti zavraždí. Aby osudu unikl, nechá Oidipa s probodnutýma a svázanýma nohama pohodit v lese. Oidipus je však zachráněn a dostane se do Korintu ke králi Polybovi. Ten si jej vezme za svého a vychovává ho. Za nějaký čas se Oidipus v delfské věštírně dozví pravdu o svých rodičích a vypraví se do Théb. Cestou nešťastnou náhodou zabije vlastního otce, krále Laia. Podaří se mu rozluštit záhadu Sfingy a osvobodí tím Théby od této obludy. Jako odměnu dostane královský trůn a ruku své skutečné matky - Iokasty. Po několika letech v Thébách vypukne mor a Oidipus se doví, že mor bude trvat tak dlouho, jak bude žít vrah krále Laia. Rozhodne se vraha vypátrat. Zjistí, že vrahem je pravděpodobně on sám. Oidipus se od pastýře dovídá, že zemřel korintský král a že tedy má právo usednout na trůn. Protože se Oidipus obává svého osudu, odmítne na trůn nastoupit. Pastýř mu prozradí, že ho jako dítě dostal od Lailova otroka a dal na vychování králi Polybovi. Oidipova matka a manželka se oběsí a Oidipus se oslepí, aby neviděl následky svých činů. Nakonec král Oidipus Théby opouští. Úryvek: On strhl zlaté sponky z jejích rouch a vzav je vrazil si je do očí a přitom volal: ,,Nebudete zřít to, co jsem spáchal, co jsem strpět musel: než ve tmě ty teď zřete, kterých nikdy jsem neměl spatřit, těch však, po kterých jsem s láskou toužil, nepoznejte již. Hlavní myšlenka: Osudu člověk neunikne. Vlastní názor: Katastrofa dramatu je příliš morbidní. Mnoho archaismů, kterým bylo těžké porozumět. William Shakespeare Romeo a Julie Zařazení: renesance 14. – 16- století Literární druh: drama Literární žánr: tragédie Doba vzniku díla: divadelní hra měla premiéru 1595 Časoprostor: Itálie v 16. století, města Verona a Mantova William Shakespeare (1564 - 1616) - velký anglický básník a snad největší světový dramatik - narodil se ve Stratfordu nad Avonou v roce 1564 - studoval na gymnáziu a už v osmnácti letech se oženil s Annou Hathawayovou, která byla o osm let starší - spolu měli dceru Susannu a dvojčata Judith a Hamneta, který brzy zemřel - zřejmě někdy v polovině 80. let nebo na počátku 90. let se Shakespeare přesunul do Londýna a začal svou divadelní kariéru - především působil jako herec a dramatik proslulé divadelní společnosti Lord Chamberlain's Men a když se tato společnost přesunula do divadla Globe, stal se i spolumajitelem divadla - po roce 1613 se vrátil zpět do Stratfordu, zemřel tam o tři roky později. Dochovalo se 37 divadelních her, 154 sonetů, dvě dlouhé epické básně Další významná díla: Hamlet (tragédie o pomstě) Sen noci svatojánské (komedie o lidské hlouposti a namyšlenosti) Jindřich VIII. (historické dílo o králi Anglie a Irska), IV., VI., … Další spisovatelé: Dante Alighieri François Villon Niccoló Machiavelli Geoffrey Chaucer Kompozice: - chronologická - člení se na prolog (sonet) a pět dějství Jazykové prostředky: - spisovný, vznešený a bohatý jazyk - věty jednoduché i souvětí, věty tázací, zvolací, jednočlenné i dvojčlenné - nesplnění zákonu tří jednot - užívání pětistopého jambického verše (blankvers) - přímá řeč, dialogy, monology, řečnické otázky - metafory (na křídlech lásky přeletěl jsem zeď) - přirovnání (vymrštil jako střela) - kontrast (láska X nenávist, noc X den) - archaismy (ni to, ni ono, …) - epifora (Ach Romeo, Romeo! Proč jsi Romeo?) - personifikace (štěstí se na tě hrne) - synekdocha (V minutě je mnoho dnů) - antiteze (Tak pozdě

Témata, do kterých materiál patří